Spillemafiaen under pres

Dansk spilmonopol skal for domstol

EU vil inden sommer sagsøge Danmark for ikke at åbne spillemarkedet for udenlandske firmaer, siger parlamentariker. Det ventes offentliggjort sidst på ugen.

epn

Endelig bliver den danske spillemafia hevet i retten. Ikke et sekund for tidligt.

Opskriften på et totalitært samfund


Pressemeddelelse 31. marts 2008: Socialdemokraternes 9 teser for et kollektivistisk samfund

LIBERALISTERNE
FRIHED OG VELSTAND

Socialdemokraternes 9 teser er opskriften på et kollektivistisk samfund, hvor borgerne er til for statens skyld. De strider mod selve det liberale demokrati, hvor der er en række ukrænkelige frihedsrettigheder, og hvor borgerne vælger de repræsentanter, som de mener bedst varetager og beskytter deres interesser. Demokratiets formål er at beskytte borgerne mod overgreb, ikke at gøre borgerne til undersåtter i en stat, der sætter kollektive mål over individet.

Socialdemokraternes samfundsvision er derimod kollektivistisk. Det er en vision om et samfund, hvor mest muligt reguleres og bestemmes af staten (tese 9), og hvor borgerne er til for samfundets skyld (tese 2 og 8). “Pligter er vigtigere end rettigheder” hedder det i tese 2, der altså undsiger tese 1 om frihedens fortrinsstilling, og med tese 8 og 9 siges det klart, at vi er til for statens skyld, og at vi skal underlægges et kollektivt mål: “Danskerne skal først og fremmest være borgere – ikke kun forbrugere” (tese 8 ) og “verden har brug for mere politik – ikke mindre” (tese 9).

For socialdemokraterne er det et succeskriterium, at flest mulige er afhængige af den offentlige sektor, og at færrest mulige er selvhjulpne og kan klare sig selv. Det siges i tese 4: “Velfærden skal hellere være fælles end privat.” Vi skal altså hellere være afhængige af det offentlige end klare os selv.

“De 9 teser er opskriften på et totalitært samfund, hvor borgerne er til for statens skyld, og hvor endnu mere skal bestemmes af politikerne frem for af borgerne selv,” siger Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen.

“Det er bemærkelsesværdigt, at de 9 teser indledes med en fremhævelse af, at det enkelte menneskes frihed står over alt andet, hvorefter tese 1 straks modsiges af tese 2. Det er tydeligt, at socialdemokraterne ikke for alvor føler sig forpligtet af at beskytte den personlige frihed, men ser statslige løsninger som vigtigere end private, og borgernes pligter i forhold til kollektivet som vigtigere end individernes rettigheder i forhold til staten. Det er grundlæggende i modstrid med det liberale demokratis idealer om, at staten er til for at beskytte borgernes liv, frihed og ejendom.” siger Torben Mark Pedersen.

“Det er sjældent, at oppositionen så tydeligt afslører sig selv, men med de 9 teser fra socialdemokraterne er det blevet klart, at vi i dansk politik står over for et fundamentalt valg mellem den personlige frihed på den ene side og kollektivisme på den anden,” siger Torben Mark Pedersen.

“Desværre møder socialdemokraternes 9 teser ikke noget ideologisk modspil fra de såkaldte borgerlige partiers side. Vi savner frihedens stemme i dansk politik. Derfor skal Liberalisterne i Folketinget efter næste valg,” siger Torben Mark Pedersen.

Kontakt for yderligere information:

Torben Mark Pedersen, formand for ”Liberalisterne – Frihed og Velstand”

Tlf.: 31 14 42 10
E-mail: tmp@liberalisterne.dk

Sådan Torben !

Haderslev Kommune stjæler landmands jord

Haderslev Kommune har besluttet at ekspropriere 42 hektar af en landmands jord, fordi han og en tøjkoncern ikke kunne blive enige om, hvad der var en rimelig pris. Miljøordførerne fra Venstre og Dansk Folkeparti vil gøre det sværere for kommunerne at ekspropriere.

180

Simpelt tyveri af privat ejendom…. Det er rendyrket kommunisme !

Kalder misundelsepolitiet…skifter..

Huslejenævnene burde høres, når Skat skønner ved udlejning til nærtstående.Skattevæsenet skeler mere til eget provenu end reglerne i lejeloven, lyder kritikken.

epn

Ingen transaktion bør foretages i den perfekte velfærdsstat uden det tilhørende nævns godkendelse. Såfremt dette forekommer vil misundelsespolitiet straks rykke ud, og straffe de skyldige med brandbeskatning uden rettergang.

Tillykke til Danmarks kvinder

3232323145555143434.jpg

Virksomheder risikerer gabestok

Gode hensigter er ikke tilstrækkeligt, hvis private virksomheder og offentlige organisationer vælger at skrive under på regeringens nye charter, der forpligter dem til at arbejde for flere kvinder i ledelsen. Skaber de ikke resultater, vil de blive hængt ud til spot og spe på en offentlig hjemmeside……

DDR

Statens inspektører vil snart besøge danske virksomheder for at checke at de har et autoriseret antal af handicappede, narkomaner, prøveløsladte, platfodede og kvinder i bestyrelsen.

Tænk at blive ansat på den måde, I må virkelig være stolte nu. Det skal nok give respekt blandt jeres kollegaer.

Skotland viser vejen

Skatteministeren ingen adgang

En skattestigning på øl har gjort, at flere barer i Skotland har bandlyst skatteministeren fra at komme inden for.

BT

Hurra for de gæve skotter. Lad de produktive nægte deres ydelser til alle 179 skattefascister i folketinget.

NA genopstanden fra de døde ?

na2.jpg

Ny Alliance melder ud med klart liberal profil

Anders Samuelsen bliver fra i dag politisk ordfører for Ny Alliance og indleder samtidig et togt mod Venstres vælgere, der skal sikre partiets overlevelse. Det sker med en stribe liberale forslag

Berlingske

…klart liberal profil !!!! Jeg ser frem til at kommentere 🙂

JyllandsPosten – Danmarks Røde Dagblad

jyllandsposten.jpg

Danske medier er blevet mere politiske, konkluderer medieanalytiker efter studierne af tre ugers mediedækning af SFs kursskifte. Jyllands-Posten udråbes til det mest SF-positive medi

Berlingske

Desværre kan man ikke angribe danske medier via ejerne (aktionærerne), for de fleste har nemlig ikke nogen. Men de skal jo allesammen betale deres husleje, medarbejdere, tryksværte osv – så man kan angribe dem på indtægterne.

Jeg vil (igen) starte min egen personlig kampagne, og undgå alle produkter og ydelser der reklameres for i venstreoriensterede medier. Ingen producent skal have del i mine penge så længe en del af markedsføringen går igennem en avis, der støtter Villy Søvndal. Nu må kapitalisterne tone rent flag, og holde op med at gemme sig. Kampen imod socialisterne skal skærpes nu.

Stavnsbundet til totalstaten

billed5567.jpg

Skattesmæk på vej til pensionister

Danmark udfordrer Frankrig og Spanien med opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalerne med de to lande. • Danske pensionister, som vil tilbringe deres otium i syden, risikerer at skulle betale op til 60 pct. skat til Danmark i stedet for ned til 10 pct. til Frankrig

epn

Nu slukkes alt håb om nogensinde at kunne undslippe den danske totalstats skattefascister. Du vil være stavnbundet til at pukle for herremanden til den dag du dør.

Kvinder

feminist-star.jpg

Jeg bliver nødt til at poste denne artikel i sin fulde længde, for at sikre at den aldrig forsvinder. Jeg læser nyheder på 180grader næsten hver dag, og jeg fatter ikke hvordan jeg har kunnet overse denne artikel. Den er noget af det bedste jeg har læst rigtigt længe.

Hvad vil kvinder have?

Lennart Kiil skriver om velfærdsstaten, der elskes af kvinder, som gerne vil leve uden mænd.

For hundrede år siden fik danske kvinder valgret. Lige siden har de udgjort Danmarks største vælgerskare og dermed gjort Freuds spørgsmål, “hvad vil kvinder have?”, til et samfundsanliggende.

I lyset af det glædelige jubilæum bør vi, der ønsker et mere frit samfund, stille nogle åbenlyse spørgsmål. Det mest interessante spørgsmål er naturligvis: Stemmer kvinder anderledes end mænd?

Svaret er et klart “ja!”.

I USA, hvor fænomenet er meget undersøgt, snakker man om et “gender gap” – der er simpelthen en kønsforskel i, hvem man stemmer på. Forskellen er også konstateret i Danmark ved flere lejligheder.

Hvordan adskiller kvindernes stemmer sig fra mændenes?

I følge John Lott, der er verdens førende forsker på området, stemmer kvinder på de kandidater eller partier, der lover mere omsorg og beskyttelse. Da politikere primært kan love noget på statens vegne, betyder det, at kvinder vil stemme på partier, der plæderer for en udvidelse af statens beføjelser – altså for mere offentlig velfærd og omsorg.

Man kunne spørge; hvor kommer disse behov fra, og hvorfor er de mere udtalte hos kvinder end hos mænd? Det vil jeg overlade til andre at reflektere over. Jeg nøjes med at konstatere, at det er en realitet i det politiske miljø, vi tilhængere af mindre stat må arbejde i.

Det interessante – og vigtige – er dog, at behovet for omsorg, tryghed og kærlighed udfolder sig forskelligt og i forskellig grad alt afhængig af den enkelte kvindes livssituation. Spørgsmålet bliver da; hvem skal stå for omsorgen og trygheden?

Det leder mig frem til næste store boom i statens størrelse, som skete fra starten af tresserne og fremefter i kølvandet på den traditionelle families opløsning. For hvis den første vækst skyldtes, at kvinder fik valgret, er der måske ikke meget, vi kan gøre ved det – andet end at forklare at staten ikke forsikrer bedst eller billigst (men dog billigst for den gruppe der, igennem staten, kan tvinge andre til at betale for deres forsikring).

Sikring af lighed for loven er trods alt vigtigere end at sikre et bestemt udfald af den demokratiske proces. Det ved vi liberale godt, så måske vi må acceptere et trade-off i frihed for universel stemmeret, for så vidt at den første stigning ikke kan forklares ved sociale omvæltninger i civilsamfundet eller familien. Disse ting gjorde sig ikke gældende umiddelbart efter indførelse af kvinders valgret.

Dog! Den næste store stigning har mindre med kvinders valgret i sig selv at gøre. Men det viser sig faktisk, at enlige kvinder er langt mere tilbøjelige til at stemme for en større stat end kvinder i faste forhold. Det er sådan set logisk nok, da disse kvinder ikke kan modtage økonomisk hjælp direkte fra en partner. De kan da i stedet optimere deres situation ved at stemme for en stor velfærdsstat, der med et progressivt skattesystem tager fra de velfungerende familier og giver til enlige kvinder.

Moralsk er det naturligvis et uheldigt system, da det straffer produktiv adfærd og tilskynder nedbrydende adfærd. Altså nedbrydning af civilsamfund, for det opbygger naturligvis stat og ubehjælpsomhed.

Lad os se på tallene. Velfærdskommissionen skriver i sin analyserapport på side 381-382 dette:

Kvindernes lavere gennemsnitlige nettobidrag i den erhvervsaktive alder og længere middellevetid betyder, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 2,4 mio. kr. mere fra det offentlige, end hun betaler, hvis de gældende skattesatser, ydelsesindekseringer, udbredelse af ordninger osv. fastholdes gennem kvindens liv, jf. tabel 13.3. Til sammenligning forventes en gennemsnitlig nyfødt dreng at komme til at betale 0,8 mio. kr. netto til det offentlige gennem sit liv.

Set i lyset af disse tal, er det ikke overraskende, at to tredjedele af alle skilsmisser begæres af kvinder.

Her kan vi gøre noget. Jo stærkere vores civilsamfund og vore familier er, jo færre kvinder vil være enlige og dermed tilbøjelige til at stemme en større stat igennem. Alt dette er selvfølgelig generaliseringer og statistik med undtagelser, men jeg antager mine læsere som værende intelligente nok til at forstå, at tendenser er vigtige i det store hele.

Man skal ikke være ekspert for at se, at statens omfordeling fra mænd til kvinder simpelthen ødelægger gensidighed – eller sammenhængskraft for at bruge et moderne, men ualmindeligt grimt ord. For det, der binder folk sammen, er i høj grad gensidighed og komplementaritet. Specielt når man kommer udover de første tre-fire år, som den biologiske del af “sammenhængskraften”, også kaldet forelskelse, kan stå for.

Vi er altså inde i en ond cirkel, hvor en stor stat undergraver en kvindes incitamenter til at gøre en indsats for at samarbejde med en mand, fordi staten sikrer hende det, manden ellers kan give hende. Det giver flere skilsmisser, som igen giver flere enlige, som igen stemmer for en stat, der overprioriterer enlige.

Det er da klart nok! Hvorfor bøvle med en mand, hvis man kan tvinge ham til at betale uden at skulle høre på hans ævl, indgå kompromisser med ham og indstille sig på nogle af hans behov. Se det tydeligt enhver, at staten, den store velfærdsstat, understøtter de mest egoistiske og narcissistiske træk i kvinder. Ikke godt.

Omsorg og sikkerhed kan bringes til veje af staten eller af familien i civilsamfundet. Hvis det er rigtigt, må vi forvente, at staten er vokset voldsomt i højere grad som konsekvens af den anden bølge af feminisme (den kulturradikale udgave fra 68 og fremefter) end af den første – helt berettigede – bølge, der stod for stemmeretten.

Vores opgave ligger derfor ikke i at forklare folk, at omsorg ikke er vigtigt. Opgaven er derimod at overbevise folk om, at staten ikke kan løse denne opgave lige så godt som civilsamfundet. Omsorg, beskyttelse og kærlighed skal ydes i konkrete familier – ikke af et koldt og abstrakt statssystem, dét er vores besked til fremtiden.

Lennart Kiil er freelance-videnskabsjournalist og selvstændigt erhvervsdrivende, zensci.dk

180

Tænd lyset Danmark

Når Danmark den 29. marts kl. 20-21 slukker lyset, vil hundredtusindvis af mennesker i en række af verdens storbyer gøre det samme.

Dette er Europa by night:

europe_by_night_dd.jpg

Dette er Nord Korea by night:

1207koreaelectricitygrikf0.jpg

Vis hvor du helst vil bo og tænd alt dit lys imorgen aften.

En frisk start

transvestitekkk.jpg

Hun fik en kønsskifteoperation og blev en mand – og nu er han gravid med sin kone….

…havde det ikke været for kunstig befrugtning, kønsskifteoperationen og den deraf følgende “naturlige” forklaring, så havde det jo nok med sikkerhed været løgn….

….Til trods for, at min mave vokser og jeg bærer på et levende menneske, er jeg stadig usikker på den mand jeg er..

fpn

Alle mennesker skal gøre det de synes der er påkrævet for at få et lykkeligt liv. Så længe deres valg ikke påvirker mig, så siger jeg bare “Held og lykke” og ønsker dem et godt liv.

Desværre er det ikke alle der har det sådan, specielt ikke politikere. Nu hvor teknologien åbner mulighed for at ændre på sit køn og for at formere sig på måder ud over det sædvanlige – så er det nærliggende at spørge vores kollektiviske politikere et simpelt spørgsmål.

Hvor går grænsen for hvilke af folks problemer skal løses af skatteyderne ?

Grænsen lader til at forrykke sig hele tiden, og hver gang jeg åbner en avis synes jeg at kunne konstatere at endnu et problemsæt er gjort til kollektivt eje. Politikere vil gerne være super rummelige og bruger gerne af borgernes penge til at manifestere dette faktum.

Borgerne må gerne sprede dårlig arvemasse, kvinder blive mænd, mænd blive kvinder (især), kvinder må afpresse fædre for penge, arbejdsduelige holde arbejdsfri, osv osv osv alt på de andre skatteyderes regning – men vi må ikke (helt frivilligt og for egen regning) betale penge for sex, køre i en ordentlig bil, bestemme over den løn vi har tjent, ryge en smøg på et værtshus, drikke 22 genstande (21 er vist grænsen) eller dyrke sex med en (og slet ikke flere ad gangen) der yngre, selvom de er over den seksuelle lavalder – og hvis vi tager billeder !!! Uha, så er den helt gal….. listen fortsætter (flere ting vil være tilføjet i morgendagens avis.)

Hvor går grænsen for hvad I vil blande mig ind i med love, moral, skatter og statsansatte “voksensittere” ? Hvad er det der gør jer kvalificerede til at lege herrefolk og fortælle mig hvordan jeg skal leve ? Er det jeres vælgere ? En samling åndsamøber og velfærdsslaver, der ruller om på ryggen hver gang de bliver lovet nye “gratis” goder i den statslige livmoder (m/k).

Vi har så meget brug for et nyt parti i Danmark.

Dhimmi EU

1multiculturalismcb8.jpg

EU fordømmer Wilders film om islam

I en erklæring fordømmer det slovenske EU-formandskab den stærkt islamkritiske film “Fitna” og lægger kraftigt afstand til budskaberne i koran-filmen, som er produceret af den omstridte højrepolitiker Geert Wilders.

Dhimmi Radio

Det er skammeligt at EU ikke står stålfast på frihedens side. Min sidste sympati for det europæiske projekt er ved at være brugt op. Oprindeligt så jeg EU som en mulighed for at sikre fri handel og minimal indflydelse til tosserne i folketinget, men det har udviklet sig til det modsatte. EU er blevet et planøkonomisk dhimmi projekt, styret af endnu flere ignorante tosser. Måske er EU i virkeligheden frihedens værste fjende !

Dhimmi

Nazipropaganda ? Vurder selv.

S: Wilders-film er nazipropaganda

Socialdemokraternes kulturordfører kalder Wilders film “propagandistisk” og sammenligner den med nazipropaganda.

Berlingske

Socialdemokraternes kulturordführer Mogens Jensen mener at Fitna kan sammenlignes med nazisternes film “Der Ewige Jude”.

Nazisternes film er baseret på propaganda i DR stil, og Fitna består næsten udelukkende af af sammenklip af ting islamister selv har sagt, eller ting der står i koranen. Jeg forstår ikke hvordan de 2 ting kan sammenlignes, men vurder selv.

Der Ewige Jude:

Fitna:

Hvis der findes nogen fascistiske tendenser i samfundet, så leveres de af den socialisternes tanke om at vi alle er en del af sammenhængende organisme. Denne måde at at betragte individet på er netop sammenfaldende for både islamismen, fascismen og socialismen.

Organismetanken

……opstod også ideen om samfundet som en stor organisme. Hver enkelt person udgjorde en del af denne organisme.

Wiki om nazisme

Socialisme, fascisme og islamisme er ideologiske fætre.

Lars Hykler Rasmussen


(Nazistisk antiryge plakat)

Arbejdstilsynet vil undersøge, om finansminister Lars Løkke Rasmussen har overtrådt rygelovgivningen ved at ryge i Finansministeriet.

JP

Lars Løkke Rasmussen var manden der gennemførte Hitlers drøm om et røgfrit samfund.


(Danmarks forhenværende gesundheitsführer)

Det er svært ikke at fryde sig over at han nu er afsløret som den lille hykler han er. Husker jeg forkert hvis det også var på tale at man skulle kunne blive fyret for overtrædelse af rygeloven på sin arbejdsplads ?

Fyr ham hvis det kan lade sig gøre.

Der er noget at kritisere Jeppe Kofod for

jeppe_kofod234.jpg

Kofods “sygdom” kritiseres af Dansk Arbejdsgiverforening

“Det lyder ikke som en sygemelding, der er gangbar på det private arbejdsmarked,” siger ansættelseschef Flemming Dreesen i DA, der mener, at det politiske miljø sender dårlige signaler med alle dets mærkværdige sygemeldinger.

180

Hvis jeg sendte denne email til min arbejdsgiver, var svaret givet på forhånd:

Kære chef,

Jeg er desværre kommet til at kneppe en 15 årig tøs i min kæmpebrandert, og tager lige 14 dages sygefri på den konto. OK ?

mvh Allan

Email fra min arbejdsgiver:

Kære Allan,

Du er fyret !

mvh chefen

Jeppe Kofod kan for min skyld kneppe alle de teenagere han orker, bare han passer sit arbejde næste morgen. Hvis Jeppe Kofod er skyldig i noget, så er det at være en ynkelig mandsling der ikke står fast på sin ret, og en lille svækling af en pjækkerøv der ikke passer de pligter landets vælgere har betroet ham med.

Rigets fjender skælver

Af en pressemeddelelse udsendt af Hjemmeværnet og gengivet af samtlige danske medier, fremgik det, at kronprinsessen havde afsluttet den sidste del af grunduddannelsen som hjemmeværnsmand. Der er bare den hage ved det, at det tager 256 timer at fuldføre uddannelsen, mens Mary kun har 99 timer under militærbæltet.

Forelagt disse kendsgerninger er forklaringen i første omgang fra Hjemmeværnets pressechef, Jørgen Jensen, at kronprinsessen havde været igennem et særligt komprimeret uddannelsesforløb.

– Det meste foregik som eneundervisning, forklarer Jørgen Jensen.

Se og hor

En nybagt dræbermaskine, skabt med intensiv eneundervisning..

halo1_narrowweb__300x30.jpg

Ekslusive optager fra Mary’s “særligt komprimeret uddannelsesforløb”

Nu kan vi allesammen sove trygt i nat.. Sov godt..