Vi spilder tiden

OECD advarer om, at væksten i det offentlige må bringes til standsning og spørger meget fornuftigt, hvad meningen er med en kommunalreform, hvis den ikke fører til større effektivitet.

https://www.erhvervsbladet.dk/

Det er veldokumenteret, at hvis man f.eks. indfører en flad skat i Danmark på 43 pct. ved at fjerne top- og mellemskatten, vil det have en række gavnlige effekter.

På kort sigt vil den lavere skat bl.a. medføre en større tilskyndelse til at yde en ekstra indsats på arbejdet. Ud fra et konservativt skøn baseret på almindeligt anerkendte antagelser vil det medføre en øget aktivitet svarende til 30.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket ville øge BNP med mindst 15 mia. kr.

På langt sigt vil en flad skat tilskynde til, at flere uddanner sig, dygtiggør sig i jobbet, søger forfremmelse, søger bedre betalte job i andre egne af landet med mere. Det vil alt sammen bidrage til velstanden i det danske samfund.

Endelig ville en lav, flad skat gøre det – langt lettere at tiltrække dygtige udlændinge til danske virksomheder. I en vidensøkonomi er dette afgørende.

https://www.cepos.dk/

Hvad er meningen ? Hvorfor sker der ikke noget ? Tag nu staniolhatten af og kom igang.. Imens vi spilder tiden, arrangerer de røde fester for at bevare det socialistiske røvervælde i Danmark.

https://www.17maj.org/