Heltemodig indsats fælder farlig forbryder

politi01

Takket være en heltemodig indsats fra en repræsentant for Fiskeriinspektoratet, fik statsmagten sikret sig bevismateriale mod en forbryder fra Helsingør. Stor respekt skal også gå ud til den gode samfundsborger der meldte forbryderen til myndighederne. Han vil blive udrusted med statens fortjenstmedalje for stikkervirksomhed.

Nu kan vi allesamme sove trygt om natten i bevistheden om at staten er overalt og intet er for småligt til at der ikke er mindst en af den ene million offentlige ansatte, der gider interesserer sig for det.

Længe leve politistaten Danmark.

DDR – statens nyhedsformidling

4 Replies to “Heltemodig indsats fælder farlig forbryder”

  1. Før og efter EU

    Førhen var der fri jagt for danske statborgere på søterritoriet. Nu kan enhver der er bosat i Danmark boltre sig på danskernes jagtmarker. For få år siden kunne enhver dansker fiske med et vist antal garn på søterritoriet. Når man nåede pensionsalderen, kunne man fiske frit med garn og ruser og på denne måde supplere pensionen. Nu er det såkaldte amatørfiskeri indskrænket til et næsten symbolsk antal redskaber. Man skal betale dyre gebyrer, og det hele er syltet in i så mange latterlige regler og kontrolforanstaltninger at alle andre end de allermest ihærdige vil give op. Endnu en dansk tradition forsvinder. Til gengæld kan enhver EU borger nu udøve denne form for fiskeri på det danske søterritorie, og store udenlandske trawlere tømmer de danske farvande for de sidste fisk, mens tyske sportsfiskere slås om de bedste pladser ved strandene for at slæbe de kunstigt opdrættede havørreder i land.

    EU har nu eksisteret i rigtig mange år. Og hvad har EU så lavet af gode tiltag?

    Man har stort set udryddet visse fiskebestande i Nordsøen og Østersøen. Da det ikke længere var de enkelte landes opgave at beskytte deres fiskerizoner mod rovdrift, blev der trawlet til der var så få fisk tilbage at bestandene var truet.

  2. Man vil have den lille mand ned med nakken, det er tydeligt. Denne stikkersag minder mig om episoden for et par år siden, hvor man freatog en gammel husmand sine køer, fordi han nægtede at mærke dem. Så var der pludselig alt muligt galt med den måde, han holdt dem på, selv om dyrene struttede af sundhed.

    Tænk at nogle mennesker går i så små sko – de må have et meget fattigt liv uden indhold.

Lukket for kommentarer.