Skattefascisten Kristian Jensen (V) strammer grebet

Skatteminister Kristian Jensen (V) har med en ny lov afskåret mange borgere fra at tale deres sag, når de kommer på kant med skattemyndighederne.

Ifølge en af landets førende skatteadvokater er der tale om en markant forringelse af retssikkerheden.

epn

Forsvar den frie ejendomsret – køb sort.. Vi overgiver os ALDRIG !