OECD: Afskaf efterlønnen nu

Efterlønnen er helt klart hovedproblemet i Danmark, fordi det er den vej, flest ældre trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Derfor skal den fases ud. Der er ingen grund til at vente«, siger OECD-økonom Patrik Andersson, som har forfattet en 130 sider lang rapport om aldringen og den danske beskæftigelsespolitik. Hvis der ikke sættes ind for at vende udviklingen, vil den danske arbejdsstyrke derfor være faldet med 10 procent – 300.000 personer – om 30 år. Det kan få store konsekvenser for samfundet.

»Risikoen er, at Danmark får en lavere økonomisk vækst, mangel på arbejdskraft og store offentlige udgifter, der kræver mærkbart højere skatter, eller at man alternativt skærer ned i de sociale ydelser«, siger Patrik Andersson.