Efterlønnerne æder vores liv
Langt flere mennesker end hidtil antaget skal væk fra
offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. VKs jobplan nytter ikke, og der skal ske »en ganske betydelig forandring af det danske samfund,« siger Arbejdsmarkedskommissionens formand, Jørgen Søndergaard.

Business

Efterlønnen koster 67 milliarder om året..