Ældresagen er fremtidens største politiske parti

Over de næste 35 år kan vi regne med en vækst i middellevealderen for mænd på godt 10 år og for kvinder på knap 9 år. Holder det stik, erVelfærdskommissionens beregninger helt ude i hampen. Det har betydningfor masser af områder. Det 21. århundredes politik handler om tilpasninger til en længere middellevetid. Jo før vi forstår det, jo bedre.

https://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=745060


Ældresagen er dagens herremænd, og de unge er fæstebønderne der finansierer deres tilværelse på golfbanen. Ældresagen burde arbejde for de svage ældre på plejehjemmene og for retten til at være på arbejdsmarkedet, men der er mere politisk magt i at arbejde for offentlig betalt fritid til “Generationen der åd sine egne børn”. Det bliver kun værre fra nu af.

Efterløn: Generationen der åd sine egne børn
Stjæl fra din nabo
Danskerne er EU’s fattigste folk efter skat.