K: Lavere skat inden næste valg

Vælgerne skal have sikkerhed for skattelettelser i topskatten inden næste valg. Det fastslår den konservative leder, erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen.
»Jeg er helt fortrøstningsfuld. Jeg skal stå til ansvar over for mine vælgere til næste valg, og det ser jeg frem til med ro i sjælen. Jeg har en fornemmelse af, at det Anders Fogh og jeg skrev i regeringsgrundlaget holder stik,« siger Bendt Bendtsen, der under valgkampen i 2005 lovede lavere skat til danskerne.

https://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3882308/

Bendt, jeg hører ikke til dine vælgere – men du fortjener ros for dit mod. Tag dig ikke noget af overvismand (sikke en latterligt titel) Peter Birch Sørensen. Han siger bare det han får besked på. Du kæmper imod janteloven, og skal du have ros for. Og tak til Charlotte Dyremose for at have holdt dette på dagsordenen.

Troldmand Peter Dumbledore Sørensen kan man ikke tage seriøst.

4 Replies to “K: Lavere skat inden næste valg”

 1. Men befolkningen (siger) generelt at skatten ikke er et problem og hvis den skal sænkes er det i bunden…..

  Mener også at skatten er et problem. Det er sgu da en grundlæggende og anerkendt økonomisk teori at skat forvridre økonomien og borgernes og virksomhedernes handlemåde.

  Fra politisk hold bør man udstikke en plan der over sigt sænker skatten. Det bør og kan man godt. Skatten kan godt sænkes, samtidigt med øget velfærd – – eller nærmere kvalitet.

  Set hvor store forandringer der er sket i dansk økonomi over de sidste tyve år.

  Jeg forstår heller ikke begrebet ‘råderum’, som både vismændene og selv Skatteministeren har brugt.

  Topskatten indbringer ca. 16 mia. om året. Det er lidt over 1 % af BNP – og 2 % af samlede offentligt forbrug.

 2. 2% !! Hvis jeg kom til hvilken-som-helst person og sagde >Du skal spare 2% på dit personlige forbrug – eller går det galt for dig< så ville alle kunne gøre det. 2% er jo et latterligt lille beløb. Iøvrigt ville de 2% jo sikkert komme mangefold ind alligevel, da de topskattede ville arbejde mere.

 3. https://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/658.html

  “Stilleskruer i personbeskatningen”

  “På denne side er angivet skøn for de provenumæssige konsekvenser af ændringer af forskellige satser og beløbsgrænser – stilleskruer – i indkomstskattesystemet.

  Det provenutab, der er forbundet med en sænkning af en skattesats eller en forhøjelse af en bundgrænse, afhænger dels af størrelsen af den givne ændring i satsen eller beløbsgrænsen, dels af bredden af den skattebase der er grundlag for den pågældende skat. Jo bredere skattebase og jo flere skatteydere, der omfattes af skatten, jo dyrere bliver en lempelse eller jo mindre effekt får man for et givet provenu.

  Dette betyder på den anden side, at jo mere præcis en skattenedsættelse kan målrettes på en eller flere specifikke persongrupper, des mindre provenukrævende bliver ændringen, eller des større effekt kan man opnå pr. provenukrone.

  Provenuskønnene i det følgende angiver de umiddelbare konsekvenser af en given ændring ved uændret adfærd hos skatteyderne. Der er således ikke indregnet eventuelle dynamiske effekter (arbejdsudbudseffekter) eller afledte virkninger på moms og afgifter.”…..

Lukket for kommentarer.