Det nye Venstre

Det nye Venstre

Der er ingen modsætning mellem at være liberal og tilhænger af en moderne velfærdsstat. Det er indholdet i et interview med Statsminister Anders Fogh Rasmussen i Weekendavisen i dag.

Venstres hjemmeside

Hvad er det egentlig velfærdsstat betyder ? Betyder det ikke at alle borgerne har velfærd ! De færdes vel ! Det går godt for dem alle ! Alle må så betyde uanset indsats. Det må så igen betyde at man omfordeler fra dem der yder og til dem der nyder. Med andre ord (og på almindeligt dansk): Man beslaglægger fra dem der tjener penge, og giver til dem der ikke tjener penge… Hvordan kan man i sin vildeste fantasi få liberalisme til at stemme overens med omfordeling ?

Liberalismen bygger grundlæggende på den forestilling, at individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde, samt at vold eller tvang ikke kan legitimeres uanset målet. Liberalismen står dermed i modsætning til kollektivistiske ideologier… osv..

Liberalisme ifølge wikipedia

Fik du fat i den Anders Fogh ? “…individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde..” Når man tager en persons ejendom krænker man dette individ, og det er ikke liberalt. Jeg ved godt at prøver så godt du kan at holde de borgerlige fast ved regeringsmagten, og det skal du selvfølgelig have din velfortjente anerkendelse for. Men Anders, du er ved at lave en stor fejl i mine øje. Istedet for at forklare Danmark hvad liberalisme går ud på, forfalder du til at deltage i at udergrave det der på sigt skal redde Danmark. Nemlig at tanken om at ansvaret for et godt liv ligger i individets egne hænder – og ikke i kollektivets.

One Reply to “Det nye Venstre”

  1. Anders Fogh har hele tiden travlt med at tage afstand fra liberale tanker og er åbentlys ikke liberal mere. Så lad dog partiet Liberalisterne komme til, de vil gerne vedkende sig liberale tanker.

Lukket for kommentarer.