Jeppe Kofod slår katastrofealarm

Toppolitikeren Jeppe Kofod (der er kendt for sine fantastiske dømmekraft) sammenligner nu snefaldet på Bornholm med katatrofen “Katarina” hvor næsten 2000 mennesker mistede deres liv og der var materielle skader for $81 billion (2005 usd) dvs 486 MILLIARDER danske kroner eller ca 23 storebæltsbroer..

Jeppe Kofod – som er valgt på Bornholm – henviser til, at situationen svarer til en “Katrina-orkan-situation”.

BT

Et flertal af danske teenagepiger giver Jeppe Kofod ret og siger samstemmende.. ” Alt hvad Jeppe siger er rigtigt, og i aften skal vi snakke mere om den sag hjemme hos Jeppe”

Mere gang i den private sektor ?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kun to lande i Europa har haft et lavere privatforbrug i 2009.Danmarks Statistik har korrigeret for landenes prisindex, og når man tager højde for de høje priser i Danmark, så har danskerne haft et ekstremt lavt privatforbrug sidste år.Selv forbrugerne i det kriseprægede Grækenland har nærmest kastet om sig med pengene i forhold til Danmark.

Børsen: Danmark har ekstremt lavt privatforbrug

Danmark topper nu som det land i verden, der har det største offentlige forbrug. Det er især lønninger til de flere end 800.000 ansatte i stat, regioner og kommuner, men også det offentliges køb af varer og andre ydelser, der nu udgør hele 30 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Dermed ligger Danmark et pænt stykke over lande som Sverige, Holland, Norge, Belgien og andre, som vi normalt sammenligner os med, viser nye tal. Det er også det højeste tal, der nogensinde er blevet registreret i noget land i verden.

Offentligt forbrug sætter verdensrekord

Snerydningsskandale

Lastbilchauffører, sælgere og andre, der har fast arbejdsplads på de danske veje, er afhængige af vejret. Og i øjeblikket har de svært ved at komme frem, specielt hvis der ikke er sneryddet.

Dårlig snerydning

Snerydningen i København og i Danmark er en skandale. Sikke en udueliglig indsats.

Transportminister Hans Christian Schmidt vil undersøge om vinterdæk eller øget mønsterdybde skal være et lovkrav.

Licensgestapo

Pas dit arbejde, din nar – og ryd sneen væk

Vi har brug for en dansk wikileaks

Sagen om de ulovligt opkrævede ejendomsskatter tager en ny drejning.

I begyndelsen af december erkendte indenrigsminister Bertel Haarder (V), at danskere skal have anslået 1 mia. kr. tilbage i ulovligt opkrævede ejendomsskatter. Men nu viser det sig, at myndighederne i årevis har vidst, at borgere blev behandlet ulovligt.

I et internt notat fra Skat dateret den 27. september 2005, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af, fastslås det, at kun et fåtal af landets kommuner tilnærmelsesvist overholder loven, når de opkræver ejendomsskatter

Skat vidste, at borgere blev snydt

Danske skatteydere har brug for deres egen wikileaks, så vi kan finde ud af hvor meget og hvor ofte der forgår svindel i den danske stat. Ikke kun i Skat, men overalt..

Se historien om wikileaks her

1/4

2/4

3/4

4/4