Planøkonomi koster dyrt

Glem karteller, hemmelige samarbejds­aftaler og monopoler. Det er de offent­lige regler og love, der i stort om­fang hindrer den frie konkurrence.

Det fastslår Konkurrencestyrelsen i sin årlige konkurrenceredegørelse, skriver Børsen. For detailhandlen hindrer planlovgivningen og lukkeloven butikker i at konkurrere på ens vilkår.

TV2

Forbryderne i folketinget stjæler ikke bare 80% af alt den værdi der skabes med skatter og afgifter, de ødelægger også den fri prisdannelse. El, gas, taxakørsel, apoteker, TV, tog, busser, butikker, aviser, osv.. Monopoler, tilskud, brandbeskatning, regulering.. Du betaler ved kasse 1.