Vær med i frihedskampen

Fra Liberalisternes nyhedsbrev nr. 5, marts 2006

Vær med i frihedskampen – bliv aktiv i Liberalisterne

Vi har et par ledige pladser i bestyrelsen, som skal besættes på den kommende generalforsamling, og vi har altid plads til ekstra suppleanter.

Var det noget for dig, at være med i bestyrelsen?

Suppleanter deltager på lige fod med fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen i bestyrelsesarbejdet og inviteres med til alle bestyrelsesmøder.

Vi forventer aktive bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det betyder ikke, at vi regner med, at du kan lægge 20 timer om ugen i Liberalisterne. Det kan vi andre heller ikke, da vi alle har fuldtidsjob og familie, men vi forventer at med-lemmer og suppleanter til bestyrelsen er aktive og vil tage et ansvar.

I det kommende år skal vi især fokusere på tre områder:

1. Det organisatoriske: Udviklingen af partiet lokalt, herunder også ung-domsafdelinger.

2. Det økonomiske: Vi skal have gang i pengeindsamlingen og kontakte po-tentielle sponsorer, så vi kan finansiere opbygningen af et egentligt parti-sekretariat. Mere om planerne herom på generalforsamlingen.

3. Det politiske: Vi skal organisere os, så vi formår at blive debatskabende og dagsordensættende på samme måde, som CEPOS er i dag. Det betyder, at vi har brug for medlemmer, der har lyst til at være med til at skrive politi-ske oplæg, analyser og de gode historier, som vi så forhåbentlig kan få journalister til at skrive om.

Var det noget for dig at være med? Vi har brug for dig!

Husk:

Ordinær generalforsamling lørdag den 25. marts kl. 13.00

Lokale 1
Indre By medborgerhus
Ahlefeldtsgade 33
1359 Kbh. K.

Med venlig hilsen

Torben Mark Pedersen
Formand for Liberalisterne
tmp@liberalisterne.dk
31 14 42 10

Dagsorden er udsendt og kan findes på www.liberalisterne.dk