Flad skat

Flere fremtrædende skattefolk foreslår med inspiration fra Østeuropa, at Danmark indfører et helt nyt skattesystem uden fradrag og med en flad skat, som er markant lavere end den nuværende marginalskat.

Estland indførte som det første land i verden en flad, ensartet skat på 26 pct. i 1994, og succesen har resulteret i en østeuropæisk skatterevolution, som blandt andre EU’s skattekommissær, ungareren Laszlo Kovacs, forudser vil brede sig til Vesteuropa.
En flad skattemodel var også til debat for 10 år siden, da det såkaldte Brøste-udvalg var inde på lignende tanker. Dengang blev det manet i jorden øjeblikkeligt, men efter at modellen er blevet indført med succes i Østeuropa, er det nødvendigt at tage debatten igen, påpeges det.
Fradragene forsvinder
»Det vil give en kolossal forenkling af skattesystemet. Det vil blive nemmere at drive virksomhed i Danmark, og det vil blive superattraktivt for lønmodtagere at påtage sig ekstra arbejde og tjene flere penge,« siger professor dr. jur. Erik Werlauff.
Ifølge Skatteministeriets egne beregninger kan alle danskere nøjes med at betale 36,6 pct. af deres samlede indkomst, uden at staten og kommunerne mister indtægter. Betingelsen er, at samtlige fradrag forsvinder.