Skatteyderfinancieret lemlæstelse af kvinder

Fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital:

“Omskæring – kvindelig, female genital mutilation (fgm) (7.96)
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
FGM: defineres som rituelle praktikker med fjernelse af seksuelle kønsorganer.

1.) CIRCUMSION: Den såkaldte Sunna omskæring, hvor man fjerner forhuden på klitoris og som regel den yderste del af den.

2.) KLITORIDEKTOMI: Hele klitoris og større eller mindre dele af labia minores er fjernet.

3.) INFIBULATION: Den såkaldte Faraoniske omskæring, hvor man fjerner klitoris, labia miniores og en del af labia majores med efterfølgende sammensyning, således at der kun efterlades et lille hul til urin og menstruationsblod.

Alle omskårede gravide skal visiteres til afd.læge Lis Brooks til en svangreundersøgelse. Der skal være uddannet kvindelig tolk til stede ved alle konsultationer.Fortrinsvis skal de visiteres til jordemoderundersøgelse hos Hanne Gylche i Jdm. Centret i Lyrskovgade.

Information skal gives til den omskårede kvinde og hendes mand om de tilbud, der er i afd.

Ã…bning i 2. trimester: Forudsætter at kvinden ikke ønsker at blive syet sammen igen efter fødslen. I journalen noteres procedurer ved partus og vejledning omkring fremgangsmåde: Vedr. lokalanæstesi – opklipning – episiotomi – ingen eller delvis sammensyning igen.

Hvis ønsket er re-infibulering post partum, kan det foretages, såfremt der er givet information om de risici dette indgreb indebærer. Det skal max. udføres som en rekonstruktion af de anatomiske forhold, som de var før fødslen. D.v.s. at introitus skal være åben. Hvis lægen/jdm. ikke ønsker at udføre dette, må en anden behandler tilkaldes.

Ved partus: Der skal anægges adækvat pudendusblokade eller infiltrations-anæstesi på begge sider af den planlagte deinfibulering. Bøj evt. en grøn muskelkanyle, det er lettere at styre (det kan også gøres ved et par gennemvædede gazekompesser med carbocain på begge sider af hudfolden.)

Klippet: Klip midt op fortil. Pas på uretra (kan være lidt prominerende, obs. for sammenvoksninger.) Dette er som regel tilstrækkeligt. Ofte er perinæum eftergiveligt og elastisk. Er det cikatricielt kan episiotomi anlægges.

Sammensyning: Udføres iht. beskrivelsen i journalen. Siderandene kan efter-lades åbentstående og sutureres med knudevicryl 3-0. Eller lukkes, enten ved fortløbende suturering eller med knuder. Introitus skal ikke lukkes til. Expl. skal kunne udføres.

Puerperium: Afd. 410 orienteres. Kvinden skal have barselsbesøg af den jordemoder, der har været til stede ved fødslen, sammen med en uddannet kvindelig tolk. Praktiserende læge/sundhedspl. skal informeres om kvindens ændrede anatomiske forhold.
Jordemoder Hanne Gylche, Lis Brooks,Tom Weber, Carsten Nickelsen,
PROCEDURER/PLAN FOR OMSKÃ…REDE GRAVIDE.

Para: Nationalitet: Tolk til stede:
Type omskæring:1) , 2) eller 3)

Gener:

urinretention
smerter
infektioner
andre
ØNSKER:
ved de-infibulering: opklippes helt / opklippes delvist
ved re-infibulering: lukning helt til introitus / delvist til introitus
INSTRUKTION:Hygiejniske forholdsreglerKnibeøvelserAndet
Information sendt til praktiserende læge / sundhedssygeplejerske om forløbet og evt. anatomiske forandringer.

https://www.gyncph.dk/

Du kan foretage politianmeldelse her

Fra Minut

3 Replies to “Skatteyderfinancieret lemlæstelse af kvinder”

 1. Man vil sikkert nok undskylde denne virksomhed med et svar, der minder om det, vi allerede kender fra narkoproblemerne: Myndighederne udleverer rene sprøjter til dem, der vil sprøjte sig med narkotika, FOR ELLERS bruger de hinanden sprøjter med risiko for smitte af lever- eller blodsygdomme

  Man udfører operationer med kønslemlæstelser på hospitalet, FOR ELLERS vil det ske under de mest primitive former i Afrika, f.eks. med en skarp sten eller et barberblad, udført af ukyndige personer

 2. Nu står der jo faktisk ikke noget om, at man på Hvidovre Hospital FORETAGER sådanne omskæringer – det er procedurer, der skal følges, hvis der kommer patienter, der er omskåret I FORVEJEN.

  Det er da meget nyttigt for personalet, er det ikke?

 3. bla..

  Ã…bning i 2. trimester: Forudsætter at kvinden ikke ønsker at blive syet sammen igen efter fødslen. I journalen noteres procedurer ved partus og vejledning omkring fremgangsmåde: Vedr. lokalanæstesi – opklipning – episiotomi – ingen eller delvis sammensyning igen.

  osv osv

Lukket for kommentarer.