Det offentlige nyansætter 3,5 hver time året rundt

Finansminister Mogens Lykketoft (A) kan ikke snakke sig fra, at det endnu ikke er lykkedes regeringen (A og B) at skabe orden i økonomien. Det siger Fremskridtspartiets finanspolitiskeordfører, Kim Behnke i en kommentar til den seneste budgetoversigt, som han betegner som dyster læsning.

Regerings miniforlig med VK om en ny tvangsopsparing kan ikke skjule den kendsgerning, at der er store økonomiske problemer. For at imødegå det er der kun en vej frem: Massive besparelser på de offentlige udgifter og omfattende privatiseringer og udliciteringer. Samtidig skal der indføres et ansættelsesstop i den offentlige sektor, hvor det er helt galt.

Oprindeligt regnede regeringen –hvilket er galt nok – med 13.000 flere ansatte i den offentlige sektor i år. Nu kommer vi over 30.000 meransættelser. Det svarer til 3,5 nye ansatte hver time, hverdage, søn- og helligdage året rundt. Enhver kan på den baggrund se, at situationen er løbet helt løbsk for regeringen.

Pressemeddelse fra:
Kim Behnke, MF

via Fremskridt