Læs Anthem (Hymne) online på dansk.

Copenhagen Institute udgiver nu en oversættelse af forfatter-filosoffen Ayn Rands korte roman “Anthem”, der på dansk er blevet til “Hymne”.

Romanen der udkom på engelsk i 1938 foregår i en fremtid, hvor maskinstormere og kollektivister har overtaget magten i samfundet, og de individuelle frihedsrettigheder ikke eksisterer i nogen form. I Danmark er den mest læste roman af Ayn Rand sandsynligvis kærlighedsromanen “Vi der lever” fra 1936, der foregår kort tid efter den russiske revolution i 1917.

De to romaner, der gjorde Ayn Rand berømt i USA er imidlertid “The Fountainhead” fra 1943 samt “Atlas Shrugged” fra 1957.

“Anthem” er nu den fjerde roman af forfatteren, der udkommer på dansk – takket være Nicolai Heering. I sit forord til “Hymne” skriver Nicolai Heering blandt andet, at han efter at have læst bogen måtte “konkludere, at der aldrig kan findes en acceptabel undskyldning for at påtvinge enkeltindividet et fællesskab, som det ikke ønsker. Individets suverænitet og ukrænkelighed må aldrig underlægges hensyn til “fællesskabet”, hensyn til en “bæredygtigt udvikling”, påtvungen “solidaritet”, diffuse “samfundshensyn” eller andre kollektivistiske begreber, der skødesløst anvendes hver eneste dag af fortalere for statens magt over mennesket”.

Tilsvarende skriver Ayn Rand i sit eget forord til “Hymne” følgende:

– “Den største brøde påhviler i dag folk, som accepterer kollektivisme gennem moralsk forsømmelighed; de folk, som søger beskyttelse fra nødvendigheden af at tage et standpunkt ved at fornægte indholdet af de principper, som de accepterer; de folk, som støtter planer, der er specielt tilrettelagt med henblik på at få gennemført trældom, men som gemmer sig bag den tomme påstand om, at de er frihedselskere, uden at de har nogen som helst konkret mening forbundet med ordet; de folk, som tror, at indholdet af idéer ikke behøver at blive undersøgt, at principper ikke behøver at blive defineret, og at fakta kan elimineres ved at holde éns øjne lukkede. De forventer, når de finder sig selv i en verden af blodige ruiner og koncentrationslejre, at kunne undslippe moralsk ansvar ved at jamre: “Jamen, det var ikke det, jeg mente!””

Download Hymne her (pfd).

Læs Ayn Rands forord her (pdf).

Læs Nicolai Heerings forord her (pdf).

Copenhagen Institute

Stor tak til Nicolai Heering og Copenhagen Institute for dette vigtige arbejde.