Reklame: §77 (Ytringsfrihed)

Grundloven §77:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentligegøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Ytringsfrihed.org’s underskriftindsamling

Flot initiativ !! I har min underskrift.. Tænk at det skulle komme så vidt i Danmark at vi nu har en underskriftindsamling for at bevare ytringsfriheden.. Jeg placerer HELE ansvaret på uansvarlige venstreorienterede politikere og venstreorienterede medier (Politiken og Danmarks Radio) – for igennem 20 år at påtvinge nationen en urealistisk sødsuppe politik vha løgne, misinformationer og stræben efter deres socialistiske paradis.

Udover retten til fornærme religiøse grupper, sikrer §77 også aviser retten til fornærme befolkningens intelligens.


(Ligner det en avis vi kender ?)