Det Steen Piperske hjernedødskriterie

Steen Piper citat: liberalismen – ligesom nazismen og kommunismen – er blevet en totalitær ideologi.

Definition af Det Steen Piperske hjernedødskriterie:

Man tilspørger patienten. “Hvis en person insisterer på sin egen (og andres) frihed – kan personen da betegnes som totalitær ?”

Hvis patienten svarer “Ja”, må hjernen betragtes som værende helt uden aktivitet og personen kan erklæres hjernedød.

https://www.jp.dk/morgenavisen/mmeninger:aid=3642818/

Liberalisme – bygger grundlæggende på den forestilling, at individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde, samt at vold eller tvang ikke kan legitimeres uanset målet. Liberalismen står dermed i modsætning til kollektivistiske ideologier som nazisme, socialisme, kommunisme og islamisme.

Læs her: Uriansposten og Punditokraterne

4 Replies to “Det Steen Piperske hjernedødskriterie”

  1. Inspireret (selvfølgelig) af dit eget Jospinske hjernedødskriterie 🙂 Det er snart nogle år siden og jeg husker dårligt hvad det var.

  2. Ved det Jospinske hjernedødskriterie tilspørges patienten om man får flere i arbejde ved at nedsætte arbejdstiden til 35 timer (som Jospin gjorde i starten af halvfemserne!). Faktisk et meget aktuelt hjernedødskriterie, som desværre ikke vandt udbredelse i Frankrig. Jeg håber, at Sarkozy bliver deres nye Thatcher,,,,,kom så Frankrig…Vågn op….Allons enfant de la patrie, le jour de gloire et arrivé…

Lukket for kommentarer.