Gyldent håndtryk på 2,5 mio til Bent Fjord

Den fyrede økonomidirektør i DR, Bent Fjord, kan tage det roligt, mens han læser jobannoncer. Han tog skraldet, men fik samtidig 2,58 millioner kroner som et plaster på såret.

Selv om sagen er forsidestof i alle landets aviser, nævner Licensgestapo’s (DR) egne nyheder i skrivende stund ikke noget om sagen. Uafhængig nyhedsformidling ?

Berlingske
JP
Børsen
EB
BT
TV2
Selv Politiken
DR Nyheder !! Ingenting !!

Lad os kalde sagen det den er. KORRUPTION med offentlige midler. Licens er en medie-skat, og skat er offentlige penge. Denne sag stinker langt væk af vennetjenester og politisk kammerateri. Kenneth Plummer bør efterforskes af politiet ! Man kan ikke dele belønning ud til folk der laver økonomisk ravage for 1 milliard offentlige kroner.

Denne sag er andet og mere end statsansatte mediepampere, der malker TV- og computer-ejere. Det er en sag om statens mulighed for at INDOKTRINERE befolkningen, holde uønskede nyheder ude af mediebilledet og hele tiden give velfærdsstaten en god vinkel i nyhederne. Danskernes tanker skal kontrolleres fra vugge til grav. Det er PROPAGANDA i værste Sovjetstil. For bare 20 år siden var det ulovligt at sætte en parabolantenne op på sit hus i Danmark, og man risikerede besøg af politiet. Nu er teknologien heldigvis løbet fra den slags tåbeligheder, men så udruster man bare et nyt korps – Licensgestapo – der sender trusselsbreve til befolkningen og opkræver skat på ejerskab af TV og computer. Private Radio og TV kanaler skal betale millioner for en sendetilladelse, imens statens Radio og TV har ret til at kræve penge af folk bare fordi de ejer et TV. Det vil jo svare til at jeg skulle betale abonnement til StatsTidendende fordi jeg har en postkasse. Det er for langt ude. Den frie meningsdannelse er sat ud af kraft. Demokratiet er i fare, så længe DR sender.

Danmarks Radio og TV2 udgør et demokratisk problem. Journalisterne ser tingene fra den politiske klasses ståsted. Derfor behøver nyhedsmagerne ikke at være objektive og upartiske. Politisk ukorrekte meninger tages ikke med på prædikestolen. Af de to TV-stationer udgør Danmarks Radio den største trussel mod friheden, eftersom dette organ er stærkere forankret i statsapparatet.

Læs COIN om magtmisbruget i tvangsmedierne.

There is no worse tyranny than to force a man to pay for what he does not want merely because you think it would be good for him.

Robert Heinlein

PS: En god side der holder skarpt øje med Licensgestapo’s manipulationer, er Uriasposten. Gi’ den et bookmark.

PS2: Var det ikke det jeg sagde for en uge siden ?

Skandale: Mand betaler regning selv.

Syg mand betaler selv ambulancefly

I over en uge har en 56-årig mand fra Rødekro været fanget i en sygeseng på et hospital på den spanske ferieø Mallorca…..

…”Tag et almindeligt rutefly hjem, når du bliver rask nok,” har beskeden lydt, når forsikringen er blevet kontaktet….

TV2

Hvilken skandale. At tænke sig dette umenneskelige velfærdssystem vi har i Danmark godt mener at man kan ligge på hospitalet på den spanske ferieø Mallorca. Sikke nogle hjerteløse egoister. Og nu har den stakkels mand selv måtte betale for sin luksusbehandling. Ã…h ak, åh ve.. Lad os straks få rettet op på denne ulighed og mangel på sammenhængskraft..

Slave for kollektivet

Danskerne ser ud til at blive verdens hårdest beskattede folk i fremtiden. Den borgerlige alliance i Sverige med Fredrik Reinfeldt i spidsen, der netop har vundet valget, har skattelettelser for omkring 36 mia. danske kr. på tapetet.

Børsen

Du er frataget dine frihedsrettigheder, og du skal aflevere 2/3 af alt hvad dit arbejde skaber – til dine herremænd. Dine herremænd er det demokratiske flertal, der lever af din indsats, uden at yde noget selv. Du er en slave.

Det nye Venstre

Det nye Venstre

Der er ingen modsætning mellem at være liberal og tilhænger af en moderne velfærdsstat. Det er indholdet i et interview med Statsminister Anders Fogh Rasmussen i Weekendavisen i dag.

Venstres hjemmeside

Hvad er det egentlig velfærdsstat betyder ? Betyder det ikke at alle borgerne har velfærd ! De færdes vel ! Det går godt for dem alle ! Alle må så betyde uanset indsats. Det må så igen betyde at man omfordeler fra dem der yder og til dem der nyder. Med andre ord (og på almindeligt dansk): Man beslaglægger fra dem der tjener penge, og giver til dem der ikke tjener penge… Hvordan kan man i sin vildeste fantasi få liberalisme til at stemme overens med omfordeling ?

Liberalismen bygger grundlæggende på den forestilling, at individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde, samt at vold eller tvang ikke kan legitimeres uanset målet. Liberalismen står dermed i modsætning til kollektivistiske ideologier… osv..

Liberalisme ifølge wikipedia

Fik du fat i den Anders Fogh ? “…individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde..” Når man tager en persons ejendom krænker man dette individ, og det er ikke liberalt. Jeg ved godt at prøver så godt du kan at holde de borgerlige fast ved regeringsmagten, og det skal du selvfølgelig have din velfortjente anerkendelse for. Men Anders, du er ved at lave en stor fejl i mine øje. Istedet for at forklare Danmark hvad liberalisme går ud på, forfalder du til at deltage i at udergrave det der på sigt skal redde Danmark. Nemlig at tanken om at ansvaret for et godt liv ligger i individets egne hænder – og ikke i kollektivets.

Et forsvar for mennesket

For noget tid siden lavede jeg en lidt reklame for filmen The Fountainhead. Jeg er blevet gjort opmærksom på at Howard Roarks forsvarstale er oversat til dansk. Her er den så.

”For tusinder af år siden levede der et menneske, der opdagede, hvordan man laver ild. Han blev rimeligvis brændt på det bål, han lærte sine brødre at tænde. Han blev betragtet som en ugerningsmand, der havde sluttet pagt med en dæmon, menneskene frygtede. Men siden havde menneskene ilden at varme sig ved, at lave mad ved og oplyse deres huler med. Han havde efterladt dem en gave, de ikke havde fattet, og han havde befriet jorden fra mørket. Ã…rhundreder senere var der en, der opfandt hjulet. Han blev rimeligvis radbrækket på det hjul, han havde lært sine brødre at lave. Han blev betragtet som en forbryder, der havde vovet sig ind på forbudt område. Men siden kunne mennesker rejse uanede afstande. Han havde efterladt dem en gave, de ikke havde forstået, og han havde åbnet en ny verden.
Dette menneske, det første og det ukuelige, findes i indledningskapitlet til hver legende, menneskeslægten har nedtegnet om sin oprindelse. Prometus blev lænket til en klippe og hakket af gribbe, fordi han havde stjålet ilden fra guderne. Adam blev dømt til at lide, fordi han havde spist af kundskabens træ. Ligegyldig hvilken legende, det drejer sig om, har menneskeslægten dunkelt anet, at dens glans og hæder begyndte med et enkelt individ, og at denne ene måtte betale for sit mod.
Ã…rhundreders historie viser, at der altid har været mennesker, der tog de første skridt på ukendte veje uden andet våben end deres egen vision. Deres mål var forskellige, med de havde ét til fælles: At skridtet var det første, at vejen var ny, at deres vision var deres egen, og at det svar, de mødte, var had. De store skabende ånder – tænkerne, kunstnerne, videnskabsmændene, opfinderne – stod alle mod deres tids mænd. Hver ny tanke mødte modstand. Hver ny opfindelse blev forhånet. Den første motor blev anset for idioti. Flyvemaskinen blev anset for en umulighed. Dampvæven blev betragtet som farlig. Narkose blev betragtet som noget syndigt. Men de selvstændige ånder gik videre. De kæmpede, de led, og de betalte. Men de sejrede.
Ingen nyskaber blev drevet af trangen til at hjælpe sine brødre, for hans brødre ville ikke vide af den gave, han bød dem, og gaven ødelagde det daglige, de sløvt hyggede sig i. Hans sandhed var hans eneste motiv. Hans egen sandhed og hans eget arbejde for at virkeliggøre den. En symfoni, en bog, en maskine, en filosofi, en flyvemaskine eller en bygning – det var hans mål og hans liv, ikke dem, der nød godt af det, han skabte. Kun selve værket, der gav hans sandhed form. Han satte sandheden over alt og mod alle mennesker.
Hans vision, hans styrke, hans mod kom fra hans ånd. Men menneskets ånd er hans jeg. Den enhed, der er hans bevidsthed. At tænke, føle, dømme og handle er jegets funktioner.
Nyskaberne var ikke uselviske. Det er hemmeligheden ved deres magt – at de var sig selv nok; jeget er motivet og drivkraften. En første årsag, en energikilde, en livskraft, den grundlæggende drivkraft. Skaberen tjente intet og ingen. Han levede for sin egen skyld.
Og kun derved var han i stand til at skabe de ting, der er menneskeslægtens stolthed. Således er skabergerningens natur.
Mennesket kan ikke leve uden sin tanke. Han fødes ubevæbnet. Hjernen er hans eneste våben. Dyr skaffer sig føde ved vold. Mennesket har ingen kløer eller horn og ingen stor muskelstyrke. Han må skaffe sig føde ved at dyrke jorden eller jage. Det forudsætter en tankeproces at dyrke jorden. For at jage må han have våben, og våben forudsætter en tankeproces. De enkleste livsbehov og de højeste religiøse abstraktioner, hjulet og skyskraberen – alt, hvad vi er, og alt, hvad vi var, kommer fra denne ene ting i mennesket – hjernens tankevirksomhed.
Men hjernen er noget individuelt. En kollektiv hjerne findes ikke. Heller ikke en kollektiv tanke. Hvis en gruppe mennesker kommer til et resultat, er det kun et kompromis eller gennemsnittet af de individuelle tanker. Det er et sekundært resultat. Det primære – tankevirksomheden – er det enkelte menneske alene om. Vi kan dele et måltid mellem mange. Vi kan ikke fordøje i en kollektiv mave. Ingen kan bruge sine lunger til at trække vejret for andre. Ingen kan bruge sin hjerne til at tænke for andre. Alle legemets og åndens funktioner tilhører det enkelte menneske. De kan ikke deles eller overføres.
Vi arver andre menneskers tankeprodukter. Vi arver hjulet. Vi laver en vogn. Vognen bliver en bil. Bilen bliver en flyvemaskine. Men gennem hele udviklingen er det, vi får fra andre, kun slutproduktet af deres tankevirksomhed. Drivkraften er den skabende evne, der bruger dette produkt som råmateriale og skaber noget nyt. Den skabende evne kan man hverken give eller modtage, dele eller låne. Den tilhører det enkelte individ. Hvad mennesket skaber, er hans ejendom. Mennesker lærer af hinanden. Men al lærdom er kun udveksling af materiale. Ingen kan give en anden evnen til at tænke. Men den evne er alligevel det eneste, der sikrer vores fortsatte eksistens.
Mennesket får ikke noget her i verden. Alt, hvad han har brug for, må produceres. Og her står mennesket overfor det uundgåelige alternativ: Han kan leve på en af to måder – ved sin egen hjernes uafhængige arbejde eller som en snylter, der drager næring af andres tanker. Den selvstændige skaber noget nyt, snylteren låner [stjæler, NKS]. Nyskaberen møder naturen alene, snylteren gennem en mellemmand.
Skaberens første tanke er at besejre naturen. Snylterens første tanke er at besejre andre mennesker.
Skaberen lever for sit arbejde. Han trænger ikke til andre mennesker. Hans livsmål findes i ham selv. Snylteren lever på anden hånd. Han har brug for andre. Han lader sig drive frem af andre.
Den skabendes første behov er uafhængighed. Tankevirksomheden tåler ingen form for tvang. Den kan ikke indskrænkes eller ofres eller underordnes noget som helst. Den kræver fuldstændig uafhængighed. For den skabende er forholdet til andre mennesker noget sekundært.
Snylterens første behov er at sikre forbindelsen med andre mennesker, så han kan få næring af dem. Forholdet til andre er det væsentligste for ham. Han erklærer, at mennesket lever for at tjene andre. Han prædiker altruisme.
Altruisme er den lære, der kræver, at mennesket skal leve for andre og stille andre over sig selv.
Intet menneske kan leve for et andet. Han kan lige så lidt dele sin ånd som sit legeme. Men snylteren bruger altruismen som et våben for sin udbytning og vender op og ned på grundlaget for menneskeslægtens moralske principper. Mennesket lærer, at afhængighed er en dyd.
Det menneske, der forsøger at leve for andre, er afhængigt. Han er en parasit i sine motiver og gør dem, han tjener, til parasitter. Det er et forhold, der kun skaber gensidig korruption. Det er i praksis umuligt. Det, der kommer idealet nærmest – mennesket, der lever for at tjene andre – er slaven. Hvis fysisk slaveri er en vederstyggelighed, hvor langt mere vederstyggelig er da ikke det åndelige slaveri? Den undertvungne slave har endnu en rest af ære. Han kan rose sig af at have ydet modstand og af at være misfornøjet med sine kår. Men det menneske, der frivilligt gør sig til slave i kærlighedens navn, er det laveste af alle væsener. Han nedværdiger mennesket og nedværdiger kærlighedens begreb. Men det er altruismens væsen.
Mennesket har lært, at den højeste dyd ikke er at skabe, men at give. Men man kan ikke give, hvad man ikke har skabt. Der må skabes, før der kan gives – ellers er der ikke noget at give af. Den skabendes behov går forud for behovet hos den, der eventuelt skal nyde godt af hans værk. Men vi lærer at beundre snylteren, der uddeler gaver, han ikke har skabt, frem for den, der har gjort gaverne mulige. Vi lovpriser godgørenhed, men har kun et skuldertræk tilovers for skabergerningen.
Mennesket har lært, at dets første opgave er at lindre andres lidelser. Men lidelse er en sygdom. Hvis man træffer sygdom på sin vej, må man søge at hjælpe og lindre. Men at gøre det til den højeste dyd er at gøre lidelsen til det væsentligste i livet. Så må mennesket ønske at se andre lide – for selv at kunne være god. Således er altruismen. Den skabende tænker ikke på sygdom, men på liv. Og dog har de skabende udryddet den ene sygdom efter den anden, både sjælelige og legemlige, og lindret flere lidelser, end nogen altruist kunne forestille sig.
Mennesket har lært at det er en dyd at være enig med andre. Men den skabende er ikke enig med andre. Mennesket har lært, at det er en dyd at svømme med strømmen. Men den skabende går mod strømmen. Mennesket har lært, at det er en dyd at stå sammen. Men den skabende står alene.
Mennesket har lært, at jeget er ensbetydende med det onde, og at uselviskhed er den højeste dyd. Men det skabende menneske er egoist i den absolutte betydning, og det uselviske menneske er den, der ikke tænker, føler, dømmer eller handler. For det er jegets funktioner.
På det punkt er vranglæren farligst. Spørgsmålet er blevet forvansket, og mennesket har intet valg mere – og ingen frihed. Med godt og ondt som modsatte poler kunne det vælge mellem to begreber – egoisme og altruisme. Man mente, at egoisme var ensbetydende med at ofre andre for sig selv. Og altruisme ensbetydende med at ofre sig for andre. Og dermed blev mennesket uigenkaldeligt bundet til andre mennesker og havde kun valget mellem to former for lidelse – han kunne lide for andres skyld eller påføre andre lidelse for sin egen skyld. Da man yderligere tilføjede, at mennesket måtte søge glæde i selvudslettelse, var ringen sluttet – fordi man truede ham med, at sadismen var det eneste alternativ. Dette er det største bedrag, der nogensinde er begået mod menneskeheden.
Det var midlet til at få afhængighed og lidelse anerkendt som det fundamentale i livet.
Valget står ikke mellem at ofre eller at herske over andre. Valget står mellem uafhængighed og afhængighed. Det skabende menneskes lov eller snylterens lov. Det er det grundlæggende spørgsmål. Det hviler på alternativet, liv eller død. Det skabende menneskes lov er baseret på det, der er nødvendigt for tankens virksomhed, der gør mennesket levedygtigt. Snylterens lov er baseret på det, der er nødvendigt for de golde hjerner. Alt det, der stammer fra menneskets afhængighed af andre, er ondt.
Egoisten i den absolutte betydning er ikke den mand, der ofrer andre. Det er den mand, der er hævet over behovet for at bruge andre. Han virker ikke gennem dem. Han tænker ikke først og fremmest på dem. De angår ikke hans mål, hans motiv, hans tanke, hans begær eller hans energikilder. Han eksisterer ikke for noget andet menneske, og han beder ikke noget andet menneske om at eksistere for hans skyld. Det er den eneste form for broderskab og gensidig respekt, der er mulig mellem mennesker.
Evnerne varierer, men grundprincippet er altid det samme; graden af et menneskes uafhængighed, hans initiativ og kærlighed til arbejdet bestemmer hans talent som arbejder og hans værdi som menneske. Uafhængighed er det eneste mål for menneskets kvalitet og værdi. Hvad mennesket er og udvikler sig til, ikke hvad han har eller ikke har gjort for andre. Det giver ingen erstatning for personlig værdighed. Der er ingen anden målestok for den personlige værdighed end uafhængigheden.
Når forholdet mellem mennesker er, som det skal være, er der ikke tale om ofre. En arkitekt har brug for klienter, men hans arbejde er ikke underordnet deres ønsker. De har brug for ham, men de bestiller ikke et hus bare for at give ham noget at gøre. Mennesker udveksler frivilligt arbejde til fælles fordel, hvis deres personlige interesser stemmer overens, og de begge ønsker at foretage udvekslingen. Hvis de ikke ønsker det, er de ikke nødt til at have noget med hinanden at gøre. Mennesker udveksler frivilligt arbejde til fælles fordel, hvis deres personlige interesser stemmer overens, og de begge ønsker at foretage udvekslingen. Hvis de ikke ønsker det, er de ikke nødt til at have noget med hinanden at gøre. De søger videre. Det er den eneste mulige form for samkvem mellem ligemænd. Alt andet er som slavens forhold til herren og ofrets til bødlen.
Intet arbejde udføres kollektiv ved en flertalsbeslutning. Hvert skabende arbejde udføres under ledelse af en enkelt personlighed. En arkitekt må have mange mænd til at bygge sit hus. Men han spørger ikke om deres meninger om hans tegning. De arbejder sammen af fri vilje, og hver har sin frihed på sit specielle område. En arkitekt bruger stål, glas, beton, der er fremstillet af andre. Men materialerne er ikke andet end stål, glas og beton, før han rører ved dem. Det, han fremstiller af dem, er hans individuelle produkt og hans individuelle ejendom. Det er den eneste form for sundt samarbejde mellem mennesker.
Den første ret på jorden er jegets ret. Mennesket har først og fremmeste pligter over for sig selv. Hans morallov byder ham aldrig at lade noget andet menneske blive det største mål. Hans moralske pligt er at gøre, hvad han ønsker, forudsat at hans ønske ikke først og fremmest er afhængigt af andre mennesker. Det gælder vel at mærke for det skabende menneske, ikke for gangsteren, altruisten eller diktatoren.
Et menneske tænker og arbejder alene. Mennesket kan ikke plyndre, udbytte eller herske – alene. Udplyndring, udbytning og herredømme forudsætter ofre, og de medfører afhængighed. Det er snylterens rette felt.
De, der hersker over menneskene, er ikke egoister. De skaber ikke noget. De eksisterer kun gennem andre mennesker. Deres mål ligger i undersåtterne, målet består i at gøre dem til slaver. De er lige så afhængige som tiggeren, den sociale arbejder og banditten. Hvilken form afhængigheden har, spiller ingen rolle.
Men mennesket er oplært til at betragte snylterne – tyranner, kejsere, diktatorer – som repræsentanter for egoismen. Ved dette bedrag har man fået menneskene til at ødelægge deres jeg. Bedrageriets hensigt var at ødelægge de skabende mænd. Eller at lægge dem i lænker. Hvad der er det samme.
Siden tidernes morgen har to modstandere stået overfor hinanden: Det skabende menneske og snylteren. Da det første skabende menneske opfandt hjulet, svarede snylteren med altruismen.
Men hvor meget det skabende menneske end blev fornægtet, modarbejdet, forfulgt og udbyttet, gik han dog videre, hans energi bar hele menneskeheden fremad, og snylterens bidrag til udviklingen var forhindringer. Kampen har et andet navn: Individet mod kollektivet.
Kollektivets – racens, klassens, statens, – ’fælles bedste’ har altid været begrundelsen og retfærdiggørelsen for ethvert tyranni i historien. Alle de frygteligste misgerninger er begået i et altruistisk navn. Kan nogen egoistisk handling måle sig med de forbrydelser, der er begået af altruismens disciple? Ligger fejlen i menneskenes hykleri eller i princippets natur? De uhyggeligste bødler var de mest ærlige. De troede på et fuldkomment samfund, man kunne opnå ved hjælp af guillotinen og maskingeværet. Ingen af dem drog deres ret til at myrde i tvivl, fordi de myrdede i altruismens navn. Man var indforstået med, at mennesker måtte ofres for andre mennesker. Skuespillerne skifter, men tragediens forløb er det samme. En humanist, der begynder med at erklære menneskene sin kærlighed og ender med et blodbad. Den fortsætter og vil blive ved med at fortsætte, så længe menneskene tror, at en handling er god, hvis den er uselvisk. Det giver altruisten lov til at handle og tvinger hans ofre til at finde sig i det. De kollektive bevægelsers ledere kræver intet selv. Men se på resultaterne.
Og se på resultaterne i de samfund, der bygger på individualismen. Dette land, der er vort. Det stolteste land i menneskets historie. Det land, der har skabt mest og er rigest og friest. Dette land blev ikke bygget på uselvisk arbejde for andre, på ofre, resignation eller altruistiske forordninger. Det blev bygget på menneskets ret til at søge lykken. Sin egen lykke. Ikke andres. Det var et privat, personligt og selvisk motiv. Men se på resultaterne. Ransag Deres egen samvittighed.
Det er en ældgammel konflikt. Menneskene er til tider kommet sandheden nær, men den blev knust hver gang, og den ene civilisation efter den anden gik til grunde. Civilisationen er udvikling mod et samfund, hvor der eksisterer privatliv. Den vildes hele eksistens er et offentligt anliggende, den ledes af stammens love. Civilisationen består i at frigøre mennesket fra menneskene.
Nu, i vores tidsalder, er kollektivismen, snylterens og de underlegnes herredømme, det evige uhyre, atter brudt ud og er ved at gå amok. Følgen er en intellektuel uanstændighed, som verden aldrig har set mage til, og uhørte rædsler. Kollektivismen har forgiftet sindene. Den har slugt det meste af Europa. Den er i færd med at opsluge vores land.
Jeg er arkitekt. Jeg ved, hvad resultaterne bliver af det princip, den bygger på.
Nu ved De, hvorfor jeg sprængte Cortlandt i luften.
Jeg tegnede Cortlandt. Jeg gav det til Dem. Jeg ødelagde det.
Jeg ødelagde det, fordi jeg ikke ville lade det eksistere. Det var i dobbelt forstand et uhyre. Både med hensyn til form og indre mening. Jeg måtte ødelægge begge dele. Formen var mishandlet af to snyltere [arkitekter, der ødelagde det oprindelige design, NKS], der mente sig berettigede til at forbedre, hvad de ikke havde skabt og ikke kunne lave magen til. De fik lov til at gøre det, fordi det var den almindeligste opfattelse, at bygningens altruistiske formål betød mere end alle rettigheder, og at jeg ikke havde ret til at modsætte mig det.
Jeg gik ind på at tegne Cortlandt for at se det opført, som jeg tegnede det, og ikke af nogen som helst anden grund. Det var den pris, jeg forlangte for mig arbejde. Den blev ikke betalt.
Jeg bebrejder ikke Peter Keating noget. Han var hjælpeløs. Han havde en kontrakt med sine arbejdsgivere. Den blev ignoreret. Han havde et løfte om, at den bygning, han forelagde dem, skulle bygges som den var tegnet. Løftet blev brudt. En mands kærlighed til sit arbejde som en ukrænkelig helhed og hans ret til at bevare den betegnes nu som noget vagt og uhåndgribeligt og uvæsentligt. De har selv hørt anklageren sige det. Hvorfor blev bygningen mishandlet? Der var ingen grund. Den slags handlinger har aldrig nogen grund, hvis det da ikke er snylternes forfængelighed, deres begær efter at tilegne sig andres ejendom, hvad enten den er åndelig eller materiel. Hvem gav dem lov? Ikke en enkelt mand blandt de utallige ansvarlige. Ingen gad give tilladelse eller nedlægge forbud. Ingen var ansvarlige. Ingen kan drages til ansvar. Sådan er det, når man har med et kollektiv at gøre.
Jeg fik ikke den betaling, jeg forlangte. Men Cortlandts ejere fik, hvad de ønskede af mig. De ville have en plan, der gjorde bygningen så billig som mulig. De fandt ingen anden, der kunne løse problemet. Jeg kunne, og jeg gjorde det. De benyttede sig af mit arbejde og fik mig til at give det som gave. Men jeg er ikke altruist. Jeg giver ikke gaver af den art.
Man siger, at jeg har ødelagt fattige menneskers hjem. Man glemmer, at hvis jeg ikke havde været [eksisteret], kunne fattige mennesker aldrig have fået sådan et hjem. De, der tænkte på de fattige, måtte komme til mig, der aldrig havde tænkt på dem, for at kunne hjælpe de fattige. Man mener, at de fremtidige beboeres fattigdom gav dem ret til mit arbejde. At deres behov gav dem et krav på mig. At det var min pligt at give alt, hvad der blev krævet af mig. Det er snylternes trosbekendelse, der nu breder sig over verden.
Jeg står her for at sige, at jeg ikke anerkender noget menneskes ret til et eneste minut af mit liv. Heller ikke til nogen del af min energi. Eller noget af det, jeg skaber. Ligegyldig hvem, der kræver det, hvor mange de er, og hvor stort deres behov er.
Jeg står her for at sige, at skaberværks ukrænkelighed er af større betydning end nogen form for velgørenhed. De, der ikke forstår det, er de mennesker, der ødelægger verden.
Jeg står her for at sige, hvad mine betingelser er. Jeg bryder mig ikke om at leve på andre vilkår. Jeg anerkender ingen anden forpligtelse over for mine medmennesker end den ene: At respektere deres frihed og ikke være med i noget slavesamfund. Mit land ønsker jeg at give de ti år, jeg kommer til at tilbringe i fængsel, hvis mit land ikke eksisterer længere. Jeg vil tilbringe dem i taknemmelig erindring om, hvad mit land har været. Det bliver min loyalitetserklæring, at jeg nægter at leve og arbejde i det, der kommer i stedet for dette land.
Min loyalitetserklæring til hvert skabende menneske, der har lavet og måttet lide under de kræfter, der var ansvarlige for det Cortlandt, jeg har ødelagt. Til hver time, han blev tvunget til at tilbringe i ensomhed, fornægtelse, håbløshed og skændsel – og til de sejre, han vandt. Til hvert skabende menneske, der levede og kæmpede og gik til grunde ukendt, før han nåede at skabe noget. Til hvert skabende menneske, der blev ødelagt på sjæl på legeme. Til Henry Cameron [En arkitekt, NKS]. Til Steven Malloy [En billedhugger, NKS]. Til en mand, der ikke vil have sit navn nævnt, men som er tilstede i denne retssal og ved, at jeg taler om ham.[En, der lod sig knække af kollektivisterne.]”

Liberator

Pave sagen


Det hele bliver mere og mere tåbeligt for hver dag der går, og jeg gider dem simpelthen ikke i øjeblikket. Der er heller ikke grund til at dække “Pave-sagen” yderligere herfra. Kimpolina er i storform, og giver dem tørt på.

Polemiken

Anders Fogh: Nu er jeg socialist.

….Den moderne liberalisme (DET ER LØGN !!) tager sit afsæt i, at fællesskabet faktisk kan bruges til at skabe mere frihed og flere valgmuligheder…..

Sikke noget bullshit at sælge friheden for sammenhængskraften. Læs artiklen fra Weekendavisen, hvor Anders Fogh tager afsked med de liberale grundværdier og erklærer sig selv socialdemokrat.

Sammenhængskraft. Jeg hader ordet sammenhængskraft lige så meget som ordet (u)lighed. Ordet sammenhængskraft er kollektivistisk retorik for omfordeling. Omfordeling er det ord pæne mennesker bruger, når de taler om at stjæle din private ejendom for at forære den til andre der ikke har fortjent den.

Sammenhængskraft = omfordeling = tyveri

Regeringen flår boligejere for 10 milliarder

Boligskat på himmelflugt

Skattestoppet har ganske vist lagt låg på ejendomsværdiskatten, men inden for de nærmeste uger kommer den nye grundvurdering, og her kan boligejerne se, hvor meget deres ejendomsskat kan stige til trods for regeringens skattestop……

……”Ser man på det offentlige provenu fra ejendomsskatter og ejendomsværdiskat de senere år, er det svært at få øje på, at der skulle være et skattestop,” siger Ulrikke Ekelund, der er cheføkonom i BRFkredit. Hun påpeger, at grundskatterne under den borgerlige regering er steget med 4,9 mia. kr., og at hun forventer en stigning på yderligere godt 5 mia. kr. over de kommende fem år.

Børsen

Skattestop, sikke en joke..

V giver kommuner lov til at hæve boligskatten

Nye grundvurderinger er på vej til boligejerne. I de næste fem år regner man med, at grundskatterne vil stige med fem mia. kr. (Foto: Scanpix)Venstres boligordfører, Michael Aastrup Jensen, vil ikke gå ud og ændre på det gennemsnitlige loft for stigningerne i grundskylden på 5,5 pct.

Børsen

Kollektivisterne fra Venstre er ikke tilfredse før vi allesammen bor i socialt boligbyggeri, og er reducerede til små pattebørn der afleverer alt hvad vi har til staten – for derefter at få tildelt lommepenge fra kollektivets kagedåse.

Husk hvad du lovede

BUPL bruger vores børn og vores børnehaver til at drive socialistisk virksomhed. Her er et billede af en underskriftindsamlig imod offentlige nedskæringer fra mine børns børnehave. Der er stadig ikke en eneste underskrift, efter en uge…. Måske forbi Fogh engang lovede os mindre stat (minimalstat), og ikke en endeløs række af nye offentlige udgifter.

Sænk skatterne og privatiser børnehaverne. Så skal vi nok selv bestemme lokalt hvad vi vil. Det rager hverken Fogh eller BUPL.

Ronnie og Maggie

Inspireret af Minuts savn (jeg var faktisk også konservativ engang, men blev klogere) endnu en lille historie fra min fortid. Historien om et telefon opkald vedr. Ronald Reagan og Margaret Thatcher.

Engang for længe længe siden….(Frit efter hukommelsen.)

(Ringer til Polfoto)
Ring..Ring..
Mig: Goddag mit navn er Allan, jeg vil gerne købe nogle billeder..
Polfoto: Sågerne, hvad drejer det sig om..
Mig: Jeg vil gerne købe et portrætbilledet af Ronald Reagan og Margaret Thatcher til privat brug..
Polfoto: pause Klik (Der blev lagt på..)
(Ringer igen til Polfoto)
Ring..Ring..
Mig: Lagde du på ? Hvorfor det ?
Polfoto: Undskyld jeg troede det var telefonfis.
Mig: Bestemt ikke. Jeg vil gerne købe et portrætbilledet af Ronald Reagan og Margaret Thatcher til at hænge på mit kontor.
Polfoto: Ok, jeg sender nogle eksempler du kan vælge imellem – hvad er din email…. osv
Mig: Mange tak..

DR skandalen: Det vil ingen ende tage..

DR Byen i Ørestad er allerede for lille

DR Byen i Ørestad er for lille. Mediehuset, hvis byggebudget er skredet med over en mia. kr., kan ikke rumme DR Drama. Det betyder, at den succesrige afdelings cirka 40 medarbejdere ikke kan bo under samme tag som deres kolleger.

JP (Tak til IT for tippet)

Vennetjenester, Budgetkaos, forsvundne milliarder, osv, osv.. Nu skal Licensgestapo så oven-i-købet bo til leje i andre bygninger.

Danmarks eneste statsautoriserede liberale parti, Venstre

Liberalisterne afvist som parti

Indenrigsministeriet har afvist “Liberalisterne” som partinavn efter en sagsbehandling på mere end et år. Liberalisterne får ikke lov til at stille op til Folketingsvalget, når det udskrives næste gang. Partiets navn minder for meget om “Venstre, Danmarks Liberale Parti,” oplyser indenrigsministeriets valgkonsulent Anne Birte Pade til TV 2|Politik. Derimod har ministeriet godkendt navnet “De kristelige liberale. I vores afgørelse ser vi på, om der udover ordet “liberal” er andre ord, der sikrer en klar adskillelse fra “Venstre, Danmarks Liberale Parti.” Derfor er der forskel på “Liberalisterne” og “De kristelige liberale,” siger Anne Birte Pade. Udfra samme logik er “Liberale Demokrater” ligeledes blevet afvist.

Justitsministeren har set sagen. Sagen har varet i mere end et år, fordi partiet Venstre har gjort indsigelse mod Liberalisterne. Dermed blev indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen inhabil p.g.a. sit næstformandsskab i Venstre. Og derfor blev sagen flyttet til justitsminister Lene Espersens (K) bord. Sagen har nu været forelagt justitsministeren, og derefter er der altså truffet en afgørelse på indenrigsministeriets valgkontor, der har beholdt sagsbehandlingen.

Afgørelsen giver altså Venstre ret i, at “Liberalisterne” lægger for tæt op af Venstres fuld navn, “Venstre, Danmarks Liberale Parti.”

TV2

Regeringen er ved at indføre diktatur i Danmark. Venstre er jo slet ikke liberale mere, de er blevet en flok totalitære kollektivister.

Føj for satan !

Underskriftindsamlig for godkendelse af navnet Liberalisterne
Besøg Liberalisternes hjemmeside

“Fede Lars” og demokratiet.

Venstreminister spænder ben for folkestyret

Venstre forsøger at hindre os i at kalde os “Liberalisterne”. Venstre mener, at Liberalisterne kan forveksles med ”Venstre, Danmarks Liberale Parti” – Venstres officielle navn, som partiet ellers er så kede af, at de hverken bruger det på deres hjemmeside eller i deres informationsmateriale. Og Venstres næstformand, indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, benytter sin magt som minister til at gå Venstres ærinde. Det er ganske enkelt magtfordrejning. I over et år har Indenrigsministeriet trukket vores ansøgning om godkendelse af navnet ”Liberalisterne” i langdrag. En så lang sagsbehandlingstid er helt usædvanlig. I samme periode er mere end 15 andre partinavne blevet godkendt.

Vi ønsker at stille op til folketingsvalg under navnet Liberalisterne, da det klart udtrykker, hvad vi står for.

Hvis du mener, at du kan se forskellen, så støt os og demokratiet:

Følg linket, www.liberalisterne.skrivunder.dk , skriv under og send den videre..

Du kan læse mere om kampen for vores navn på vores hjemmeside www.liberalisterne.dk – eller nedenfor

På forhånd tak for din støtte!

Torben Mark Pedersen
Formand for Liberalisterne

“Fede Lars” er et begreb som alle der har aftjent deres værnepligt kender. Det hentyder til at der i en gruppen, som prøver at løse en opgave, altid er mindst een person man hele tiden skal vente på. En person som sinker projektet. Dette er “Fede Lars”. Dette passer utroligt godt på “Fede Lars” Løkke Rasmussen.

Selv du måske ikke ønsker at stemme på det nye parti, bør du anerkende deres ret til at opstille.

Underskriv protesten her.

Update: Lars Løkke Rasmussen meldt til politiet

FN korruption får konsekvenser.

Hvis ikke FN har gennemgået reformer inden årets udgang, bør USA skære i støtten til organisationen, mener USA’s FN-ambassadør. – Er god ledelse og mindre korruption for meget at forlange? Spurgte USA’s FN-ambassadør, John Bolton, natten til tirsdag i New York……

…. I løbet af 2006 er en række korruptionsskandaler i FN-systemet blevet blotlagt. Blandt andet er det kommet frem, at der i olie-for-mad programmet i Irak blev svindlet for milliarder.

Idag

For min skyld kunne I godt lukke den korrupte anti-semitiske røver-rede helt ned.

Farcen om Licengestapo bliver bare ved.

Af beregningerne i DRs bestyrelse fremgår det, at de samlede, løbende ekstraomkostninger på budgetoverskridelser og uventede udgifter nu vil overstige 100 millioner kroner hvert af de kommende år.

Berlingske

Se nu at få privatiseret det latterlige monopol. Man kan da ikke blive ved med leve bag medie-jerntæppet og sende regningen for statslig inkompetance videre til borgerne. DR ville kunne indbringe MILLIARDER i fortjeneste ved et salg, befri danskerne for statskontrolleret kollektivisme propaganda og give danskerne det TV de vil have – UDEN LICENS.

DR ville være en noget nær perfekt reklamefri betalingskanal, som man kunne vælge til eller fra baseret på kvaliteten. Og så ville det sikkert koste under det halve for brugerne.

Hvad er argumentet for at tvinge DR ned i halsen på os ?

DR skandalen: Rigtige venner hjælper hinanden


(Vennerne Brian Mikkelsen og Kenneth Plummer.)

Lidt DR2 Deadline inden sovetid. Lidt interessant info (der kom ud mellem sidebenene) fængede min interesse. Intervieweren spurge om det var et problem at Kulturminister Brian Mikkelsen og Chefen for Licensgestapo Kenneth Plummer, plejede et personligt venskab ? Der kom ikke noget svar.. Samtalen fortsatte i en anden retning.

Mens indholdet af medieudspillet var ukendt for langt de fleste danskere, havde DRs generaldirektør, Kenneth Plummer, en noget bedre fornemmelse af, hvordan regeringen ville tegne det danske mediebillede frem til 2010. Den nye generaldirektør har brugt »en væsentlig del« af sin tid på medieforliget, og generaldirektøren og hans medarbejdere har sat store tykke fingeraftryk på udspillet.

Læs den skræmmende historie om hvordan mediefascisterne (og personlige venner) blev enige om at flå borgerne, fylde deres egne virksomheder med pengene og indføre et næsten totalt statskontrolleret medielandskab i form af DR, TV2 og et par uafhængige produktionsselskaber – der bliver 100% afhængige af Licensgestapos velvilje….

….OG BETALT AF BORGERNE.

Tidligere:

En sølle milliard
Licens-stikkere søges
Betaling til Plummers syndebuk ?
Kenneths Kontaktannonce
DR siger: Danskerne vil ikke have lavere skat
Der mangler ½ milliard
DR >>glemmer<< nyheder
Medlem af DR koranpanel opfordrer til drab
DR og Hizbollah
Mediefascisterne har vundet
Brev fra Licensgestapo
Statsligt MP3
30.000 nye medieslaver
DR Licens på computeren
osv..osv..osv…

Trabi-land

I alt har staten tjent 21,3 mia. kr. på afgifter på motorkøretøjer mellem 1. januar og 1. august i år – herunder tegner registreringsafgiften sig for 14,4 mia. kr. Tallet overrasker ikke den adm. direktør for Dansk Automobilforhandler Forening (DAF), men det provokerer ham:

“Det kan ikke være rigtigt, at staten skal tjene flere og flere penge på en afgift, der i forvejen ligger på noget så overdrevet som 180 pct. af købsprisen. Regeringen burde benytte de gode tider til at forberede en sænkelse af af registreringsafgiften,” siger Preben Kjær til Børsens Nyhedstjeneste (BNT).

Børsen

På Sveriges side af øresundsbroen betaler man 0 pct. i registreringsafgift – På Danmarks side betaler man 180 pct.

Vi bor i Europas sidste Trabi-land.

Flere impotente blikbøtter
EU’s billigste biler
Danskerne er EU’s fattigste folk efter skat

En sølle milliard

DR-formand støtter Plummer

DRs bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen giver sin fulde opbakning til DRs generaldirektør Kenneth Plummer og DRs øvrige direktion. Mogens Munk-Rasmussen lægger sin vægt bag direktionen i sagen om DR Byens forventede budgetoverskridelser.

Berlingske

Nå ja, en sølle milliard (1.000.000.000,-) kr. Knægten skal jo lige ha’ lov og lære det.

50% af arabere støtter bin Laden

Meningsmåling der kører på Al Jazeera:

1) Is the world safer after September 11?
Yes – 4.2 %
No – 95.8 %

2) Do you support Osama bin Laden?
Yes – 49.9 %
No – 50.1 %

3) Do you think that the war on Iraq is a war on Islam?
Yes – 79.8 %
No – 20.2 %

4) Do you think that there is a link between the war on terrorism and the war on Iraq?
Yes – 23.4 %
No – 76.6 %

5) Do you wish to travel to the United States?
Yes – 27.6 %
No – 72.4 %

Google translation af Al Jazeera

Via lgf

Hvem er John Galt ?

Ude foran mit hus har de gravet op for længe siden, men der sker ikke rigtigt noget mere. Arbejdet er lader til at være gået i stå.

Nede i mit lokale træningscenter har min favoritmaskine være ude af drift i 3 uger, ingen reagerer på mine henvendelser.

For snart 2 måneder siden bestilte jeg en ny sele til min cykels barnestol, og jeg har stadig ikke modtaget den – på trods af gentagne rykkere.

Nede i Brugsen har alt brød og mælk udløbsdato imorgen.

Hvad sker der ?

Hvem er John Galt ?

John Galt gifts
Cafepress T Shirt
Capitalistpig

Weekendseminar

Privatejerskab til produktionsmidlerne er essensen af en fri markedsøkonomi og som sådan den motor, der driver et samfund mod velstand og velfærd. At den private ejendomsret som social funktion ikke alene er andre sociale konstruktioner overlegne hvad angår skabelsen af velfærd, men også er det moralsk, er emnet for dette weekendseminar.

Tid: 23. og 24. september
Sted: Politikens foredragssal, Vestergade 28-30, København K (Kort)

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding.

Tilmelding kan ske ved at trykke her. Skriv venligst navn og telefonnummer i e-malien, når du tilmelder dig.

Seminaret er arrangeret af Liberator i samarbejde med CEPOS og Copenhagen Institute.

Program

Lørdag den 23. september
9.30-10.45
Law, Economics and the Austrian School
Josef Sima
11.00-12.15
Money and Banking
Hans-Hermann Hoppe
12.15-14.00
Frokost
14.00-15.15
Time Preference, Interest, and the Wealth of Nations
Hans-Hermann Hoppe
15.30-16.45
Death of the Evil Empire. Personal Recollections of a Former Gorbachev Advisor
Yuri Maltsev
Søndag den 24. september
9.30-10.45
Public Goods, Externalities and the Environment
Josef Sima
11.00-12.15
Biology, Religion and Economic Development
Hans-Hermann Hoppe
12.15-14.00
Frokost
14.00-15.15
From Communism to Freedom. Little Countries That Could
Yuri Maltsev
15.30-16.45
The Idea of a Private Law Society
Hans-Hermann Hoppe

Tak for tippet Thomas..
https://liberator.dk/art-detail.asp?A_Id=774

PS: Gratis betyder at andre betaler 🙂

Papirfly angriber alle muslimer.

Papirfly af Koranen skaber vrede

…Det er som en kommentar til islamistisk terrorisme, at Uwe Max Jensen har foldet papirfly af Koranen. Han har ikke ville håne islam, siger han selv….

…Islamisk Trossamfund, Ahmad Kassem: – Det er en urimelig provokation og en skadelig generalisering. Han bruger et koran-vers, der gælder for alle muslimer – ikke kun for Osama bin Ladens gruppe. På den måde er han med til sætte Koranen i et negativt lys og fremstille islam som en voldelig religion, siger han til avisen.

…..Uwe Max Jensen synes hellere Islamisk Trossamfund hellere skulle vende sin vrede mod de trosfæller, der bruger muslimernes hellige bog til at retfærdiggøre deres terrorhandlinger.

– Det er da en meget større krænkelse for de mennesker, der bekender sig til islam, at en gruppe legitimerer et terrorangreb på tusinder af uskyldige med et koranvers. Det skulle man tage at kritisere i stedet for, siger kunstnere

Licensgestapo

Er Islamisk Trossamfund nu fornærmede igen ? Over et papirfly ! Sikke dog en flok patetiske fjolser..

Vi giver lige resten af Danmark et realitetscheck..

Video set hos Hodja

Villy Søvndal mindes 11. September

SF: Danmark er USA’s 51. stat

Villy Søvndal, formand for SF, er utryg ved statsministerens udmelding om en ny og mere »aktivistisk« udenrigspolitik. Det kan blive farligt, mener Søvndal.

Politiken

Imens ånds-amøben Villy Søvndal undergraver vestens sikkerhed, bagtaler USA og håner alle hæderlige mennesker, mindes vi andre da Villy demonstrerede sit indgående kendskab til USA og sikkerhedspolitik.

Til statsministeren (16/8 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Vil statsministeren redegøre uddybende for specialstyrkebasen Fort Bragg, der angiveligt er placeret under den grønlandske indlandsis?«

Svar (26/8 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Forsvarsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»Der er ingen specialstyrkebase under den grønlandske indlandsis.

Det kan tilføjes, at der eksisterer en militærbase i North Carolina i USA, der hedder Fort Bragg. Fort Bragg i North Carolina er kendt som en af verdens største militære baser for luftbårne enheder, hvor der er stationeret op mod 45.000 personer, inklusive amerikanske specialstyrker.«

Folketinget

Manden er jo nærmest retarderet…

Hvad fik DR’s Bent Fjord i gyldent håndtryk ?

Tjener nationen

….Det blev Bent Fjord, der tog ansvaret og gik, men nu siger Kenneth Plummer, at han slet ikke er sikker på, at man kan bebrejde Bent Fjord noget.

– Der er ingen af os, der er bange for at miste vores job, om man så må sige. Vi arbejder for DR, fordi vi gerne vil arbejde i nationens tjeneste….

DR

“Tjener nationen….I nationens tjeneste..” Sikke en gang bullshit og hvidvask af en skandale. I er en flok MONOPOLISTER !! Ikke nationens helte, som I åbenbart selv tror. Jeg vil vide hvad Bent Fjord har fået for tage skraldet. Hvor mange årslønninger skal licens-slaverne betale til Kenneth Plummers syndebuk ?