Skatten stiger

11 kommuner vil forhøje skatten næste år. Et færre antal kommuner vil lette skatten, og det giver en samlet skatteforhøjelse på ca. 150 millioner kroner.

JP

Skattetrykket i Danmark kender kun en vej. Opad. Husk at vi kan takke DF, der står i vejen for skattelettelser.

2 Replies to “Skatten stiger”

 1. I dag kan vi alle undre os over Pia. Og det endda med god samvittighed. For læs blot nedenstående uddrag af en Pia-artikel fra 1984, hvor hun også undrede sig over den socialdemokratiske skatte- og tilskudsiver.

  God fornøjelse:

  “Ifølge Mogens Lykketoft skal særligt kostbart indbo pålægges særskat

  Man kan undre sig meget over socialdemokraternes manglende evne til at finde nye veje ud af det underskud, man i sin regeringsperiode bragte landet ud i. Socialdemokratiets solidaritetspolitik består i, at vi alle skal have det lige godt, uanset om kassen er tom. Kan vi ikke låne hurtigt nok i udlandet, kan man bare finde på nye ting at beskatte. Er man i bekneb for skattepenge, pristalsregulerer man de ting, der allerede er beskattet og så fremdeles. Mangler Socialdemokratiet penge for, at der er råd til udskejelser i form af tilskud, støtte m.v., så kender man kun ordet beskatning. Partiet vil så gerne have, at vi bliver rigtige solidariske, hvilket indebærer, at fru Jensen i Gram hjælper fru Jensen fra Rungsted med at få en billig billet til Det kongelige Teater. Virksomhed A, der er velsolideret, giver støtte til virksomhed B, der har en dårlig ledelse og derfor kører dårligt. Fiskespipper Nielsen fra Hanstholm betaler tilskud til grosserer Nielsen i Ordrup, der skal have isoleret sit hus o.s.v.

  Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi Socialdemokratiet og dets støttepartier: SF, VS, C, V; Q og M har accepteret, at borgernes penge skal administreres af det offentlige”.

  Kilde: Fremskridt nr. 12/23. marts 1984

 2. Pia har jo overtaget de fleste af sine vælgere fra socialdemokraterne – hun er en pamper og statselsker af værste skuffe. Hun køber sine stemmer med ordentlige menneskers skattepenge, og giver dem til blegfede efterlønnere hvis vigtigste bedrift er at de var heldige nok at blive født på denne gudsforladte sandbanke. Føj for satan

Lukket for kommentarer.