Staten

A government big enough to give you everything you want is a government big enough to take from you everything you have.

Den stat der er stor nok til at give dig alt hvad du ønsker, er også stor nok til at kunne tage alt fra dig.