Kulturel forståelse ?

Kronik Berlingske. Saudi-Arabien set med en dansk kvindes øjne.

På en børneafdeling havde en ung ugift pige på 15 år født en søn uden for ægteskab. Det var – efter hvad vi erfarede – et af mange incesttilfælde, eftersom kvinder som følge af de meget strenge restriktioner absolut ikke har mulighed for at møde mænd, de ikke er nært beslægtede med. Deres hjem er veritable fæstninger, som der ikke levnes kvinderne nogen mulighed for at forlade uden ledsagelse af et mandligt familiemedlem. Denne fødsel havde i sig selv været ret dramatisk. Moderen var blevet ført fra fængslet til hospitalet under politieskorte, havde født sit barn under narkose og blev herefter transporteret tilbage til fængslet uden af have set sit barn. Hun skulle derefter opholde sig i fængslet i de næste 18 år. Barnet, som var ca. 1 år gammelt, da vi besøgte afdelingen, ventede stadig på en børnehjemsplads for forældreløse børn. Han vil fremover altid blive betragtet som et udskud, og familien vil aldrig kunne kendes ved ham. På grund af de saudiske traditioner, hvor familien går foran alt andet, vil han livet igennem stå alene. Når han fylder 18 år, vil han blive afkrævet en beslutning fra de retslige instanser om, hvorvidt han ønsker Koranens bestemmelse om afstraffelse af moderen i form af stening pga. førægteskabelige forhold. Da moderen i fængslet bliver betragtet som den hore, der er årsag til hans kummerlige tilværelse, vil den til den tid unge mand givetvis ønske sin mor stenet.

Skål piger !

Læs resten: Saudi-Arabien set med en dansk kvindes øjne

Via Mackety