VK mangler 43 mia. kr

output.gif

VK mangler 43 mia. kr. til sine valgløfter – om året

Der er ikke på nogen måde et økonomisk råderum til skattelettelser eller bedre velfærd. Tværtimod; der mangler 43 milliarder kroner – om året, ikke i alt – for at de offentlige udgifter og indtægter hænger sammen frem til 2040.

Business

Hold da kæft, hvor er jeg træt af VK ! Sådan nogle reservesocialdemokrater.

Bagholdsangreb på boligejerne

1000kroner2.jpg
(Penge er da bare noget man trykker i nationalbanken, ikk ?)

S: Billige boliger til hele landet

Socialdemokraterne vil kopiere Ritt Bjerregaards plan om billige boliger til resten af landet. Kommunerne omkring de store byer skal i den kommende valgperiode bygge mellem 28.000 og 32.000 billige boliger til en pris omkring de 5.000 kroner, skriver Berlingske Tidende.

DDR

Ude på landet, hvor jeg er født, er følgende logik den fremherskende. Hvis man sælger en vare til under markedspris vil der påstå følgende problemer.

 • 1. Der vil opstå et deficit, som skal dækkes på en anden måde. Af skatteyderne formoder jeg !
 • 2. Andre udbydere af samme vare (læs boligejerne) vil blive presset til at sælge deres ejendom under den reelle værdi.
 • 3. Der vil være et problem med at afgøre hvem der skal modtage de varer der sælges under markedspris. Det vil medføre bureaukrati og (moralsk) korruption.
 • 4. Flid og motivation erstattes af kammerateri og ventelistedemokrati.
 • 5. Muligheden for opsparing (i egen bolig) forringes, og selvejerskab bliver sværere for nye generationer.
 • 6. Aktører, som feks BoKlok, der bygger billige boliger på markedsmæssige vilkår – vil blive presset ud af markedet, og sunde arbejdspladser vil forsvinde.
 • 7. Med tid vil politikerne indføre flere særordninger for huslejebetaling, med mere omfordeling til følge.
 • De eneste der på sigt vil drage fordel af en stats subsidieret boligmasse, vil være det politbureau der nu vil bestemme over den bolig folk bor i, og de bureaukrater der løber deres ærinder.

  Vi skal i den stik modsatte retning. Sælg alle sociale boligbyggerier til dem der bor i dem, og lad folk tage ansvar for deres egen boligsituation. Det vil medføre bedre boliger, da alle passer bedst på det de ejer selv – og opsparingsmulighed for alle der vil arbejde for det.

  Villy som minister ?

  Don Ø synes godt om Villy Søvndal, Børsen
  Fogh ville pege på Søvndal, EB

  Ja, han er en lun fætter. Vi mindes igen Villy Søvndals politiske stjernestund.

  Til statsministeren (16/8 04) af:

  Villy Søvndal (SF):

  »Vil statsministeren redegøre uddybende for specialstyrkebasen Fort Bragg, der angiveligt er placeret under den grønlandske indlandsis?«

  Svar (26/8 04)

  Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

  Forsvarsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

  »Der er ingen specialstyrkebase under den grønlandske indlandsis.

  Det kan tilføjes, at der eksisterer en militærbase i North Carolina i USA, der hedder Fort Bragg. Fort Bragg i North Carolina er kendt som en af verdens største militære baser for luftbårne enheder, hvor der er stationeret op mod 45.000 personer, inklusive amerikanske specialstyrker.«

  Folketinget

  Ha ha ha ha ha…..