Opskriften på et totalitært samfund


Pressemeddelelse 31. marts 2008: Socialdemokraternes 9 teser for et kollektivistisk samfund

LIBERALISTERNE
FRIHED OG VELSTAND

Socialdemokraternes 9 teser er opskriften på et kollektivistisk samfund, hvor borgerne er til for statens skyld. De strider mod selve det liberale demokrati, hvor der er en række ukrænkelige frihedsrettigheder, og hvor borgerne vælger de repræsentanter, som de mener bedst varetager og beskytter deres interesser. Demokratiets formål er at beskytte borgerne mod overgreb, ikke at gøre borgerne til undersåtter i en stat, der sætter kollektive mål over individet.

Socialdemokraternes samfundsvision er derimod kollektivistisk. Det er en vision om et samfund, hvor mest muligt reguleres og bestemmes af staten (tese 9), og hvor borgerne er til for samfundets skyld (tese 2 og 8). “Pligter er vigtigere end rettigheder” hedder det i tese 2, der altså undsiger tese 1 om frihedens fortrinsstilling, og med tese 8 og 9 siges det klart, at vi er til for statens skyld, og at vi skal underlægges et kollektivt mål: “Danskerne skal først og fremmest være borgere – ikke kun forbrugere” (tese 8 ) og “verden har brug for mere politik – ikke mindre” (tese 9).

For socialdemokraterne er det et succeskriterium, at flest mulige er afhængige af den offentlige sektor, og at færrest mulige er selvhjulpne og kan klare sig selv. Det siges i tese 4: “Velfærden skal hellere være fælles end privat.” Vi skal altså hellere være afhængige af det offentlige end klare os selv.

“De 9 teser er opskriften på et totalitært samfund, hvor borgerne er til for statens skyld, og hvor endnu mere skal bestemmes af politikerne frem for af borgerne selv,” siger Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen.

“Det er bemærkelsesværdigt, at de 9 teser indledes med en fremhævelse af, at det enkelte menneskes frihed står over alt andet, hvorefter tese 1 straks modsiges af tese 2. Det er tydeligt, at socialdemokraterne ikke for alvor føler sig forpligtet af at beskytte den personlige frihed, men ser statslige løsninger som vigtigere end private, og borgernes pligter i forhold til kollektivet som vigtigere end individernes rettigheder i forhold til staten. Det er grundlæggende i modstrid med det liberale demokratis idealer om, at staten er til for at beskytte borgernes liv, frihed og ejendom.” siger Torben Mark Pedersen.

“Det er sjældent, at oppositionen så tydeligt afslører sig selv, men med de 9 teser fra socialdemokraterne er det blevet klart, at vi i dansk politik står over for et fundamentalt valg mellem den personlige frihed på den ene side og kollektivisme på den anden,” siger Torben Mark Pedersen.

“Desværre møder socialdemokraternes 9 teser ikke noget ideologisk modspil fra de såkaldte borgerlige partiers side. Vi savner frihedens stemme i dansk politik. Derfor skal Liberalisterne i Folketinget efter næste valg,” siger Torben Mark Pedersen.

Kontakt for yderligere information:

Torben Mark Pedersen, formand for ”Liberalisterne – Frihed og Velstand”

Tlf.: 31 14 42 10
E-mail: tmp@liberalisterne.dk

Sådan Torben !