DF blokerer for skattelettelser

kniv_i_ryggen.jpg

Socialdemokraterne vil sænke topskatten

Flittige danske lønmodtagere skal ifølge Socialdemokraterne betale mindre i skat af den sidst tjente krone…..

…Dansk Folkeparti holder fast i, at det er de laveste indkomster, der skal tilgodeses, hvis skatten på arbejde sænkes…..

Børsen
epn
Business
DR

dansk_folkeparti.jpg

Dansk Folkedanserparti er partiet for de dummeste mennesker i kongeriget. Jeg foreslår at en eller andet forsker finder ud af sammenhængen mellem IQ og den måde de stemmer på..

På druk med fede-Lars

Hvorfor betale sine bajere selv, når de dumme skatteydere gir den ene omgang efter den anden ?

Her er listen over de mangelfulde bilag:

2002:

14. marts, Nat Sværmeren, Aalborg 131 kr.

14. marts, Nat Sværmeren, Aalborg 400 kr.

14. marts, Natsværmeren, Aalborg 158 kr.

14. marts, Onkel Tom, Aalborg 368 kr.

14. marts, Rest. Papegøjen, Aalborg 100 kr.

22. marts, Rest. Pejsestuen, Hotel Hvide Hus, 110 kr.

17. maj, Togas Vinstue, København, 198 kr.

17. maj, Drop Inn, København, 128 kr.

Maj, Snapstinget, Folketinget, 280 kr.

2003:

3. april, Eventyrbar, Radisson SAS H. C. Andersens Hotel, Odense, 296 kr.

3. april, Eventyrbar, Radisson SAS H. C. Andersens Hotel, Odense, 131 kr.

4. april, Ryans Of Odense, Irish Music Pub, Odense, 72 kr.

4. april, Ryans Of Odense, Irish Music Pub, Odense, 170 kr.

16. dec., Cafe Norden, København, 100 kr.

2004:

21. juni, Old English Pub, København, 92 kr. (Bilaget er bogført som ’fortæring’, men der indtages ingen mad. Kun to importøl)

19. aug., Grøften, Tivoli, København, 223 kr.

2005:

1. april, Café Victor, København, 90 kr.

2006:

2. feb., Snapstinget, Folketinget, 100 kr.

17. marts, rest. Papegøjen, Aalborg, 52 kr.

17. marts, rest. Papegøjen, Aalborg, 78 kr.

4. april, Cafe Andre Citroen, København, 282 kr.

2. maj, City Rock Café, København, 300 kr.

2007:

20. feb., DGI-Byens Hotel, København, 72 kr. (Udgiften er gået til købt af en hotel-film, men den udgift skulle Løkke selv have betalt)

11. april, Evergreen Nightclub, Munkebjerg Hotel, Vejle, 549 kr.

13. april, Søcafeen, Tivoli, København, 156 kr. (Bilaget har som formål anført ’Åbning af Tivoli’, men det er ikke en godkendt ministeriel repræsentativ begivenhed)

I alt har Lars Løkke Rasmussen fået godkendt repræsentative udgifter for bilag, som ikke opfylder reglerne, for i alt: 4.636 kroner. Fordelt på 25 ’ulovlige’ Løkke-bilag.

EB

Og når tømmermændede har lagt sig, så siger vi tak til de glade givere med en rygelov. Fuck dig fedelars, du blir aldrig statsminister..

EB afslører skandale

Bedst som jeg troede at danske soldater er i Afganistan og Irak for at trøste og yde psykologhjælp, så afslører EB missionens sande natur. Uha da da.. Soldater der slår ihjel, hvad bliver dog det næste ?

Tak til Sally Sørøver for foto.

Pervers Olympics

Uffe Elbæk til bryllup i USA for skattekroner

Chefen for homo-OL 2009, Uffe Elbæk, brugte skattepenge på at deltage i et privat bryllup i Texas…

….Københavns Kommune har postet 23 millioner kroner i Outgames og er stort set alene om finansieringen.

JP

Der er perverst at man kan få 23 millioner af skatteydernes penge baseret på seksualitet. Har de homoseksuelle specielle discipliner ? Skal perverse gamle mænd ikke også have deres OL i jagt på teenagere betalt af skatteyderne ?

Kan det mon skyldes at Klamme Klaus har en “finger” med i spillet ?

klamme_klaus.jpg

Her er de sande mestre i penis akrobatik, og de fungerer på markedsvilkår

Puppetry of the Penis

www.checkjobnet.dk

jobcenter.jpg

Der er stor interesse for et lille computerprogram, der kan hjælpe ledige med at opfylde kravet om aktiv jobsøgning……

….Programmet logger på den offentlige jobportal Jobnet, og sender helt automatisk fire ansøgninger om ugen med vedhæftet cv til arbejdsgiverne – det er nemlig regeringens krav til arbejdsløse på dagpenge, at de på den måde beviser at de står til rådighed for arbejdsmarkedet….

….HK anbefaler programmet til ledige….

Samarbejdspolitiken

Man kan se at der er gået mange timer i udviklingen af www.checkjobnet.dk – et program til at håndtere svindel med skatteydernes penge. De statsstøttede A-kasser bifalder og støtter svindelsen – og jeg undrer mig over at den offentlige arbejdsformidling ikke er lukket for længst. Fyr alle ansatte på Jobcentrene, ansat medarbejderne i rigtige private job, tag de sparede penge og giv den i skattelettelser, skatteyderne kan så spare op eller købe varer, virksomhederne kan så ansætte flere “arbejdsløse” til at producere – problem løst ! Hvor svært kan det være ?

Helt uden kvindekøns kvotering !


2 gæve kæmper

Margaret Thatcher ville vinde valget i dag

Briterne er enige. Margarat Thatcther var den bedste premierminister, de har haft, og var der valg i dag, ville hun vinde.

Business

Mit kontor har i åresvis være udsmykket med følgende:

1. Nogle billeder fra mine børn
2. Et israelsk flag
3. Et schweizisk flag
4. Et portrætfoto af Ronald Reagan
5. Et portrætfoto af Margaret Thatcher

Margaret Thatcher hænger på min væg fordi hun er den eneste europæiske statsleder med format, som har jeg har set i min levetid. Og tænk engang hun fik jobbet for snart 30 år siden – helt uden kvindekøns kvotering !

Over 100% skat på flyrejser

Skatter og tillæg udgør halvdelen af flybilletten

Erhvervslivet må ofte betale mere i skatter, afgifter og brændstoftillæg end den rene flypris. Luftfartsselskaberne egne tillæg er steget markant de seneste år.

epn

Endnu en malkeko for tyveknægtene i folketinget. Staten skal have mere i afgift, end flyselskabet får for at flyve dig. Hvis du kører i statens bumletog får du tilskud til billetten fra skatteyderne, men hvis du flyver i et privat selskab skal du brandbeskattes ! Hvor er logikken ? Nå ja, staten vil gerne begrænse befolkningens rejser til udlandet. Det kunne jo være de fandt ud af at de kunne få lov at beholde flere af deres egne penge i udlandet, og flyttede. Lad os håbe mange gør lige det. Køb en enkeltbillet (med 100% dansk skat oveni) betragt det som en farvelgave, og forlad dette skattehelvede men du stadig er ung.

Læs mere på Travelbroker.dk

Ti teser for Frihed og Velstand

Flere teser. Denne gang fra liberalisterne. Mon de bliver fremført i DR ? Selvfølgelig ikke. Vi ved alle godt at objektivt nyhedsformidling er en by i Rusland. Eller DDR !

1. Den enkelte skal have størst mulig frihed til at leve sit liv, som vedkommende ønsker, så længe det ikke krænker andre menneskers tilsvarende frihed
Det er en fundamental etisk fordring og selve kernen i liberalismen: At staten ikke skal blande sig i, hvordan man vælger at leve sit liv, så længe det ikke skader andre.

2. Staten skal ikke stille sig til dommer over, hvad der er en rigtig og forkert måde at leve på
Staten skal ikke fremme en “sund livsstil” frem for en “livsnyderlivsstil” eller bestemme, hvordan den enkelte familie indretter sig med arbejdstid, barsel og fritid. Staten skal være neutral, den skal ikke vælge side.

3. Personlig frihed og ansvar hører sammen
Med større personlig frihed følger også større ansvar for ens eget og familiens liv. Det betyder ansvar for – så vidt muligt – at klare sig selv, selv spare op til pension, forsikre sig mod ledighed osv.
Staten skal følgelig heller ikke kompensere borgerne for konsekvenserne af deres egne valg. Hvis der er borgere, der har opført sig ufornuftigt, må de tage konsekvenserne af deres egne valg.

4. Frihed er vigtigere end flertalsstyre
Det liberale demokrati udspringer af behovet for at beskytte borgerne mod ethvert styre, og det har aldrig været hensigten, at staten skal få så stor magt, at den kan blive en trussel mod den enkeltes frihed og velstand. Det er imidlertid tilfældet, når man tvinges til at aflevere langt over halvdelen af sin indkomst i skatter og afgifter, og når politikerne lovgiver om forhold, der rettelig hører familien og privatlivet til.
Grundloven skal beskytte borgerne mod statsmagten, og de grundlovsbeskyttede frihedsrettigheder sætter grænser for demokratiet – grænser for, hvad et hvilket som helst folketingsflertal skal kunne lovgive om.

5. Mere politik er ikke løsningen
Mere statslig styring betyder altid mindre frihed for den enkelte, og dertil kommer, at statslige løsninger næsten altid er dårligere og dyrere end private.
Velfærdsstaten skaber sociale tabere, når den parkerer omkring 700.000 personer i den arbejdsdygtige alder på offentlig understøttelse. Det skaber mere kriminalitet, misbrug og omsorgssvigt for børnene. Velfærdsstaten skaber en negativ social arv, og den ødelægger sammenhængskraften i samfundet.
Vi har behov for bedre integration, og ikke kun for indvandrere, men også for alle de danskere, som velfærdsstaten har passiviseret med en af de mange menneskelige braklægningsordninger, der kaldes overførselsindkomst.
Det må være et succeskriterium for velfærdsstaten, at flest muligt kan forsørge sig selv for det, de selv tjener ved at gå på arbejde hver dag, og løsningen på velfærdsstatens problemer hedder mindre stat og mere markedsøkonomi, at flere er selvhjulpne og færre afhængige af offentlig understøttelse.

6. Pengene skal følge borgerne
Som skatteborgere, der ofte betaler langt over halvdelen af vores samlede indkomst i skatter og afgifter, må vi have krav på, at pengene til offentlige ydelser også kommer os bedst muligt til gode. Det kan kun ske ved at lade pengene følge borgeren:
Lad pengene følge barnet, så forældrene får frit valg mellem en privat og offentlig børnehave og fritidshjem.
Lad pengene følge eleven, så forældrene får frit valg mellem en privat og en kommunal skole.
Lad pengene følge patienten, så denne får frit valg mellem behandling på et privat eller offentligt hospital.
Når pengene følger borgerne, får vi sikkerhed for, at vi får mest mulig velfærd for pengene, og samtidig skaber det en sund konkurrence mellem de offentlige og private udbydere af skoleundervisning, sundhed, børnepasning, ældrepleje m.m.

7. Det skal altid kunne betale sig at arbejde
Overførselsindkomster og skatter skal indrettes, så det altid kan betale sig at arbejde, og med en så lav, flad skat, at alle med fuldtidsbeskæftigelse kan klare sig for det, de selv tjener.

8. Lavere skatter fører til større frihed, velfærd og velstand
Større frihed fordi man selv bestemmer, hvordan ens penge skal bruges.
Større velfærd fordi 1 krone betalt i skatter giver 1 krone mindre privat velfærd, hvorimod man ikke får for 1 krone mere offentlig velfærd, når pengene bruges på obligatoriske offentlige standardløsninger.
Større velstand fordi lavere skatter giver øget tilskyndelse til at arbejde, tage en uddannelse og starte egen virksomhed. Velstand fremmes bedst af en fri markedsøkonomi med privat ejendomsret, en lempelig regulering og tålelige skatter.

9. Ansvar for ens eget og ens families liv er ikke kun en pligt – det er også en ret
Ansvaret for eget og ens families liv ligger hos den enkelte, og det er en krænkelse af retten til selvbestemmelse, når politikerne i stigende grad griber ind med lovgivning på områder, hvor der ikke er nogen tvingende nødvendig grund til, at der skal træffes kollektive beslutninger.

10. Det er et fælles ansvar at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv
I ethvert samfund vil der være mennesker, der ikke kan klare sig selv. For dem har vi alle et ansvar, og ingen skal dø af sult, lide nød eller mangle behandling i tilfælde af sygdom.
En stor del af det sociale sikkerhedsnet kan bedre klares med private forsikringsordninger. Det gælder alderspension og ledighedsforsikring, men der skal være et socialt sikkerhedsnet for de, der af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv, ligesom der skal være garanti for at kunne blive behandlet for alvorlige og livstruende sygdomme.

Liberalisternes blog

www.tagstilling.nu – ok ! Nej tak !

Nu kan det være nok.. Jeg har ændret min opfattelse af om jeg vil give mine organer til en ukendt dansker. Før havde jeg givet fuld tilladelse, nu har jeg ændret det til et forbud. Staten skal ikke blande sig i brugen af mine organer, og slet ikke bruge mine skattepenge til at påvirke folk til at give deres organer væk.

Man kan ikke dø af mangel på andre menneskers organer – man kan kun dø af mangel på egne organer.

Når staten holder op med at blande sig i mine organer, vil jeg tage sagen op til fornyet overvejelse.

Frameld dig her med digital signatur
Frameld dig via formular

Hillerøds socialdemokratiske borgmester Kirsten Jensen stjæler 32 mio. kr


Den gemene tyv Kirsten Jensen

Kommune eksproprierer for at score kassen

Hillerød Kommune vil score en forrentning på op mod 1000 procent på at ekspropriere jord, ændre lokalplanen for området og så sælge jorden igen. Familie, der har fået tilbudt næsten 10 gange så meget for jorden, som kommunen nu vil give, føler sig ydmyget…..

…kommunen kunne opnå en fortjeneste på 32 mio. kr. på ustykningen af jorden…

….Hillerøds socialdemokratiske borgmester, Kirsten Jensen, vil ikke kommentere på den pris, som kommunen har tilbudt familien Walbom for deres hus….

180

Politikere er geneme tyveknægte og staten er en kræftsvulst der æder al privat ejendom.

Social slagside i parforholdet

Danskerne forelsker sig i højere grad i en partner, der har samme uddannelsesniveau som dem selv, viser undersøgelse. Det har en social slagside, mener forsker.

fpn

Fri mig for alt det bullshit ! Kvinder vil ha’ mænd med penge – det ved enhver med ved sine fulde fem. “Uddannelsesniveau” er bare et andet ord for at manden har nogle penge. Nu mangler vi bare at sexpolitiet også begynder at lovgive om hvem man må gifte sig med – alt med det hellige formål at besjæle dem der arbejder hårdt, for at give til dem der nasser. De kvinder der selv kan tjene penge gider ikke bruge deres surt tjente penge på en fattig mand, men mænd (dumme som vi nu engang er) bruger gerne halvdelen af sin formue på at gifte sig med en lille smuk sinke.

Iøvrigt er det ligegyldigt hvem en mand gifter sig med. Med loven i hånden kan den uuddannede kvinde ud, som ikke ejer en klik, nemlig blive velhavende på at lade sig skille fra den hårdtarbejdende tosse der vil gifte sig med hende. Ludermentaliteten lever og har det godt, de mangler kun at indrømme det.

Klamme tips søges. Dusør gives.

Efterlysning: Har du haft sex med Qvortrup eller Falbert

Nyhedsavisen belønner tip der kan kaste gode historier af sig med vin og kontanter….

…Et klamp tip giver 500 kroner. Et rigtigt klamt 1000!

avisen

Det matcher skattetryk.dk på stedet !

Send mig et klamt tip der kan gøre en folketingspolitiker til grin, så får du 500 kr- og hvis det er rigtigt klamt så giver jeg 1000 kr.

Lad os få de klamme tyveknægte udstillet for hvad de er. En flok hyklere og gemene løgnere.

Frihedskæmperen Charlton Heston er død

Hollywoods mr. Conservative, skuespilleren Charlton Heston, døde i går, 84 år gammel.

180

Skattetryk.dk kondolerer famile, venner og alle frihedselskende mennesker verden over.

Charlton Hestons tale ved Harvard Law School Forum:

Af Charlton Heston

Jeg mindes en dag min femårige søn skulle forklare i børnehaven, hvad hans far lavede. “Min far,” sagde han, “forestiller at være mennesker.” Der har også været nogle stykker. Profeter fra det gamle og det nye testamente, et par kristne helgener, generaler af forskellig nationalitet og fra forskellige århundreder, adskillige konger, tre amerikanske præsidenter, en fransk kardinal og to genier, heriblandt Michaelangelo. Så hvis I vil have loftet malet om, skal jeg gerne gøre mit bedste. Der synes således altid at være andre talere heroppe, men lige nu er det vist alligevel mig selv. Da jeg så overvejede vores sammenkomst her i aften slog det mig: Hvis min Skaber gav mig evnen til at forbinde jer med disse store mænds hjerter og tanker, så vil jeg nu bruge samme evne til atter at sætte jer i forbindelse med jeres egen sans for frihed for tanke og krop og ikke mindst jeres eget kompas for, hvad der er rigtigt.

Til en mindehøjtidelighed ved Gettysburg sagde Abraham Lincoln om Amerika’s situation: “Vi er nu midt i en stor borgerkrig, som skal afgøre, om denne nation eller en tilsvarende sammensat og pligtopfyldende nation kan bestå.” Disse ord er igen aktuelle. Jeg tror, at vi atter befinder os i en stor borgerkrig, en krig om værdier, som er ved at kapre din fødselsret til at tænke og sige, hvad du føler. Jeg er bange for, at I ikke længere føler frihedens blod pulsere i jeres årer – det materiale som skabte dette storslåede land.

Lad mig lige opridse. For et år siden blev jeg præsident for National Rifle Association, som beskytter retten til at eje og bære våben. Jeg stillede op, jeg blev valgt, og nu tjener jeg som en bevægelig skydeskive for medierne, som har kaldt mig alt fra “latterlig” og “vildledt” til en “hjerneskadet, senil, tosset gammel mand”. Jovist, jeg er ret gammel, men i hvert fald er jeg ved Gud ikke senil.

Mens jeg har været i sigtekornet for dem, som efterstræber frihedsrettighederne i Second Amendment, har jeg forstået, at våben ikke er deres eneste mål. Nej, det rækker langt videre end blot det. Jeg er kommet til den forståelse, at en krig om værdier raser tværs over vores land med orwelsk heftighed – kun bestemte tanker og tale er tilladt. For eksempel marcherede jeg med Dr. King i 1963 – længe før det blev moderne i Hollywood. Men da jeg sidste år til en forsamling sagde, at hvid bevidsthed er lige så gyldig som sort bevidsthed eller rød bevidsthed, kaldte de mig racist. Hele mit liv har jeg arbejdet sammen med talentfulde homoseksuelle. Men da jeg fortalte en forsamling, at bøssernes rettigheder ikke skulle række videre end dine eller mine rettigheder, kaldte de mig bøssehader. Jeg tjente i Anden Verdenskrig mod aksemagterne. Men under en tale, hvor jeg lavede en sammenligning mellem at pille uskyldige jøder ud og at pille uskyldige våbenejere ud, blev jeg kaldt antisemit. Alle, som kender mig, ved at jeg aldrig ville hæve en knytnæve mod mit land. Men da jeg bad en tilhørerskare protestere mod den igangværende værdinedslagtning, blev jeg sammenlignet med Timothy McVeigh (bombemanden fra Oklahoma City, red.).

Fra Time Magazine til venner og kolleger lyder det enstemmigt: “Hvor vover du at sige din mening. Du bruger et sprog, som ikke er offentligt tilladt!” Men jeg er ikke bange. Hvis amerikanerne troede på den politiske korrekthed, ville vi stadig være Kong George’s drenge – undersåtter i en britisk kronkoloni.

I bogen “The End of Sanity” skriver Martin Gross at; “indlysende irrationel adfærd hastigt etableres som normen i næsten alle områder af menneskelig handlen. Fra alle sider presses nye vaner, nye regler, nye antiintellektuelle teorier ned over os. Nedenunder er nationen i vildt oprør. Amerikanerne ved at noget navnløst er ved at underminere nationen, noget som tilmudrer sindet, når der skal skelnes mellem sandt og falsk og skelne rigtigt fra forkert. Og de kan ikke li’ det.”

Lad mig understrege med et par eksempler: Ved Antioch college i Ohio skal unge mænd, som vil være intimt sammen med en medstuderende, søge mundtlig tilladelse til hvert trin i processen fra kys over kærtegn og endelig til samleje – alt er det omhyggeligt udspecificeret i en skriftlig vejledning. I New Jersey har statsadministrationen meddelt, at sundhedspersonale som er HIV-positivt ikke behøver at informere deres patienter om dette væsentlige faktum – og det på trods af at flere mennesker er døde efter at være blevet smittet af tandlæger, som har holdt skjult, at de har AIDS. På universitetet “William and Mary” prøvede studenter at ændre skoleholdets navn, “The Tribe”, fordi de mente, at det var stødende for de lokale indianere. Men de fandt ud af, at de indianske Virginia-høvdinge faktisk var meget stolte af holdets navn. I San Fransisco vedtog byens vise fædre en forordning, som skal sikre tranvestitter retten til at møde i udklædning på deres arbejde, samt give transseksuelle særlige toiletter til brug i perioden, mens de operationelt skifter køn. På University of Pennsylvania, i staten hvor tusinder døde ved Gettysburg i kamp mod slaveriet, har præsidenten for kollegiet officielt indført adskilte sovesale for sorte studerende.

Ja, jeg ved, at det ord er ude af ordbogen nu. Dr. King sagde “negroes”. Jimmy Baldwin og de fleste af os på marchen sagde “black”. Men det er absolut fy-fy nu. Jeg synes, at sammensatte identiteter virker påtagede og ikke mindst “native-American”. Jeg er en indfødt amerikaner, for Guds skyld.

Nu er det også sådan, at jeg er blodsbeslægtet broder med Miniconjou Sioux stammen. På min kones side er mit barnebarn trettende generation indfødt Amerikaner med stort “A”.

Endelig, for blot en måned siden, brugte David Howard, formand for Washington D.C. Office of Public Advocate, ordet “niggardly”, da han talte med kolleger om budgetforhold. Naturligvis betyder “niggardly” gnieragtigt, knebent eller nærigt. Men i løbet af få dage blev Howard tvunget til at undskylde offentligt og fratræde stillingen. Som klummeskribenten Tony Snow skrev: “David Howard blev fyret, fordi nogle offentligt ansatte er tåber, som a) ikke kendte betydningen af ordet niggardly, b) ikke var i stand til at slå ordet op i en ordbog og c) i virkeligheden krævede, at han undskyldte for deres uvidenhed.”

Hvad betyder alt dette? Det betyder, at forskrifter for, hvad vi skal tænke, er udviklet til forskrifter for, hvad vi skal sige, og så kan der ikke være langt til at fortælle os, hvad vi skal gøre. Inden I påstår, at I er selve udtrykket for den frie tanke, så fortæl mig lige: Hvorfor opstod politisk korrekthed på de amerikanske universiteter? Og hvorfor kan I fortsat tolerere det? Hvorfor har I, som skal forestille at diskutere idéer, underkastet jer dette pres? Lad os være ærlige: Hvem af jer mener, at jeres professorer virkelig kan sige det, de mener?

Det skræmmer mig til døde, og det burde også skræmme jer, at overtroen på politisk korrekthed hersker i fornuftens haller. I er de bedste og de rigtigste. I, her i den frugtbare krybbe som udgøres af den amerikanske uddannelsesverden, her i lærdommens slot ved Charles River, I er fløden. Men jeg fastholder at I, og jeres lige i resten af landet, er de mest socialt konforme og den mindst politisk engagerede generation siden Concord Bridge. Og så længe I vedbliver at være det, er I – efter jeres forfædres standard – kujoner.

Her er et andet eksempel: Netop nu, på mere end et større universitet, får forskere i Second Amendment valget mellem at holde deres resultater for sig selv eller at blive fyret. Det sker, fordi deres forskningsresultater ville underminere storbyborgmestres nuværende bestræbelser på ved rettens hjælp at trække flere hundrede millioner dollars ud af våbenfabrikanterne. Jeg er ligeglad med, hvad I tænker om våben. Men hvis ikke det kan chokere jer, så er jeg chokeret over jer.

Hvem skal beskytte den frie tanke, hvis I ikke gør det? Hvem vil forsvare kerneværdien i den akademiske tanke, hvis I, der antages at være forsvarere af den frie tanke og ytringsfrihed, overgav jer og tryglede: “Skyd ikke.” Du er ikke racist, blot fordi du taler om racer. Du kønsdiskriminerer ikke, bare fordi du ser forskelle mellem kvinder og mænd. Du bliver ikke antireligiøs, fordi du kritiserer en trosretning. Du er ikke bøssehader, fordi du accepterer homoseksualitet uden at bifalde det. Lad ikke Amerikas universiteter fortsætte med at tjene som kuvøser for denne vildtvoksende epidemi af ny McCarthyism. Men hvad kan I gøre?

Hvordan kan nogen overvinde og besejre en så gennemtrængende social undertvingelse? Svaret har været her hele tiden. Jeg lærte det for 36 år siden på trappen til Lincoln Memorial in Washington D.C., da jeg stod dér sammen med Dr. Martin Luther King og to hundrede tusinde mennesker. Du skal simpelt hen nægte at adlyde. Brug civil lydighedsnægtelse.

Fredeligt, ja. Respektfuldt, selvfølgelig. Ikke-voldeligt, absolut. Men når vi får at vide, hvad vi skal tænke, sige, eller hvordan vi skal opføre os, så nægter vi.

Vi nægter at efterfølge sociale retningslinier, som undertrykker og stigmatiserer den personlige frihed. Jeg lærte den ærefrygtindgydende magt, der ligger i civil lydighedsnægtelse af Dr. King – som igen lærte den af Gandhi, Thoreau, Jesus og alle de andre store mænd, som ledte dem med retten mod dem med magten. Civil lydighedsnægtelse ligger i vore gener.

Vi har en medfødt samhørighed med den ånd, som smed te i Boston havn, som fik Thoreau til at gå i fængsel, som nægtede at sidde bag i bussen, som proteserede mod en krig i Vietnam. I den samme ånd beder jeg jer fornægte kulturel korrekthed med massiv ulydighed mod kæltringetvang, sociale direktiver og besværlige love, som svækker den personlige frihed.

Men pas på – det gør ondt. Civil lydighedsnægtelse betinger, at du udsætter dig selv for en risiko. Dr. King stod på en masse balkoner. Du må være villig til at lade dig ydmyge, blive udsat for den moderne tids udgave af politihunde ved Montgomery og vandkanoner ved Selma. Du må være villig til at undvære enhver form for komfort. Jeg klager ikke, selv om jeg har betalt told for mine årtiers oplevelse som social aktivist.

Lad mig fortælle en historie: For et par år siden hørte jeg om en rapper, kaldet Ice-T, som solgte en cd med titlen “Cop Killer”. I sangen bliver baghold på politifolk og politimord begejstret fejret. CD’en blev markedsført af ingen ringere end Time/Warner, verdens største konglomerat indenfor underholdningsbranchen. Over hele landet blev politiet oprørt. Og mindst een var blevet myrdet. Men Time/Warner snakkede uden om, for cd’en var en ren pengemaskine, og hele medieverdenen gik på listesko i denne sag, udelukkende fordi rapperen var sort. Jeg hørte, at Time/Warner havde planlagt et aktionærmøde i Beverly Hills. På det tidspunkt havde jeg aktier i foretagendet og besluttede at deltage.

Hvad jeg derefter gjorde var helt imod de råd, jeg havde fået af min familie og kolleger. Jeg bad om ordet. For et stille publikum, af tusinder gennemsnitsamerikanere – alle aktionærer – oplæste jeg ganske enkelt den fulde tekst til “Cop Killer” – hvert eneste onde, vulgære, instruktive ord. “I GOT MY 12 GAUGE SAWED OFF I GOT MY HEADLIGHTS TURNED OFF I’M ABOUT TO BUST SOME SHOTS OFF I’M ABOUT TO DUST SOME COPS OFF …” Det blev værre, meget værre. Jeg vil ikke læse resten for jer. Men tro mig, lokalet var et hav af chokerede, frosne, blegnede ansigter.

Oversat af Tage Sværke Jessen, 2001

180

Vive La France


French Special Forces Group : COS

Fransk flåde jagter pirater i Somalia

Frankrig har sat militæret ind for at få besætningen på den kaprede luksusliner ‘Le Ponant’ frigivet.

Politiken

Sådan skal den ged barberes.. Vi mindes med skam den danske håndtering af sagen om det kaprede danske skib Danica White.

Der blev betalt knap fire millioner kroner i løsesum for de danske søfolk på det kaprede skib ‘Danica White’.

Politiken

Vive La France.

1 million sinker kan ikke tage fejl

Sommerhusejer skal fjerne godkendt hus til fem mio. kr.

Sommerhus i Odsherred skal rives ned, fordi både amt og kommune begik fejl, da de godkendte byggeriet. Alligevel må ejeren selv bære tabet.

JP

Når en af sinkerne i det offentlige laver en fejl, så er det bare ærgeligt. Offeret for fejlen er uden retsbeskyttelse for det er jo konsekvensfrit at lave fejl for den mægtige hob af offentligt ansatte.

Hvis endelig den stakkels borger skal kompenseres for de fejl de offentlige laver, gæt så hvem der skal betale ? Yes, you got it ! Det skal du. Regningen sendes bare videre til de andres skatteydere. Staten vinder hver gang.

Tyveri er det eneste de er gode til. Skat på jagt blandt sommerhusejere.

Atlas Shrugged har fået sin egen hjemmeside

atlas_shrugged_cover.jpg

Atlas Shrugged har fået sin egen hjemmeside.

Announcing atlasshrugged.com

The Ayn Rand Institute is excited to announce atlasshrugged.com, a major new Web site dedicated to Atlas Shrugged, Ayn Rand’s great novel about the mysterious disappearance of the world’s greatest innovators and industrialists.

Atlasshrugged.com has been created to be the Web’s most comprehensive and insightful companion site to the novel. For new readers, it offers an introduction to the book and its themes; and for those already familiar with Atlas Shrugged, the site offers an unprecedented wealth of analysis and commentary to help them understand the book better, along with background information about Ayn Rand and her life.

Now in print for more than fifty years, Atlas Shrugged today sells well over 125,000 copies each year, even more than it sold at the peak of its initial publication run when it was a best-seller. More and more people are reporting the book’s profound influence on their lives. Visit atlasshrugged.com to see why!

www.atlasshrugged.com

Lav et bookmark.

via ARI

14 borgerlige-liberale værdier

Af Jesper Lau Hansen

• At man aldrig taber individet af syne til fordel for mængden, at man insisterer på at kunne se det enkelte træ i skoven. De totalitære regimer har nemlig lært os, at grusomhed forudsætter, at man kan abstrahere fra det enkelte individ og kun tænker i masser

• At alle mennesker, uanset køn, fødselssted og race, besidder en fornuft, som man kan henvende sig til, og at de fleste mennesker vil opføre sig fornuftigt og til gavn for almenvellet (ja, almenvellet og ikke Staten), hvis de gives mulighed for det.

• At den private ejendomsret er den mest fundamentale menneskeret, fordi den er forudsætningen for, at individet kan stå på egne ben, skabe sit eget liv og beskytte sin integritet mod overgreb. Det er fornemt at kæmpe mod uretten, men det er en menneskeret at passe sig selv og sit eget.

• At det enkelte menneske i sin stræben efter lykke, når denne stræben er afskærmet fra at skade andre, gavner almenvellet.

• At den enkeltes stræben for at forbedre forholdene for sig og sine er et af de stærkeste incitamenter til innovation i al menneskelig udvikling, om det så er kunst, teknik eller videnskab.

• At den kontakt mellem mennesker på frivilligt grundlag, som ofte kaldes markedet, skaber lykke og velstand, fordi den enkelte aftale kun bliver indgået, hvis den er til gensidig gavn.

• At det enkelte menneske altid kender sine egne præferencer bedre end andre, fordi smag og behag er forskellig.

• At vores uvilje mod at drøfte god kunst ikke skyldes en manglende interesse for kunst, men erkendelsen af, at der ikke findes en entydig definition af, hvad god kunst er, og at den enkelte kan og må afgøre det for sig selv.

• At vi nok fødes som kopier med identiske umistelige rettigheder, men at vi vokser op og dør som originaler, kun fælles i vores forskellighed.

• At vores erkendelse af den private ejendomsrets betydning for det enkelte menneskes mulighed og behov for integritet bør lede os til at støtte dem, der ikke kan skabe det fornødne grundlag selv. Samtidig med at vi erkender, at intet er mere grusomt og arrogant end at frakende det enkelte menneske ansvaret for sig selv. Erkendelsen af, at enhver er sin egen lykkes smed, og at ingen kan hjælpe den, der ikke vil hjælpe sig selv, bør aldrig misbruges til at ignorere andres uforskyldte lidelse, men udtrykker vores tillid til, at det enkelte menneske kan tage et ansvar for sig selv, hvis blot det gives muligheden herfor.

• At ytringsfriheden er en livsnødvendighed, som bør begrænses mindst muligt og da kun, når ytringen risikerer at miste sin vægtløse karakter af ytring og manifestere sig som handling.

• At friheden til at ytre sig, ikke er friheden fra at modtage kritik af sine ytringer, når andre udfolder deres ytringsfrihed.

• At alt kan kritiseres, uanset om det tager form af moral, politik eller religion.

• At der er forskel på, hvad man selv anser for rigtigt, og hvordan man selv ønsker at bruge sin frihed, og så den frihed, man bør tilstå sin næste, der har krav på samme valgfrihed for, hvordan han eller hun vil bruge den.

Cepos

Venstrefløjen undskylder

Venstrefløjen undskylder i en pressemeddelelse at de historisk set har taget fejl i alle større sager.

Vi socialister, har nu igennem hundrede år skabt fattigdom og ufred i verden med vores magtsyge over andre menneskers liv. Når man kikker igennem historien har vi ikke kunnet producere en eneste success historie, men kun en lang stribe af tragedier og fiaskoer. Vi vil gerne sende en uforbeholden udskyldning til alle de mennesker hvis liv vi har ødelagt eller belastet med vores utidige indblanding.

Undskyld !

Mange tak, det var fandme også på tide.