Formand Göran

Formand Göran takker sit folk. Den store leder er tilfreds med den måde folket har håndteret “den skammelige muhammed-sag”. Den store svenske landsfader har gjort sit parti til meningspoliti i Sverige, og man forfølger alle der ikke retter sig ind efter formandens ønsker.

handlar det om att avlyssna våra telefoner och göra husrannsakan utan brottsmisstanke, analysera innehållet i all e-post som korsar nationsgränsen och lagra information om vilka vi ringer, mejlar och sms:ar

“Lita på oss, vi kommer inte att missbruka maktmedlen”, är det underförstådda budskapet från regeringen till medborgarna.

Samma parti som nu ber om utökat förtroende bär det politiska ansvaret för att svenska underrättelsetjänster under flera decennier grovt har missbrukat sina maktmedel.

Mer än 100000 svenskar har registrerats för sina åsikters skull. Det kunde räcka med att prenumerera på en viss tidning.
Förbudet mot åsiktsregistrering kringgicks genom att registreringen skedde i vad som kallades arbetsanteckningar.
Både Säpo och IB (se nedan) buggade kända möteslokaler. ABF-huset i Stockholm hade fast installerade mikrofoner.
Telefonavlyssning skedde i stor skala -i ett fall avlyssnades en person i tio år trots att inget misstänkt avslöjades.
Sidoinformation om andra personer som kom fram vid avlyssning lagrades i register trots att det var förbjudet, kamouflerat som uppgifter som lämnats av påhittade personer.
Både justitieombudsmannen och justitiekanslern fick signaler om vad som pågick utan att agera.

Enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport kom informationen om registrerade svenskar ofta från socialdemokratiska angivare som värvats av IB.

En del hävdar att IB var en rent socialdemokratisk organisation under statlig täckmantel.

www.aftonbladet.se

Formand Göran afviser indlægget i DN som det pure opspind fra onde liberale kræfter. Tegningerne, som socialdemokraterne har udsendt af politiske modstandere, tegner et retvisende billede af dem. Alle der ikke er socialdemokrater er onde mennesker, og kan sammenlignes med varulve.

Socialdemokraternas partistyrelseexpedition har spridit internt valkampanjsmaterial där moderatledaren Fredrik Reinfeldt framställs som en varulv.

De svenske socialdemokraters valgmateriale.www.dn.se