Iran køber missiler som kan nå Europa

Chefen for Israels Forsvarsstyrkers efterretningsafdeling, Generalmajor Amos Yadlin, oplyste i onsdags, at Iran har indkøbt overflade – til – overflade missiler fra Nord Korea. med en rækkevidde på 2,500 kilometer. Imidlertid, da Iran allerede er i besiddelse af missiler som er i stand til at nå Israel, kunne det nye våben være en trussel for lande i Europa og dele af Mellemøsten, som nu kommet indenfor Irans rækkevidde. Med dette indkøb har Iranerne overlappet deres Shihab-4 missiler som har en rækkevidde på 2,000 kilometer.

Nogle af missilerne er allerede leveret til Iran, sagde Yadlin i en tale som han afholdt i forbindelse med Israels sjette Præsident Haim Herzog, som også var præsident for de Israelske Forsvarsstyrkers efterretnings afdeling.

Iran har i årevis arbejdet på deres udvikling af Shihab – 3, som har en rækkevidde på 1300 kilometer, og har i den forbindelse udført adskillige tests. Sandheden er, at Shihab-3, når den affyres fra bestemte områder i Iran kan ramme Israel, og det faktum, ansporede Israel til yderligere at udvikle deres Arrow missiler som er i stand til at opfange Shihab-3. De vides, at iranerne er på et meget tidligt stadie i at udvikle to mere lang-distance missiler. Imidlertid har amerikanske efterretningskilder sagt, at Iran er på et fremskredent niveau i udvikling af missiler som kan bære atomsprænghoveder.