Kreativ bogføring i Skat

Skattemedarbejdere beskylder deres chefer for kreativ bogføring. En skrivebordsmanøvre skulle sikre opnåelse af måltal og bonus til cheferne.

epn

Kreativ bogføring ! Er det ikke det Skat selv kalder for bedrageri ?