Lars Seier Christensen som finansminister

Finansminister Lars Løkke Rasmussen mener, at signaler om, at Danmark vil føre selvstændig pengepolitik, kan have dårlige konserkvenser i en turbulent periode.

180

Jeg foreslår at Lars Løkke skiftes ud med Lars Seier Christensen.