Fest for de nyttesløse

dansk_folkeparti.jpg

Her er så dagen i overskrifter. Takket være sammenslutningen af uproduktive i Danmark (Dansk Folkeparti) består misundelses skatten, og udvandringen af kloge hoveder vil fortsætte. Til sidst vil Danmark kun bestå af DF vælgere. Pensionister, efterlønnere og folk der er for dumme til at kunne tjene mere end 400k om året.

Berlingske
Politiken
Børsen
JP

7 Replies to “Fest for de nyttesløse”

  1. Skattetryk så vel helst, at alle over 400k blev helt fritaget for skat, og alle DF vælgere fik pålagt en ekstraskat eller erstattet af nydanskere (muslimer).

  2. Jeg så helst alle betalte det samme og jeg så meget gerne DF’s vælgere skiftet ud med nogle af de dygtige, hæderlige og produktive muslimer jeg har arbejdet med i udlandet.

  3. Hellere arbejdssomme udlændinge, end smålige jantelovsdanskere, som fastholder deres ret, til at leve på vores andres regning.

  4. Et eller andet sted er det rimeligt at man blev fritaget for skat når man havde indbetalt et bestemt beløb i skat og jeg vil gerne acceptere Cykelsmedens forslag om 400K. Altså så snart en skatteYDER har betalt 400K i skat er resten af årets indtægter skattefrie. Se det vil få de højtlønnede til at passe deres arbejde i stedet for at tage fri i tide og utide for at vedligeholde deres hus.

  5. “… folk der er for dumme til at kunne tjene mere end 400k om året” – nå så det er fordi jeg er dum. Så fik jeg da en forklaring på, hvorfor jeg er fattig.

  6. @Raapil: Også mig (for tiden). Men det forhindrer os vel ikke I at passe på dem der er klogere end os og kan bringe velstand til os alle. Gør det ?

  7. Nej, du har ret. Og man kan jo altid håbe på at ens intelligens vokser med tiden 🙂

Lukket for kommentarer.