Offentligt forbrug højere under Fogh end under Nyrup

Udgiftsskred koster råderum til lavere skat i fremtiden. Det offentlige forbrug fylder mere under VK-regeringen end under SR-regeringen

I et notat udarbejdet af tænketanken CEPOS fremgår det, at det offentlige forbrug de senere år er vokset betydeligt. Det indebærer, at det offentlige forbrug fylder mere i samfundsøkonomien i 2004 end i 2001 (der var det sidste år under SR-regeringen). I 2001 udgjorde det offentlige forbrug 25,7 pct. af BNP og denne andel er i 2004 vokset til 26,5 pct. af BNP. Notatet er udarbejdet på baggrund af de senest reviderede nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik.

”Det er bemærkelsesværdigt, at det offentlige forbrug fylder mere i samfundsøkonomien efter flere år med borgerlig-liberal regering. Og det er også bemærkelsesværdigt, at det offentlige forbrugs andel af BNP på intet tidspunkt under skiftende SR-regeringer (1993-2001) har været større end under VK-regeringen i 2004.”” siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i CEPOS.

Den store forbrugsandel skyldes bl.a., at det offentlige forbrug er steget med gennemsnitligt 1,3 pct. om året i perioden 2002-2004. Det er ca. 40 pct. mere end budgetmålsætningen og svarer til en budgetoverskridelse på ca. 4½ mia.kr. i alt. Hertil kommer en relativ lav BNP-vækst. ”I det lys kan det undre, at mange organisationer mv. giver udtryk for, at der er gennemført nedskæringer i den offentlige sektor” siger Mads Lundby Hansen.

”Konsekvensen af budgetskredet er, at det fremtidige skattepolitiske råderum er reduceret med 4½ mia.kr. For 4½ mia.kr. kunne topskatten reduceres med 4 point. Dermed kunne den øverste marginalskat reduceres fra 63 pct. i dag til 59 pct. Det ville indebære en større tilskyndelse til at arbejde ekstra og dermed en fremgang i beskæftigelsen svarende til ca. 6.000 personer. En udvidelse af arbejdsudbuddet som danske virksomheder har brug for i dag” siger Mads Lundby Hansen. Han tilføjer ”at det er tankevækkende at skredet i det offentlige forbrug i den grad fortrænger fremtidigt råderum til lavere skat.”

Danmark er et af EU’s rigeste lande, men danskerne er EU’s fattigste.