Kvinderne elsker efterlønnen mest

Kvinder stormer på efterløn

Markant flere kvinder end mænd går på efterløn, viser nye tal. Borgerlig tænketank vil fjerne efterløn til fordel for 100.000 ekstra på arbejdsmarkedet.

Business

Selvfølgelig elsker kvinderne efterlønnen. Den er jo lavet til at nasse på andre med, og det er det kvinderne altid har gjort bedst.

Fra Velfærdsrapporten side 381-382

Kvindernes lavere gennemsnitlige nettobidrag i den erhvervsaktive alder og længere middellevetid betyder, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 2,4 mio. kr. mere fra det offentlige, end hun betaler, hvis de gældende skattesatser, ydelsesindekseringer, udbredelse af ordninger osv. fastholdes gennem kvindens liv, jf. tabel 13.3. Til sammenligning forventes en gennemsnitlig nyfødt dreng at komme til at betale 0,8 mio. kr. netto til det offentlige gennem sit liv.

At leve af andres arbejde, det er fejt og uhæderligt..