Tak Khader, men..

»Jeg vil formulere mig på den måde, at jeg kan ikke forestille mig, at vi bakker op om et grundlag, der ikke omfatter en skattereform. At få en skattereform mener vi er samfundsnødvendigt. Alle de der små slatne skattelettelser, der ikke gør den store forskel i forhold til at få flere hænder duer ikke,« siger Khader.

Berlingske
180

Tak Khader, men skal vi ikke lige huske at få med at det ikke nytter noget hvis I bagefter stjæler alle pengene igen med “grønne” afgifter. Vi skal ikke ha skabt en ny version af samme problem, hvor staten bestemmer over vores private ejendom. Kom ud og sig følgende:

1. Flad skat på arbejde
2. Lavere moms
3. Afskaffelse af ejendomsskatter
4. Afskaffelse af registeringsafgiften på biler og motorcykler
5. Afskaffelse af efterlønnen
6. Afskaffelse af børnechecken
7. Afskaffelse af SU
8. Privatisering af daginstitutioner
9. Udlicitering af offentlige opgaver
10. Salg af statens aktier i private og offentlige selskaber
11. Genoprettelse af retssikkerheden for private borgere

osv osv..

5 Replies to “Tak Khader, men..”

 1. Nej,nej, nej – det er slet ikke sådanne punkter det drejer sig om for Khader:

  Giv Danskerne en 40.6 % skat – og de er lykkelige.

  Midlerne skaffer jeg gennem de forslag til beskatning som allerede R er kommet med.

  Og samtidig åbner jeg for Danmarks Porten for Ummaens grænseløse antal af hjælp-trængende muslimer………kunne han have sagt!

  Og trængende muslimer er der rigtig mange af, idet befolkningstilvæksten i de islamiske lande tordner derud ad samtidig med de forskellige islamiske lande ikke evner at brødføde egen befolkning.

  Lad de trængende komme hertil – og lad os lette deres tilværelse her i livet ved hjælp af vores velfærd .

  Spørgsmålet er, hvornår endnu flere veluddannede etniske Danskere, af hensyn til deres egne børn,børnebørn osv., siger farvel til Danmark for tid og evighed ?

  Ingen ved deres fuld 5 ønsker at se en fremtid for eget afkom der tegner til at skulle blive Skaffedyr i en flok der bliver stadig mindre i antal, samtidig med de de skal forsørge bliver stadig flere i antal.

  Uden at ville være nedladende, xenofob og islamofobo – så er det ikke de mest tilpasningsdygtige og mest interesserede i integration der kommer fra de arabisk/islamiske lande.

  Interessen for Danmark som land ,jo måske nok.

  Men ikke ud fra den de fleste etniske Danskere besidder – men mere som et stykke jord der ved hjælp af Ummaens hastigt voksende medlemmer kan føres ind under islam.

  Så kan vi til gengæld opleve at skulle betale en skat på nogle få procent !

Lukket for kommentarer.