Politiken 28. april 1940: Winston Churchill er en farlig mand

Ulrik Høy Weekend Avisen:

VOLD er hovedsproget i det palæstinensiske selvstyreområde, hvor 63 pct. finder det passende med afbrænding af danske ambassader og danske flag som reaktion på Jyllands-Postens Muhammed-tegninger.

Det er et stærkt signal, vi bestemt skal tage bestik af. Det er godt at hjælpe mennesker, der gerne vil hjælpes, mindre godt at hjælpe mennesker, som ikke vil hjælpes og absurd at hjælpe folk, der kvitterer med vold og utak. Danmark øser millioner af kroner i det korrupte selvstyre, støtten fra EU var sidste år på 3,7 milliarder kroner, og så får man bare en skidtspand af had og aggression.

Anders Fogh Rasmussens tale på arabisk TV gjorde kun ondt værre, kan man forstå. Han sagde ikke rigtig undskyld, selvom han efter mine begreber så rigelig bønfaldende ud. Det hed sig, at kropssproget røbede ham. Det var ikke underdanigt nok, ikke præget af tilstrækkelig, religiøs korrekt fortrydelse – set med arabiske kropssprogsbriller – og den var også gal med Foghs bemærkninger om penge til palæstinenserne. Den slags må ikke siges højt, for det opfattes som en ydmygelse i den arabiske verden.

Den fejl kan rettes. Lad endelig saudierne tage over. De flyder i penge og kan slet ikke få udgifterne til at slå til.

Men det er altså de kræfter, vi er oppe imod. To ud af tre palæstinensere finder den muslimske verdens voldsorgie passende, og hvad enten det er gadens parlament, der styrer volden eller gadens parlament, der får frit slag af regimerne, så er resultatet det samme. Danmark er genstand for uhæmmet aggression, og på hjemmefronten synes 11 pct. af muslimerne, at det er okay med vold, mens over halvdelen mener, at landets statsminister skal sige undskyld for JPs tegninger.

De har ikke fattet en brik, og i den situation tillader Marianne Jelved sig at kalde Anders Fogh Rasmussen en farlig mand. Er der ingen grænser for radikal dårskab? Selv Abu Laban kommer til kort, han tog dog afstand fra den fabrikerede muslimske vandalisme. Ikke Marianne Jelved. Hun forstår så udmærket de arabiske massers hysteri, for det er jo vores egen skyld. Det er Jyllands-Postens skyld. Det er regeringens skyld. Det er i særklasse Dansk Folkepartis skyld, når den arabiske verden forvandler et dusin tegninger til en krigserklæring, og Anders Fogh Rasmussen bærer hovedansvaret. Han er en farlig mand.

Det er mageløst. Det er værre end det. Det er radikalt. Der går en lige linie fra april 1940 til marts 2006.

Den 28. april 1940 fremkom Politiken med en leder, hvor Winston Churchill blev kaldt »en farlig mand«. Det stod at læse et par uger efter den nazistiske besættelse af Danmark. Lederen blev til efter samtale i hjørneværelset med bestyrelsesformand Erik Scavenius, og udenrigsredaktør Einard Schou blev udset til at føre pennen. Det er den største, mest sagnomspundne dumhed i bladets historie, fuldt konkurrencedygtig desværre med bladets nuværende linie, der lever på hadet til regeringen, Jyllands-Posten og Dansk Folkepari godt hjulpet af det forståelsesfulde samarbejde med det egypiske udenrigsministerium, den egyptiske ambassadør og en femtekolonne af aktivistiske imamer.

Dengang i april 1940 blev demokratiets fremmeste talsmand kaldt en farlig mand. Man skulle mene, det var diktaturets mand hr. Hitler og hans besættelsestropper, der udgjorde den faktiske farlighed. I dag udnævnes det danske demokratis øverste repræsentant til en farlig mand på grund af håndteringen af Muhammed-krisen. En regering med Jelved, Lykketoft og Seidenfaden som skygge-udenrigsminister ville have gjort det helt anderledes og aldrig ladet det komme så vidt, mener Jelved. Det tror vi gerne.

Gud nåde og trøste os, hvis dette trekløver havde magt som agt. Så var der fare på færde, livsfarlig fare.

Sådan Ulrik..
https://www.weekendavisen.dk

One Reply to “Politiken 28. april 1940: Winston Churchill er en farlig mand”

  1. Dagen inden Politiken ignorerede offentliggørelsen af Rushdies manifest (som senere kom i reuter form), var deres hovedhistorie på internettet om eftermiddagen at et medlem af gruppen Outlandish var uenig med Anders Fogh’s håndtering af Mohammed-sagen. Det siger alt om det foretagende…

Lukket for kommentarer.