Atlas Shrugged og objektivisme.

Jeg lavede engang et bookmark på denne kronik, og det er vist på tide at poste den. Tag lige og læs den.

Følelser for sig og tanker for sig

Af Lars Seier Christensen:
I helt basale termer er Ayn Rands budskab, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Livets mål er simpelthen overlevelse. Heraf navnet på hendes filosofi, objektivisme. I dag er det 100-årsdagen for den russiske udvandrers fødsel, og hendes bøger og tanker er aktuelle som aldrig før.

»My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute«.
Således sammenfattede en af det 20. århundredes mest usædvanlige og provokerende filosoffer, Ayn Rand, sin filosofi, objektivismen. Men før vi ser nærmere på det filosofiske bidrag fra Ayn Rand, er en introduktion nok nødvendig for de fleste.

2. februar er 100-årsdagen for Ayn Rands fødsel, og det er derfor passende at mindes hendes filosofi, der fortsat optager mange mennesker især i USA.

Født og opvokset i Skt. Petersborg i Rusland oplevede Rand den russiske revolution på nærmeste hold med dens katastrofale følger for hendes velstillede borgerlige familie, der mistede alt i forbindelse med kommunisternes magtovertagelse. Ayn Rand var et indadvendt og begavet barn, der allerede som ni-årig besluttede sig for at blive forfatter, et livsmål hun forfulgte målrettet derefter.

I 1925 opnåede hun at få en midlertidig udrejsetilladelse til USA for at besøge sine slægtninge i Chicago, men hun vendte ikke tilbage til Sovjetunionen. Hun så aldrig igen sin familie, og i takt med at hun fik ry for at være stærkt antikommunistisk i USA, afskar hun forbindelsen til sine slægtninge for at sikre dem mod repressalier i Sovjetunionen.

I USA tillærte hun sig hurtigt en fremragende beherskelse af engelsk skriftsprog, selvom hun til sin død i 1982 talte med kraftig russisk accent. Hun var screenwriter i Hollywood, indtil hendes tredie roman, »The Fountainhead« (udkom 1943 på dansk »Kun Den Stærke Er Fri«) blev en bestseller og senere succesfuldt filmatiseret med Gary Cooper i hovedrollen.

Den resulterende økonomiske uafhængighed tillod hende at bruge mere end et årti på sit livs hovedværk »Atlas Shrugged« (udkom 1957 på dansk »Og Verden Skælvede«). Med utrættelig arbejdsiver brugte Rand ofte 15-16 timer om dagen på at skrive, og med udgivelsen af »Atlas Shrugged« var hendes overbevisning, at hun havde præsenteret sit budskab så definitivt, at hun ikke kunne forbedre det med flere romaner. Hun brugte i stedet de sidste 25 år af sit liv på at udbrede sin filosofi mere målrettet blandt andet gennem en stribe essaysamlinger.

»Atlas Shrugged« er solgt i mere end 20 mio. eksemplarer, og i en undersøgelse fra Library of Congress i USA blev »Atlas Shrugged« placeret som nr. 2 blandt de bøger, læsere mente havde påvirket deres liv mest. Hvilken bog blev nr. 1? Bibelen! Så hvad er det, der fortsat skaber så stor interesse for Ayn Rand et halvt århundrede efter udgivelsen af hendes livsværk og et kvart århundrede efter hendes død? I helt basale termer er Rands budskab, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Verden består af givne faktiske objekter og aksiomatiske kendsgerninger, der nødvendiggør en realitetsbaseret, rationel tilgang til tilværelsen. »Existence exists.« Og livets mål er simpelthen – overlevelse, at forblive liv.

Heraf navnet på hendes filosofi, objektivisme. Der er ingen spirituelle genveje eller mentale tilstande eller nogen form for subjektivt selvbedrag, der kan danne et fundament for overlevelse, medmindre det i virkeligheden understøttes af andre mere realitetsbaserede aktiviteter. Selvom det måske kan lykkes en religiøs guru at skabe en lukrativ tilværelse, er det kun muligt, fordi andre mennesker lever mere rationelt og producerer de nødvendige værdier til hans overlevelse. En verden, der bestod alene af guruer, eller røverbander – eller politikere, der konfiskerer og omfordeler værdier – ville rammes af uundgåelig kollaps, fordi det udelukkende er andre, produktive individer, der skaber grundlaget for sådanne uproduktive individer.

Rand er ekstrem i sin fokusering på individets ansvar for at skabe grundlaget for sin egen tilværelse. Hun definerer en absolut moral, der er en konsekvens af menneskets basale mål – at overleve. Et moralsystem, der ikke har overlevelse gennem produktiv aktivitet som sit ultimative formål, er dømt til at forgå, hvis det gennemføres i sin fulde konsekvens, og derfor ikke logisk forsvarligt. Mennesker, der ikke bygger deres eksistens på et rationelt, produktivt grundlag, er enten ubevidst afhængige af andre eller udnytter bevidst andre i ond tro. Rand har stor respekt for det almindelige, arbejdende menneske, der skaber de nødvendige værdier og forudsætninger for at understøtte tilværelsen for sig selv og sine frivilligt valgte livsledsagere. Men hendes sande beundring tilfalder idealet, der gennem intelligent og rationel aktivitet skaber store værdier, store fremskridt – the prime mover – the »heroic being«, der omtales i det indledende citat. De helt exceptionelle mennesker der både inden for filosofi, kunst og erhvervslivet – måske især erhvervslivet – skaber store, værdifulde fremskridt i en verden, der sjældent påskønner deres indsats efter fortjeneste.

Og her er vi tilbage ved »Atlas Shrugged«. Det ville være forkert at røbe for meget af handlingen i denne pragtfulde roman, men essensen er, hvor afgørende vigtige sådanne mennesker er for verden som helhed. Og hvor store konsekvenser det har, hvis de forsvinder eller ikke længere har mulighed for at udføre deres »heroiske« aktiviteter for nu at blive i Ayn Rands terminologi. Rand oplevede dette på nærmeste hold i Sovjetunionen efter revolutionen, og hun forudså en udvikling i de vestlige samfund, hvor overregulering af markedskræfterne og statslig konfiskation af værdier i altruismens navn ultimativt kunne få samme negative resultat.

Her finder vi også den nutidige relevans. Der er uhyggeligt mange træk i »Atlas Shrugged«, der genkendes i den moderne politiske debat. Når politikere mister overblikket over sammenhængen i et velfærdssamfund og tror, at omfordelingen er vigtigere end produktionen af de værdier, der omfordeles. Når mange mener, at »de rige« – der allerede betaler over 80 pct. i samlet skattetryk – får »foræret« værdier af staten ved et skattestop. Når politikere hævder, at det er dem, der skaber job. Når der ikke længere er nogen respekt for skabelsen af værdier eller for individets behov for motivation og belønning. Når ansvaret for egen tilværelse er væk.

Men det mest spændende ved Rand er, at hun ikke primært interesserer sig for politik og økonomi. Det fundamentale er individets ansvar for sin egen tilværelse – og rationaliteten, der styrer denne tilværelse. Rand definerer i bogen »Syv Dyder« – en liste af centrale værdier, der danner grundlaget for et godt liv – rationalitet, uafhængighed, integritet, ærlighed, retfærdighed, produktivitet og stolthed. Det usædvanlige er, at motivationen for at leve sit liv under iagttagelse af disse værdier ikke er religiøst forankret, eller fordi det er socialt påkrævet – det er simple, rationelle og logiske retningslinjer, der er en forudsætning for et succesfuldt liv, og det er den eneste grund til at efterleve dem.

Interessen for Ayn Rand er stigende. Det er nemt at forstå, at mange mennesker tiltrækkes af en individuelt orienteret livsfilosofi i en verden, hvor mere og mere ansvar overlades til en stadig mere selvtilfreds socialstat, der føler sig moralsk berettiget og kompetent til at detailregulere stadig flere aspekter af den menneskelige tilværelse. »Atlas Shrugged« beskriver denne stigende regulering som en nærmest uafvendelig proces på grund af samfundets politiske og sociale dynamik. Slutresultatet er et moralsk og økonomisk kaos, som kun kan undgås, såfremt de mennesker, der skaber værdierne, siger fra i tide. Det er svært at læse bogen uden at føle sig inspireret til at arbejde på, at de sidste kapitler af »Atlas Shrugged« forbliver fiktion – i en ellers rimeligt præcis forudsigelse. I den virkelige verden er vi stadig kun nået halvvejs igennem den fascinerende, men skræmmende historie…

Køb bogen Atlas Shrugged Saxo eller Amazon
Seneste nyt om filmversionen af Atlas Shrugged.
Se filmen The Fountainhead
The Atlas Sphere
The Atlas Society

One Reply to “Atlas Shrugged og objektivisme.”

Lukket for kommentarer.