Schweiz, et forbillede

schweiz.gif

Sammenhængen mellem skat og såkaldt velfærd i Danmark er løbet helt af sporet – som politikernes overbud, DSB og den københavnske trafik. I Schweiz er topskatten typisk 30% eller under – inklusive mellem og bundskat, AM-bidrag, sygeforsikring, etc. Velfærdsniveauet er det samme eller bedre end i Danmark, og sort arbejde er ikke eksisterende.

Ventelister til hospitaler er kortere eller ikke-eksisterende. Togene kører oftere og som en selvfølgelighed til tiden, desuagtet temperaturen er over dansk niveau om sommeren, flere blade på skinnerne om efteråret, og mere sne og frost om vinteren. Post kommer ud næste dag som en selvfølgelighed og per tog mellem landsdelende som i Danmark i gamle dage før »effektiviseringen« tog fat – og alt til samme eller lavere pris. Og kriminaliteten er på et dejligt betryggende lavt niveau.

Det hele kører som en smurt maskine med en rimelig brugerbetaling for alt, dog ikke for det lokale hospitalsophold, som er frit. Til gengæld klares det hele med under 400.000 offentligt ansatte til 7,5 mio. indbyggere. Men Schweiz er også opdelt i flere tusinde kommuner, så lokalt kender alle hinanden, og man skal derfor have mere end et godt mod til at stille sig op og foreslå/råbe på højere skatter og mere velfærd til eller på vegne af sin nabo eller en anden.

Sæt dette i relief til rundt regnet 1.000.000 offentlig ansatte i Danmark med 5,5 mio. indbyggere, heraf alene 60.000 ansatte i Københavns Kommune til 500.000 indbyggere – og så har vi måske svaret på, hvorfor Danmark kører skævt m.h.t. politiske overbud, velfærd og manglende resultater for skattekronerne.

P.t. overbyder partierne i »bedre velfærd«. men kunne vi ikke få lidt visioner fra de ledende partier om, hvornår der er velfærd nok i Danmark? Hvad vil de samme tilbyde om 20 år, når skatten er på 100 %, alle er offentligt ansatte eller underlagt en socialrådgiver, psykolog eller er en del af/offer for et »velfærdsprogram«, og der ikke er mere at tilbyde »gratis« til de sidste ubegavede vælgere, der fortsat tror, det er lykken at arbejde og klare sig selv? Kunne vi ikke få bare et parti med lidt mandsmod og visioner, der kunne eller vil se ti eller 20 år frem i Danmark? Det er ved at være tiltrængt. Det er ikke nok med visioner om en bro over Kattegat for at forbinde København med Ã…rhus, nar man end ikke kan finde ud at etablere en tunnel under Københavns Havn. Lad politikerne fa arbejdsro til planlægningen af 5.000 velfærds-lejligheder, der ikke er råd til pga. de kommende 20.000 flere offentligt ansatte i Københavns Kommune, som derved får svært ved at komme op på 20% ansatte og derved mandsopdække de resterende få tusinde, der fortsat måtte være i privat arbejde for at bidrage til velfærdssamfundet.

Peter Madsen, Schweiz via Berlingske

One Reply to “Schweiz, et forbillede”

  1. Hmm hva med alle de sorte/Nazi penge som de igennem skjuler ligeledes kan det nævnes at befolkningen er mere indvolveret i demokratiet som følge af man selv kan komme med forslag til folkeafstemning bare man har 100.000 underskrifter. Som jeg i øvrigt mener er en en god lov

Lukket for kommentarer.