Økonomisk apartheid

På Skodsborg Strandvej ligger en nyrenoveret ejendom med udsigt over Øresund. Prisen for 88 kvm. andelslejlighed er 6,9 mio. kroner. Forklaringen på den høje pris er, at man køber hele lejligheden fra start ved at give et indskud på 100 pct. af prisen, fuldstændig som en ejerbolig. Men så kalder man det en andelsbolig. Fordelen ved denne konstruktion ‘andelsboligforening’, som ejendomsmægler Kaas & Marksø skriver i gåseøjne i salgsopstillingen er, at man ikke skal betale ejendomsværdiskat….

….Direktør Jan Hansen for Andelsboligforeningerne Fællesrepræsentation ABF er ikke i tvivl om, at ejendomsmæglerne – og sælgerne bag – slår plat på andelstanken. »Man udnytter de eksisterende regler, og det er også derfor vi mener, at der bør gribes ind og sættes et loft for indskudet«, siger Jan Hansen til P4 København…

…Det loft er både Dansk Folkeparti og de radikales skatteordfører, Poul Erik Christensen klar til at indføre…..

Politiken

Selvfølgelig måtte det komme. Økonomisk apartheid på andelsboliger. Den naturlige konsekvens af planøkonomernes indblanding i det frie marked. Det er selvfølgelig kun planøkonomernes vælgere der skal kunne unddrage sig ejendomsværdiskat. Hvad går andelstanken vedr boliger egenlig ud på ? Går den ikke ud på at man laver et økonomisk kollektiv som overtager ejerskabet af boligen ? Fjerne det individuelle ejerskab og skabe en kollektiv afhængighed ! Hvorfor skal kollektivt ejerskab så ikke betale ejendomsværdiskat ? Det er enkelt nok. Det er endnu en form for omfordeling og ensretning. Dem der følger kollektivismens diktat belønnes med skattefritagelse, imens dem der selv påtager sig hele risikoen ved deres boligkøb selv – de straffes med beskatning af deres bolig. Nu kommer de lede kapitalister så og vil have have del i fordelene ved kollektivt ejerskab. Nå nej, det går jo ikke.. Det er jo dem der skal betale gildet. Så må der laves flere regler til at beskytte det muterede misfoster som andelsboligen er.

Hele andelsboligtanken er syg planøkonomisk kollektivisme.

4 Replies to “Økonomisk apartheid”

 1. Rolig nu. Andelsboligerne var faktisk på sin tid et meget fornuftigt skridt mod muligheden for at eje egen bolig. Før slutningen af 1960erne var det ikke muligt at udstykke dele af en ejendom som selvstændige boliger, og ejerlejligheder eksisterede således ikke. Andelsboliger var på dette tidspunkt eneste mulighed for at bo i lejlighed og være ejer af egen bolig, og selvom man kun ejede en andel i den samlede ejendom høstede man trods alt eventuelle værdistigninger ligesom man selv havde ansvaret for beslutninger om vedligehold mm.
  Det er også vigtigt at bemærke at det indtil for nyligt faktisk kunne være vanskeligt at låne til egen bolig. I andelsforeningen hæfter man kollektivt for den foreningens samlede gæld, og langt flere mennesker havde derfor mulighed for at opnå tilstrækkelig kreditværdighed til at blive ejer af egen bolig.
  F.sv.a. fritagelsen for ejendomsværdiskat ligger denne jo andelsforeningernes manglende fradragsret for ejendommens gæld. At ejendomsværdiskatten på ejerboliger er en lummer størrelse er så en helt anden sag, men at en gruppe på boligmarkedet brandbeskattes er vel ikke argument for at en anden gruppe også skal brandbeskattes.
  Det eneste væsentlige problem for andelsforeninger er faktisk den manglende tilpasning til markedspriserne, som følger af maksimalprissystemet (bemærk at der ikke er nogen sammenhæng mellem maksimalpriser og skattefritagelsen).

 2. Fakta:

  Ejere tager selv 100% af risikoen og beskattes af deres bolig.

  Lejere og andelboligbeboere tager IKKE selv 100% af risikoen for deres egen bolig, og beskattes IKKE af deres bolig.

  Alt andet er bare snak..

 3. Allan, ordet “yngling” er ikke det samme ord som “yndling”, se nu at faa det lært! Se evt. i en ordbog.

  hilsen,
  Kristoffer Mogensen

Lukket for kommentarer.