Genstart Barsebäck

Den vestlige verden vil opleve lavere vækst som følge af Kyoto-kravene og derved færre investeringer i fremtidens renere energikilder. De fossile brændstoffer vil blive udfaset langsommere, da a-kraft og andre løsninger på kortere sigt ikke bliver indraget.

Ja ja ja.. På tide af vi genoptager debatten om kernekraft.

Læs mere her
https://www.coin.dk/default.asp?aid=740

Barsebäck