Ulandet Danmark

Vigtige transport-funktioner som luftfart og togdrift er ramt af heftige forsinkelser og manglende logistik. I trafikmæssig henseende fremstår Danmark i øjeblikket som et uland.

Tilsammen danner det et billede af en dansk infrastrukur, hvor de påkrævede investeringer til fornyelse og vedligeholdelse er blevet syltet.

https://borsen.dk/650.91269

Københavnske billister har i årtier siddet og været til grin (for deres 180% registreringsafgift) på indfaldvejene til byen. Resten af landet infrastruktur bærer også præg af at efterlønsgenerationen snart har suget alt liv ud af nødvendige nyinvesteringer i fremtidens logistik.

Verdens højeste skattetryk bliver for 2/3-deles vedkommende brugt til at holde arbejdssky nasserøve igang på landets golfbaner og kolonihaver.

Skattetryk.dk har løsningen:

Send alle efterlønnere ud i lufthavnen for at slæbe kufferter for de penge de modtager af deres skattebetalende børn. Så kan de udpinte skatteydere få sig en velfortjent ferie, imens “generationen der åd deres børn” gør lidt nytte.