EU og skatteskruen

Indlæg tilsendt fra vores norske venner.

EU’s skatteavhengige regjeringer prøver det de kan å utvide skattekartellet. EU’s direktiv om beskatning av renter på plasserte midler er omtrent like effektiv som en lekk bøtte. Det byråkratene antagelig ikke har forstått er at finansielle plasseringer meget vel kan gjøres på annen måte enn å sette pengene i banken, slik at banken dermed ikke kan trekke skatt av opptjente renter til beste for den regjering som mener den “eier” den som eier pengene, og dermed har krav på grafse til seg. Her er det selvsagt ikke snakk om moralsk legitime krav, det er kun snakk om maktutøvelse, punktum.

https://www.dyrkmammon.no/inde…….-030439

https://www.free-europe.org

One Reply to “EU og skatteskruen”

  1. Trist, at der ikke er indkommet kommentarer til EU og skatteskruen for artiklens ordlyd rammer helt plet.
    EU er en trussel af rang mod frie europæiske nationer – mod frie (oprindelige)befolkninger. Vi skal ud af den fælde – om igen vedrørende værdigt samarbejde!

Lukket for kommentarer.