En kultur af opblæste egoer

blowfish.jpg

….Mandlige efterkommere , som er født her i landet af tilrejsende forældre, er altså næsten tre gange (2,79 gange) så kriminelle som befolkningen og næsten dobbelt så kriminelle som indvandrere. Denne høje kriminalitet varsler endnu større problemer i fremtiden, fordi et betydeligt antal normbrydende efterkommere er under den kriminelle lavalder og derfor ikke medregnet…..

…..Muslimske drenge opdrages traditionelt med en særlig status og betydning alene på grund af deres køn og med den opfattelse, at de også har en særlig position i kraft af deres religion. Begge dele kommer i alvorlig konflikt med et samfund, hvor drenge-opdragelsen ellers er præget af, at man kun opnår anerkendelse ved at præstere noget. Der indbygges således en narcissisme i langt flere drenge af muslimsk herkomst end i drenge fra kristne, hinduistiske eller buddhistiske familier…..

….Drengene må ligesom eleven erkende, at forestillingen om deres overlegne tro og kultur åbenbart ikke holder. For de ikke så velbegavede, hvor et sammenhængende mål i livet kan stå mindre klart, vil det på kort sigt være lettere at “skyde budbringeren” og vrænge ad uddannelsesinstitutionernes værdier end at ændre sine egne værdier og sin tilgang…..

….“Gode” danskere bidrager ofte til disse kriser, når de , i stedet for at stille relevante krav, viser “forståelse” og roser en indsats, som ikke er tilstrækkelig. Den nuværende pædagogiske diskussion, som lægger vægt på “anerkendende relationer”, skulle måske spørge sig selv: Er det “anerkendende” at acceptere og respektere religiøse og kulturelle normer og forestillinger, der er direkte udemokratiske og i modsætning til skolernes formålsparagraffer eller i modstrid med anerkendt videnskabelig viden?……

KIRSTEN DAMGAARD

er indvandrerlærer, cand.pæd. psych.

CARSTEN RINGSMOSE

er børneforsker, cand.rer.soc

Fyens Stiftstidende via Hodja

Muslimske piger ! En opfordring til jer. Drop tørklædet og skab jer en fremtid med danske drenge, så har de opblæste mandlige muslimske egoer kun 2 valg:

Uddø eller udvikle…