Vi har brug for en dansk wikileaks

Sagen om de ulovligt opkrævede ejendomsskatter tager en ny drejning.

I begyndelsen af december erkendte indenrigsminister Bertel Haarder (V), at danskere skal have anslået 1 mia. kr. tilbage i ulovligt opkrævede ejendomsskatter. Men nu viser det sig, at myndighederne i årevis har vidst, at borgere blev behandlet ulovligt.

I et internt notat fra Skat dateret den 27. september 2005, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af, fastslås det, at kun et fåtal af landets kommuner tilnærmelsesvist overholder loven, når de opkræver ejendomsskatter

Skat vidste, at borgere blev snydt

Danske skatteydere har brug for deres egen wikileaks, så vi kan finde ud af hvor meget og hvor ofte der forgår svindel i den danske stat. Ikke kun i Skat, men overalt..

Se historien om wikileaks her

1/4

2/4

3/4

4/4