Islam: Løsningen er sex

Her er en ide. Hvordan får vi trukket en forstenet middelalderligt muslimsk kultur ud af mørket, og ind i oplysningens lys ?

Glem mændede, og brug alle ressourcer målrettet på kvinderne. For mange muslimske mænd er åbenbart gået i stå mentalt, eller bevæger sig endda baglæns. Eksempel: På universitetet i Doha, Qatar er 3/4 (ifølge WeekendAvisen) kvinder. Universitetet i Doha udmærker sig ved at være et af de eneste universiteter i mellemøsten hvor det eneste adgangskriterie er kvalifikationer – og ikke køn, eller familierelationer. Resultat: 75% af de studerende er kvinder.

Forestil jer når disse kvinder er færdige med deres uddannelse og skal have mand og børn. Vil de (hvis de har et valg), vælge en flagbrændende, stupid, undertrykkende og uoplyst extremist ? Eller vil de vælge et veluddannet og oplyst mandfolk ? Hvis kvinderne bliver veluddannede og klar til at stille nogle krav til deres fremtidige mage – vil det blive et kriterie for at få lov til at formere sig, at mændene begynder at rykke sig. Hvis de ikke rykker sig, vil deres kvinder hen ad vejen finde andre i det globale samfund at få de fremtidige generationer med – og det middelalderlige tankegods vil (i løbet af en generation) gå til grunde. Hvis de muslimske mænd derimod rettidigt vælger at få uddannet sig, vil de dermed opnå retten til at formere sig med deres egne kvinder – og så vil de alligevel være steget ombord i det tyvende århundrede. Og velkomne skal de være. Dette ville virke i mellemøsten, i Palestina, i Europa, i Danmark, eller hvorsomhelst. De 3.g gadedrenge der gør dele af Danmark usikkert, ville blive den sidste generation – hvis muslimske kvinder var veluddannede, ville de afvise de før nævnte som potentielle fædre til deres børn, og ved deres valg af mage smelte sammen med resten af befolkningen.

Den primære motivation for alle mænd er sex. Eller lidt mere specifikt, retten til at formere sig. Hvis de mister denne ret, vil de gøre alt for vinde den tilbage. Mister de retten, er problemet løst. Kæmper de for retten, er problemet løst. Voila, bare ring hvis der er andre problemer i verden jeg skal løse for jer..

Nekrolog over Thomas Koppel

Med risiko for at virke ufølsom vil jeg skrive en nekrolog over Thomas Koppel.

Verdensmanden, anti-kapitalisten, udenlandsdanskeren, marxisten, Albanien støtten (det var dengang verdens mest lukkede og forstenede socialistiske diktatur), modtageren af livsvarig kunstnerstøtte, sangskriveren og vismanden (ifølge landets fremmeste åndsfyrste: AnnMarie Helger) – er død under ophold på Costa Rica. Stedet hvor velhavende amerikanere (og dem på livvarig kunstnerstøtte fra danske skatteydere) holder ferie, og lader sig opvarte af billig arbejdskraft i den lokale befolkning. Selv om han hadede USA af hele sit hjerte, og brugte hele sit liv på at bekæmpe alt hvad USA stod for, var det alligevel i kapitalismens centrum Los Angeles at han valgte at slå sig ned. Landet, som han hadede, blev i sidste ende det sted der kunne levere den frihed han søgte til sig selv.

Albaniens hovedstad, Tirana, blev mærkeligt nok ikke rammen om hans alderdom – selv dette åbenbart var hans ynglingsland. Måske fordi det ikke længere kunne leve op til hans vision om bibeholdelsen af et menneskefjensk og forstenet socialistisk diktatur – men Albanien endte bare med at være et fattigt lille land, der må kæmpe en brav kamp for at komme på fode efter en menneskealder med kommunistiske psykopater ved magten.

Alle hans hjerneceller levede et godt og frodigt liv i den kreative del af hans hjerne – mens der var goldt og tomt i fornuften og logikkens del.

Min kondolance til hans familie og venner, der nok ser anderledes på den sag.

Dhimmi

Så lærte jeg også et nyt ord idag.. Bedre sent end aldrig.. Øhh eller..


(Billede af politibil fra det religiøse politi “Muttawa” i Saudiarabien)

The Dhimmi: An Overview
DEFINITION: The status of People of the Book (Jews and Christians) unders Islamic rule.

DHIMMI: A BRIEF OVERVIEW
7th-21st century. The notion of Dhimmitude, originating in the 7th century, still applies today to non-Muslims under Islamic rule—whether Jews or Christians, whether in Saudi Arabia or in Sudan. Dhimmitude began in 628 CE when Mohammed and his forces conquered the Jewish oasis at Khaybar. They massacred many of the Jews and forced the rest to accept a pact (“Dhimma”) which rendered them inferiror to their Muslim conquerors. Over the centuries, the ideology of Dhimmitude expanded into a formal system of religious apartheid.

Institutionalized apartheid. In Shari’a law, there are official discriminations against the Dhimmi, such as the poll-tax or jizya.

No legal rights. Jews may not testify in court against a Muslim and have no legal right to dispute or challenge anything done to them by Muslims. There is no such thing as a Muslim raping a Jewish woman; there is no such thing as a Muslim murdering a Jew (at most, it can be manslaughter). In contrast, a Jew who strikes a Muslim is killed.

Humiliation and vulnerability. Jews and Christians had to walk around with badges or veils identifying them as Jews or Christians. The yellow star that Jews had wear in Nazi Germany did not originate in Europe. It was borrowed from the Muslim world where it was part of the apartheid system of Dhimmitude.

Conditional protection. The protection of the Dhimmi is withdrawn if the Dhimmi rebels against Islamic law, gives allegiance to non-Muslim power (such as Israel), refuses to pay the poll-tax, entices a Muslim from his faith, or harms a Muslim or his property. If the protection is lifted, jihad resumes. For example, Islamists in Egypt who pillage and kill the Copts do so because they no longer pay their poll-tax and therefore are no longer protected.

Ateister !! Nå, vi skal vel dræbes..

The Status of Non-Muslim Minorities Under Islamic Rule
Dhimmitude: the Islamic system of governing populations conquered by jihad wars, encompassing all of the demographic, ethnic, and religious aspects of the political system. The word “dhimmitude” as a historical concept, was coined by Bat Ye’or in 1983 to describe the legal and social conditions of Jews and Christians subjected to Islamic rule. The word “dhimmitude” comes from dhimmi, an Arabic word meaning “protected”. Dhimmi was the name applied by the Arab-Muslim conquerors to indigenous non-Muslim populations who surrendered by a treaty (dhimma) to Muslim domination. Islamic conquests expanded over vast territories in Africa, Europe and Asia, for over a millennium (638-1683). The Muslim empire incorporated numerous varied peoples which had their own religion, culture, language and civilization. For centuries, these indigenous, pre-Islamic peoples constituted the great majority of the population of the Islamic lands. Although these populations differed, they were ruled by the same type of laws, based on the shari’a.

This similarity, which includes also regional variations, has created a uniform civilization developed throughout the centuries by all non-Muslim indigenous people, who were vanquished by a jihad-war and governed by shari’a law. It is this civilization which is called dhimmitude. It is characterized by the different strategies developed by each dhimmi group to survive as non-Muslim entity in their Islamized countries. Dhimmitude is not exclusively concerned with Muslim history and civilization. Rather it investigates the history of those non-Muslim peoples conquered and colonized by jihad.

Dhimmitude encompasses the relationship of Muslims and non-Muslims at the theological, social, political and economical levels. It also incorporates the relationship between the numerous ethno-religious dhimmi groups and the type of mentality that they have developed out of their particular historical condition which lasted for centuries, even in some Muslim countries, till today.

Dhimmitude is an entire integrated system, based on Islamic theology. It cannot be judged from the circumstantial position of any one community, at a given time and in a given place. Dhimmitude must be appraised according to its laws and customs, irrespectively of circumstances and political contingencies.

Er det så kun muslimer der kan få efterløn ?

https://www.dhimmi.com/
https://www.jihadwatch.org//dhimmiwatch/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurabia

DHIMMI HOTSPOTS:
Pakistan: anti-Christian legislation
Iran: Systematic oppression of the Bahai community
Sudan: Murder and enslavement of Black Africans
Saudi Arabia: Apartheid for all non-Muslims
Indonesia: Terrorizing of Christian minorities
Egypt: Oppression of Coptic Christians
Bangladesh: Terrorizing of Hindu and Christian minorities by Islamic radicals

The Religious Policeman – The diary of a Saudi man, currently living in the United Kingdom, where the Religious Police no longer trouble him for the moment.

Den grimme dansker

Af Asger Aamund, Direktør, bestyrelsesformand

Vi har ikke problemer med racisme og fremmedhadi Danmark, skriver Asger Aamund. Vi er et anstændigt og ordentligt folk, der bare har nogle problemer, der skal løses. Ikke holdningsproblemer, men arbejdsproblemer.

Tøger Seidenfaden og hans dansende pudler i danske medie- og forfatterkredse har i årevis arbejdet ihærdigt og målbevidst på at fremstille Danmark for omverdenen som en nation gennemsyret til marven af fremmedhad, diskrimination og islamofobi. Aktionen er lykkedes efter planen. Da en armé af internationale mediefolk strømmede til Danmark i sidste uge for at dække tegningskrisen, var de totalt overraskede over det fredelige daglige samliv mellem etniske danskere og indvandrere, som man ellers troede hang og dinglede fra lygtepælene.
Enhver europæisk nation har vel nok 5 procent af sin befolkning, som man kan tillægge yderliggående revolutionære, fascistiske eller racistiske synspunkter. Og vi har sikkert også i Danmark måske 250.000 racister, islamister, nazister, som ligger uden for medmenneskelig rækkevidde. Men 95 procent af danskerne er retlinede, socialt bevidste og ansvarlige borgere, der bekender sig til retsstaten, demokratiet og menneskerettighederne. Danskerne er et folk så anstændigt og menneskevenligt, som man finder det på kloden.

Når vi i Danmark har konkrete problemer med integration af indvandrere – og det har vi – skyldes det den massive konsoliderede virkning af nogle få sammenfaldende årsager, som ikke har det mindste med racisme eller islamofobi at gøre.

Først og fremmest har skiftende regeringer forbrudt sig mod indvandringens regel nr. 1, der siger, at man ikke må lukke flere ind, end man kan få ud på arbejdsmarkedet. Der er for mange ukvalificerede indvandrere, som ikke har en chance på det danske arbejdsmarked, hvis lønstruktur arbejdsmarkedets parter har iklædt panser og plade til beskyttelse mod lavt kvalificerede immigrantløntrykkere. For stor tilgang af ukvalificerede indvandrere, der løber panden mod et forseglet arbejdsmarked, har foreløbig resulteret i en årlig regning for samfundet på omkring 30 milliarder kroner, som er prisen for den integration, man ikke ønsker.

Herved opstår det fænomen, der kendes som »The Poor Whites Syndrome«, som er konfrontationen mellem de mindre bemidlede nationale urbefolkninger og de etnisk anderledes indvandrere, der konkurrerer om overførselsindkomsterne og arbejdspladserne i lavtlønsområdet. I Europa har Danmark det største antal borgere på overførselsindkomst i forhold til landets befolkning. Ud af 4 millioner stemmeberettigede vælgere er de 2,2 millioner afhængige af overførselsindkomst.

Der er derfor kamp om velfærdskronerne. Der er angst for ikke at få sin andel. Når der er trængsel ved krybben, napper hestene hinanden. Men værre er det heller ikke.

Danskerne er ikke et folk, men en stamme, sagde historikeren Palle Lauring. Og ens, det er vi. Gennem de sidste 100 år har arbejderkulturen slået dybe folkelige rødder i Danmark. Høj som lav bekender sig til solidaritet, fællesskabet, at løfte i flok. Uanset social status er vi et fagforeningsfolk, der forlanger, at alle yder efter evne, for at alle kan nyde efter behov. Giver du den en skalle og trækker med sammen med os andre, så er du én af vore egne. Men er du en skruebrækker eller en nasserøv, så kommer du ikke ind i fællesskabet på en badebillet.

Det er derfor, at den indiske restauratør, den tyrkiske pizzabager, den pakistanske købmand og kineseren i grillbaren er fuldt socialt accepteret og respekteret som en del af det danske fællesskab. Nok er de noget forskellige fra os andre, men de knokler, så vi modtager dem på bodega-dansk: »Vi skal jo være her alle sammen«. Netop lige her ligger nøglen til fredelig sameksistens. Integration skal ikke være en kulturel tvangsproces, men udelukkende integration på arbejdsmarkedet. Så kommer resten af sig selv.

Jeg havde engang en amerikansk kæreste, der var andengenerationsindvandrer fra Colombia. Om dagen var hun fuldblods applepie-amerikaner på sit Manhattan-kontor. Om aftenen sad hun i latinokvarteret i Queens sammen med sin mor og de andre colombianske kvinder og bælgede ærter ude på kirketorvet, mens mændene gik på café. »Uden min colombianske identitet kunne jeg slet ikke være amerikaner«, sagde hun. Derfor bliver integrationen i arbejdsfællesskabet også adgangsbilletten til det nationale solidariske fællesskab.

Vi kan langtfra få alle i arbejde. Vi bliver nødt til at slutte fred med den halve generation af indvandrere, der nu har været arbejdsløse så længe og er så dårligt motiverede, at en indslusning på arbejdsmarkedet er udsigtsløs. Lad os give dem en anstændig tilværelse i overensstemmelse med dansk social tradition.

I stedet skal vi koncentrere os om den gruppe, der er højt motiverede og næsten kvalificerede. Disse indvandrere skal og må ind i arbejdsfællesskabet. Denne gruppe er forholdsvis nem at kortlægge, og med en koordineret indsats fra regeringen, fagbevægelsen og de enkelte virksomheder kan vi godt få netop disse indvandrere anbragt på arbejdsmarkedet og dermed i det folkelige fællesskab gennem en kombination af god vilje, kortvarige lønsubsidier og gradvis opkvalificering til fuld løn på arbejdspladsen. Vi har brug for at kunne opvise succeshistorier og forbilleder, der trækker de unge indvandrere over til demokrati og arbejdsfællesskab og væk fra fremmedgørelse og fanatisme.

Vi har ikke problemer med racisme og fremmedhad i Danmark. Vi er et anstændigt og ordentligt folk, der bare har nogle problemer, der skal løses. Ikke holdningsproblemer, men arbejdsproblemer.

Den friserede pressefrihed har fået mange tilhængere på det sidste. Med friheden følger også et krav om etik og anstændighed hedder det. Måske det var på tide at indstille hadekampagnen mod den danske befolkning og i stedet støtte og fremme integrationen og fællesskabet.

Godt Asger.. Du er et mandfolk, en ukuelig optimist og en brobygger.. Kontakt straks Liberalisterne..

https://www.berlingske.dk/

Miraklet fra South Park

Det er lørdag morgen, og efter at have læst mine seneste indlæg, synes jeg det ville skabe lidt balance hvis jeg fornærmede nogle andre religiøse grupper idag. Så i Dave Allens stolte tradition er her en film med drengene fra South Park. Episoden hedder “Bloody Mary” og handler om da en statue af Jomfru Maria begyndte at bløde (gæt selv hvorfra)..

Se filmen her

Filmen har skabt kontroverser i bla USA. Der er lidt baggrunds info her.

Mein Kampf bestseller

Mein Kampf har fundet nye læsere i arabisk oversættelse. Den sælger åbenbart rigtigt godt i både Palestina og Tyrkiet.

I forordet til den arabiske udgave hedder det:

“Vi har oversat den ucensurerede udgave af Hitlers tekst for så præcist som muligt at videregive hans meninger og teorier om nationalisme, styreformer og etnicitet, fordi de stadig er aktuelle og fordi vi i den arabiske verden navigerer på må og få indenfor alle tre områder.«

Mein Kampf bestseller in Turkey
Hitler’s prison manifesto sells 50,000 copies

En arabisk oversættelse af Hitlers “Mein Kampf” ligger nummer 6 på den palæstinensiske bestseller-liste.

Worldnet
BBC
Indymedia
Flix
Islaminfo
Osv, osv..

Mon det er af akademisk interesse ? Hvad tror du Marianne Jelved ?

Marianne Jelved (R) er farlig

»Jeg kan garantere, at jeg har fuld forståelse for, at han tog mødet. Alt andet havde været uopdragent og udemokratisk. Hvis der er nogle, vi som politikere ikke vil møde, fordi vi ikke kan lide dem, er vi ikke vor opgave voksen. Politikere skal kunne møde alle mennesker,« siger Marianne Jelved.

https://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3578162/

Når de Radikale begynder at føre naive samtaler med psykopater, så bliver det først rigtigt farligt.

Andre radikale som er blevet nævnt her indtil videre:
Niels Helveg Petersen (R)
Naser Khader (R)

Niels Helveg Petersen (R) er en klam lille spytslikker

Niels Helveg Petersen (R) er en klam lille spytslikker, og han er ikke blevet meget klogere siden han slikkede støvler for lederne af de gamle østblok diktaturer. Jeg væmmes over ham og hans parti.

Selv om der er bred enighed i Folketinget om at holde de dansk-muslimske imamer uden for Muhammed-krisen, afholdt tidl. udenrigsminister, folketingsmedlem Niels Helveg Petersen (R) forleden et personligt møde med imamer og repræsentanter for de dansk-muslimske organisationer, som har spredt falske oplysninger om Danmark under rejser i Mellemøsten.

Under et halvanden time langt møde torsdag den 16. februar i Odense, som bl.a. talte den hårdt kritiserede imam Ahmad Akkari, angreb Helveg Petersen både den danske tone i indvandrerdebatten og dansk udlændingepolitik.

https://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3576648/
https://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=700908/

Reklame: §77 (Ytringsfrihed)

Grundloven §77:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentligegøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Ytringsfrihed.org’s underskriftindsamling

Flot initiativ !! I har min underskrift.. Tænk at det skulle komme så vidt i Danmark at vi nu har en underskriftindsamling for at bevare ytringsfriheden.. Jeg placerer HELE ansvaret på uansvarlige venstreorienterede politikere og venstreorienterede medier (Politiken og Danmarks Radio) – for igennem 20 år at påtvinge nationen en urealistisk sødsuppe politik vha løgne, misinformationer og stræben efter deres socialistiske paradis.

Udover retten til fornærme religiøse grupper, sikrer §77 også aviser retten til fornærme befolkningens intelligens.


(Ligner det en avis vi kender ?)

Skattetryk og selvmord

JEG VISTE DET !! Skattetrykket dræber. . Tak Waldorf for at levere dokumentation ! Sammenhængen ser helt lineær ud.

Jeg låner lige et af DR’s ynglingsudtryk: “Vi er de bedste i verden til at………” beskatte og skabe sure liv (åbenbart)..

Et trefoldigt leve for velfærdsstaten..

Hurra
Hurra
Hu…. Bang !!!!

www.nationmaster.com

Egyptisk popmusik med dansk kor

Efter gennembruddet med “Jeg hader Is­rael” og opfølgeren “Hitting Iraq” er den populære egyptiske sanger Sha’aban abd al Rahim aktuel med et nyt hit.

Denne gang vender han sin vrede mod Danmark på “Al vor tålmodighed er slup­pet op”, der bl.a. indeholder strofer­ne: “Hvem er Danmark, venner? Folk der opdrætter køer”. De ønsker at ødelægge hans (profetens) billede. De dumme svin.”

https://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=3705939

Koret udtaler:

“Nu har vi igennem mange år arbejdet målrettet på at skabe en hadsk stemning mod Israel og USA. Vi er glade for at et så stort lyrisk talent som Sha’aban abd al Rahim har tid og lyst til at fortsætte vores arbejde. Det var selvfølgelig kedeligt at det skulle gå ud over lille Danmark, men vi siger UNDSKYLD og synger videre.”

Tøger Seidenfaden taget med buskerne nede.

Var politikens redaktion medforfatter til de 11 ambassadøres brev til regeringen ? Redaktionen var i besiddelse af en kladde til brevet – et udkast, der havde cirkuleret mellem ambassadørerne i København, kort før de sendte det officielle brev. Og Tøger kom ved en fejltagelse til at benytte kladden, i stedet for det endelige brev, i avisen. Ups..

Hvordan kan det gå til ? Hvordan havde I fået den ? Skrev I lidt med ? Stammer misæren om Muhammed i virkeligheden “lidt” fra Politikens redaktionslokale ?

https://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=439519

Tøger Seidenfaden mener det bare var en fejl. Jeg mener Tøger Seidenfaden er et lille pattebarn, der ikke vil tage ansvar for de svinestreger han laver.

Godt indlæg her..
https://www.uriasposten.net/?p=3124

Min photoshop heltinde tager Tøger under behandling..
https://www.polemiken.net/?p=2825

“If you don’t read the newspaper, you are uninformed; if you do read the newspaper, you are misinformed.”

Mark Twain

Krisen er under kontrol


Tyrkiets udenrigsminister Abdullah Gül her med sin britiske kollega Jack Straw.

Det østrigske formandskab har bedt den tyrkiske udenrigsminister, Abdullah Gül, om at præsentere et tyrkisk bud på, hvordan konflikten mellem de muslimske lande og EU kan løses på længere sigt.

https://politik.tv2.dk/article.php/3691595.html

Her vil Gül fremlægge ideen om at skabe en såkaldt Alliance af Civilisationer, der skal binde den arabiske og vestlige verden sammen – og se på, hvad de to forskellige kulturer og religioner kan lære hinanden.

https://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=439538


Pave Benedict XVI kommenterer.

»Det er nødvendigt og påkrævet, at religioner og deres symboler bliver respekteret, og at troende ikke bliver objekter for provokationer, som kan bremse deres udvikling og fornærme deres religiøse følelser«, sagde paven i en kritik af Jyllands-Posten.

https://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=3691069
https://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=439557

Vort gamle Danmark skal bestååååååå,
så lææææææænge bøøøøøøøøøgen spejler
sin top i bølgen blååååå,
sin top i bølgen blååååå.

Paris: Unge arabere torturerer jøde til døde.

Ilan Halimi blev fundet liggende ved en jernbanestrækning uden for Paris 13. februar. Han havde stiksår og brændemærker på 80 procent af kroppen og døde på vej til hospitalet.

Krystal natten gentages i Frankrig. Hvornår er det Danmarks tur ?

Han var nøgen og bundet i ugevis. De skar i ham og til sidst hældte de brændbar væske over ham og satte ild til ham, fortæller en efterforskningsleder til franske medier

https://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=336157

Måske kunne vi nu få lidt fokus på hvorfor danske jøder skal have sikkerhedsvagter til stede når de går i synagoen. Sådan har det været mange år i Danmark allerede. Hvor langt skal dette komme før der bliver reageret ?

Blandt danske jøder har det længe været kendt, at Nørrebro er et farligt område. Chefkriminalinspektør Per Larsen har rådet jøder til ikke at bære Davidstjernen og mener i øvrigt, at jøder bør opføre sig diskret:

»Insisterer man som jøde på at gå rundt på Nørrebro, så kan det da godt være, det giver nogle problemer. Jøderne må selv være med til at undgå konfrontationerne,« sagde han til Jyllands-Posten 11. august sidste år.

Nu er det nok !

og PS: Jeg håber Leo Pharma og Arlafoods skammer sig rigtigt meget.

Ayatollah Kjeld Holm igen

Ayatollah Kjeld Holm stjæler igen fra småkagedåsen.

Luksusbolig til 208 kr. om måneden . Så lidt kan biskoppen i Ã…rhus, Kjeld Holm, nøjes med at betale i månedlig husleje for en 100 kvadratmeter udsigtslejlighed i et af de mest mondæne områder i den jyske hovedstad. Og ifølge B.T. bor Kjeld Holm ikke selv i lejligheden. Til gengæld har datteren blandt andet boet gratis i flere måneder. Den 60-årige biskop bor til leje i en næsten nybygget arkitekttegnet embedsmandsbolig på martriklen lige ved siden af. Lejen for denne luksusbolig, tegnet af arkitektfirmaet Kjaer og Richter, er dog langtfra så billig som for udsigtslejligheden. Villaen må Kjeld Holm betale 3.350 kr. for om måneden – plus forbrug.

https://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=699386/

Hvad mon din arbejdsgiver siger til det ?

(Ups..et billede af Jesus.. Nu bliver jeg nok dræbt af sindsyge selvmords protestanter fra den danske folkekirke.)

Og hvad med skattevæsnet ? Så vidt jeg ved er skattepligtigt at få en gratis bolig stillet til rådighed. Har Keld Holms datter både forbindelser til himlen OG skattevæsnet ? WOW en eller anden burde gifte sig med hende.. hurtigt..

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ha ha ha ha ha hi hih ih ho ho host host hæ hæh hæ ha ha ha ha ha hi hih ih ho ho host host hæ hæh hæ ha ha ha ha ha hi hih ih ho ho host host hæ hæh hæ….. HAAAA HA HA HA HI HO HO HO HO HO HI HO !!!!!

Ahmed Akkari og sharia sponsoreret af vestens skatteydere.

Ahmed Akkari (som mener ikke-tilslørede piger fortjener spark) og hans ligesindede lever godt af vestens dumhed. Birte Weiss (S) gav ham og hans familie humanitær opholdstilladelse.

Kunne Birte Weiss ikke forklare hvordan hun kom frem til det ?

https://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=335213
https://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=335215
https://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=335214
https://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=335217

Ahmed Akkari er ikke alene med sine holdninger til sharia lov og nedsættende syn på kvinder. 40% af britiske muslimer er enige (har desværre ingen tal for danske.)
Læs telegraph. Vestens beboere bliver nødt til at træde i karakter og tage en komfrontation med disse middelalderlige synspunkter. Jeg gider ikke mere multikulturel forståelse med idioter. Hold op med at støtte psykopater og terrorstater som Palestina.

Much of the Muslim assertiveness is an outgrowth of Europe’s disastrous love affair with multiculturalism. In theory, immigrants were to be encouraged to maintain their own identity and traditions in exchange for accepting Europe’s system of shared values. In practice, it has mostly been a plan for hands-off separatism and resistance to assimilation.

Governments offer financial help in building schools and places of worship, and encourage the importing of imams from Arab countries, many of them predictably haters of the West. Raed Hlayhel, an imam in Denmark, for instance, was part of an entourage that toured the Middle East, building rage over the cartoons. He and the other imams took along several fabricated cartoons, one showing Muhammad as a pedophile and another depicting him having sex with a dog. Shouldn’t these provocations earn each of these imams a one-way trip back to the Middle East?

As historian Fred Siegel of New York’s Cooper Union points out, many of the imams have taken a page out of Yasser Arafat’s book, speaking tolerantly in Europe, but calling for blood when on the Arab media. He says Muslim spokesman know how to game Western liberalism, demanding free speech when they deny the Holocaust, then dropping the free-speech argument and arguing that anti-Muslim criticisms and cartoons should be censored on grounds of multicultural sensitivity.

Yahoo news

Lech tiezdayen, Leo Pharma

Leo Pharma deltager i boykot af Israel for at sælge varer til muslimske ekstremister.

De har underkastet sig politisk terrorisme, som i dag rammer Israel, men som i morgen kan ramme danske virksomheder, som vi ser det med den nuværende boykot af danske varer i Mellemøsten, siger ambassadør David Walzer fra Israel.

Lech tiezdayen, Leo Pharma.
(Oversættelse fra Hebraisk: “Go fuck yourself , Leo Pharma” eller “Fuk jer, Leo Pharma”)

Sælg bare jeres lort til dem der angriber demokratiet og undertrykker kvinder – jeg vil ikke have det mere alligevel.

Dansk Industri har været fuldt vidende om klausulerne med Israel-boykot. Det er en skam-plet på organisationen, mener Venstres politiske ordfører, Jens Rohde.

Og DI. I burde skamme jer !

https://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=698936/
https://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3567408/

Her er en liste over Leo Pharma produkter.

Dermatology
Daivonex® / Dovonex® (calcipotriol)
Daivobet® / Dovobet® / Taclonex® (calcipotriol + betamethasone dipropionate)
Fucidin® (fusidic acid)
Fucidin® H (fusidic acid + hydrocortisone)
Fucicort® (fusidic acid + betamethasone valerate)

Critical Care
innohep® (tinzaparin)
Heparin LEO
One-Alpha® / Einsalpha® / Etalpha® (alfacalcidol)
Protamine Sulphate LEO
Bocatriol® (calcitriol)

Other
Fucithalmic® (fusidic acid)
Selexid® (mecillinam)
Burinex® (bumetanide)
Centyl® (bendroflumethiazide)
Pondocillin® (pivampicillin)
Kaleorid® (potassium chloride)

Bare så vi kan få slået fast hvilket selskab I befinder jer i, så kan man bare se nyhederne. Jeg håber jeres I får den straf at ingen ordentlige mennesker vil handle med jer.

Torturerer bortført jødisk mand til døde i Paris
19. feb. 2006 23.16 Udland

Politiet har anholdt 12 i Paris, der mistænkes for at have bortført og tortureret en 23-årig jødisk mand til døde efter at have lokket ham til et stævnemøde i Paris’ jødiske kvarter.

Mordet har skabt uro i Frankrigs jødiske samfund, for både den myrdede og tre mænd, der blev forsøgt bortført på samme måde, var jøder. Politiet fandt den lejlighed, hvor den bortførte blev fotograferet og senere pint til døde. Alle anholdte har nordafrikansk baggrund, undtagen kvinden, som fungerede som lokkedue. Hun nægter at kende til målet med forførelsen.

https://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/02/19/231152.htm

English speaking visitors: The company Leo Pharma has signed no-trade deals against Israel in exchange for permission to do business in muslim extremist countries. Spread the word.

Flere fornærmende tegninger !

Det lader til situationen er ved at kølne af, og underholdningsværdien i nyhedsudsendelserne er stærkt aftagende. Derfor videregiver jeg nogle stærk provokerende tegninger fra WA i håbet om bedre underholdning i morgen aften.
Koncentrationslejre for bøsser ?


(Abu Dhabi) Twenty-six men arrested at what police in the United Arab Emirates called a “gay wedding” have been sentenced each to five years in prison.
The men were charged with homosexuality, a crime under Sharia law, although police acknowledged that non of the men were engaged in a sexual act when police raided the event.
Press reports from the capital say that the men did not deny being gay, although some of the accused reportedly identify as transgendered.
Lawyers familiar with the case say the sentences are likely to be appealed.
Police, acting on a tip, raided a hotel in Ghantout, a desert region on the Dubai-Abu Dhabi highway last November, and found what they descried as a dozen men dressed as female brides and a dozen others in male Arab dress. (story) The case attracted worldwide attention when an Interior Ministry employee told reporters that the accused could be forced by the government to receive male hormone shots.

Esam Azouri told reporters at the time that a Sharia court could impose male hormone treatments “to direct the men away from homosexual behavior”, five years in jail and a lashing. In handing down its sentence Friday the court did not mention either hormone injections or lashings.
In 2005 UAE police made mass arrests at another event, also described by authorities as a gay wedding in the conservative emirate of Sharjah and at the Khor Fakkan beach resort in Fujairah emirate.
Two dozen men arrested in Sharjah were given symbolic lashings and then released from jail.
haria courts which uphold strict Islamic law have a history of imposing harsh sentences.
The exiled Iranian gay rights group, Homan, claims the Iranian government has executed at least 4,000 gays since 1979. (story) In Nigeria a number of men accused of gay sex acts have been sentenced to death by stoning. (story)

https://gaymiddleeast.com/news/article87.html

Driver muslimske regeringer koncentrationslejre for bøsser ?
Må jeg bede om at ambassadørene møder op hos udenrigsministeren og aflægger en forklaring !

Offentligt forbrug højere under Fogh end under Nyrup

Udgiftsskred koster råderum til lavere skat i fremtiden. Det offentlige forbrug fylder mere under VK-regeringen end under SR-regeringen

I et notat udarbejdet af tænketanken CEPOS fremgår det, at det offentlige forbrug de senere år er vokset betydeligt. Det indebærer, at det offentlige forbrug fylder mere i samfundsøkonomien i 2004 end i 2001 (der var det sidste år under SR-regeringen). I 2001 udgjorde det offentlige forbrug 25,7 pct. af BNP og denne andel er i 2004 vokset til 26,5 pct. af BNP. Notatet er udarbejdet på baggrund af de senest reviderede nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik.

”Det er bemærkelsesværdigt, at det offentlige forbrug fylder mere i samfundsøkonomien efter flere år med borgerlig-liberal regering. Og det er også bemærkelsesværdigt, at det offentlige forbrugs andel af BNP på intet tidspunkt under skiftende SR-regeringer (1993-2001) har været større end under VK-regeringen i 2004.”” siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i CEPOS.

Den store forbrugsandel skyldes bl.a., at det offentlige forbrug er steget med gennemsnitligt 1,3 pct. om året i perioden 2002-2004. Det er ca. 40 pct. mere end budgetmålsætningen og svarer til en budgetoverskridelse på ca. 4½ mia.kr. i alt. Hertil kommer en relativ lav BNP-vækst. ”I det lys kan det undre, at mange organisationer mv. giver udtryk for, at der er gennemført nedskæringer i den offentlige sektor” siger Mads Lundby Hansen.

”Konsekvensen af budgetskredet er, at det fremtidige skattepolitiske råderum er reduceret med 4½ mia.kr. For 4½ mia.kr. kunne topskatten reduceres med 4 point. Dermed kunne den øverste marginalskat reduceres fra 63 pct. i dag til 59 pct. Det ville indebære en større tilskyndelse til at arbejde ekstra og dermed en fremgang i beskæftigelsen svarende til ca. 6.000 personer. En udvidelse af arbejdsudbuddet som danske virksomheder har brug for i dag” siger Mads Lundby Hansen. Han tilføjer ”at det er tankevækkende at skredet i det offentlige forbrug i den grad fortrænger fremtidigt råderum til lavere skat.”

Danmark er et af EU’s rigeste lande, men danskerne er EU’s fattigste.

Arla har solgt deres sidste mælk til mig

Arla (og andre danske firmaer) ydmyger sig for diktaturstater fra mellemøsten for at sælge deres produkter. Og værre endnu deltager de i en boykot mod Danmarks venner og eneste demokrati i mellemøsten – Israel.

Danske virksomheder underskriver klausuler, hvori de forpligter sig til ikke at handle med Israel. Det sker for at opnå kontrakter i Mellemøsten og arabiske lande, som er stærkt anti-israelske.

Føj for satan !! Øllingegård til mig i fremtiden.

https://www.jp.dk/erhverv/artikel:aid=3565972/

English speaking visitors: The company ArlaFoods has signed no-trade deals against Israel in exchange for permission to do business in muslim extremist countries. Spread the word.