14 Replies to “Efterløns kannibalerne”

 1. Interessant at du med din i øvrigt ganske effektfulde illustration vælger at udstille kun venstreoppositionen og den nationalpopulistiske regerings støtteparti. Er det dit indtryk at det er venstrefløjen + DF der bærer hovedansvaret for den politiske udvikling i Danmark?

 2. Der var plads til 3, så valgte jeg de værste. Disse 3 partier bærer efter min mening hovedansvaret for at vi ikke kan få afskaffet efterlønnen. Venstre og konservative har selvfølgelig også et medansvar, dog er jeg sikkert på efterlønnen ville forsvinde hvis der sat et solidt VK flertal i folketinget.

 3. Synes din pointe fortaber sig når du udråber en aldeles marginaliseret opposition til at bære hovedansvaret for en opportunistisk borgerlig regerings handlingslammelse.

 4. jeg tror de fleste forstår pointen. hvis oppositionen pludselig skulle synes efterlønnen skal reduceres eller helt væk, så er problemet jo løst. C-V-R vil gerne gøre noget. DF-SF-A vil pt ikke.
  iøvrigt er det stupidt at kalde dette udspil opportunistisk.. det er trods alt et forsøg på at give en bitter, men nødvendig, medicin..

 5. Med opportunistisk sigtede jeg nu mere på VKs regeringsførelse i al almindelighed. Deler ikke helt din faste overbevisning om VKs handlekraft hvis og såfremt der var en anden opposition med en anden politik.

  M.h.t. din illustrationen er min anke måske snarere at dit humoristiske ambitionsniveau hæmmes voldsomt af den åbenlyse slagside i dine politiske sympatier.

 6. Jeg vil som 49-årig komme med min mening om efterlønnen, som jeg glæder mig til, hvis jeg får den!
  Jeg har ikke nogen højere uddannelse og arbejder på et lager, hvor jeg møder kl. 05.00. Jobbet er fysisk hårdt og den tidligere medarbejdere hvis stilling jeg overtog, gik på efterløn som 60-årig, da han var fuldstændig nedslidt. Og det samme kommer nok til at gælde mig. Skulle jeg arbejde til jeg er 63 år eller måske 67 år? Det vil være fuldstændig urealistisk. Jeg vil enten gå arbejdsløs fra de 60 år, eller måske enda på førtidspension, vil det så ikke være bedre at jeg går på efterløn, som jeg selv har betalt for, mens jeg stadig er rask?. Afskaffer man efterlønnen, vil jeg sandsyneligvis koster staten mere i sygepenge, end før.
  Man snakker så meget om flere mennesker i arbejde og man skal bruge det “grå guld”, men på min meget store arbejdsplads arbejder der ingen over 60 år. Min chef er også mod efterløn, men da jeg spurgte ham om han var interreseret i at have mig løbende rundt med en palleløfter og tømme lastbiler som 65-årig, blev han stille, så tænk lige over det.

 7. Efterlønnen bør afskaffes som et gode til alle…. jeg får fnat når jeg ser Fuldmægtig Jensen går på efterløn som 60-årig og dagen efter kan ses ude på golfbanen. Han er ikke nedslidt, han nyder bare en årelang ferie indtil han kan gå på pension.

  Men de folk der vitterligt er nedslidte – de skal have en ordentlig efterløn, førtidspension, invalidepension (kald den hvad i vil).

  Anders Fogh er populist, han giver folket hvad de vil have og siger hvad de vil høre… ind i mellem kommer der små dryp af liberalisme.

  Hvis Fogh & Co. afskaffede efterlønnen i et hug ville De radikale være største parti efter næste valg.

 8. Efterlønnen bør afskaffes i dens nuværende form, sådan at ikke alle er berettiget til en førtid pensioniering med offentlige midler.

  Men det bør accepeteres at visse grupper er nedslidte, og de bør have den mulighed.

  Efterlønnen blev indført af Anker Jørgensen regering for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Dette er så vidt aldrig bevist at den har haft en effekt på.

  Det er frustrende at se på at der ikke er en vilje til at ændrer ordningen, så den kun gavner dem der har behovet for den. Det er penge lige ud af vinduet, som kunne være blevet brugt på skattenedsættelser, der ville øge udbuddet af arbejdskraft.

  O.T. Arla stinker:

  Arla vil lave profetkonference

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article187744.ece

Lukket for kommentarer.